Szczęśliwego Nowego Roku!

Radosnego i szczęśliwego Nowego Roku, z marzeniami o które warto walczyć, z radościami którymi warto się dzielić, z przyjaciółmi z którymi warto być i z nadzieją bez której nie da się żyć!

Wszystkiego co najlepsze w Nowym Roku! 🍾

Dotacja na wymianę pieca!

Gmina Pałecznica w listopadzie bieżącego roku złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na wymianę 40 pieców na biomasę w domach mieszkańców z terenu Gminy Pałecznica.
Dofinansowanie do wymiany pieca może wynosić nawet 100 % kosztów kwalifkowanych. Warunkiem koniecznym aby uzyskać dofinansowanie jest termomodernizacja budynku mieszkalnego.

Osoby zainteresowane wymianą pieca prosimy o zgłaszanie się do Urzędu Gminy do Ekodoradcy.

O kolejności przyznania dofinansowania decyduje data zapisu na listę.

Odbio popiołu z palenisk domowych!

Urzad gminy przypomina, że wraz z odpadami zmieszanymi będzie zbieramy również popiół z palenisk domowych.
7 grudnia – Gruszów, Ibramowice, Lelowice Kolonia, Pałecznica, Pamięcice, Sudołek
10 grudnia – Bolów, Czuszów, Łaszów, Nadzów, Niezwojowice, Pieczonogi, Solcza, Winiary

Terminy odbioru odpadów

Urząd Gminy podaje do wiadomości terminy zbiórki odpadów w miesiącu grudniu:
Gruszów, Ibramowice, Lelowice Kolonia, Pałecznica, Pamięcice, Sudołek
– odpady zmieszane – 7.12 (piątek)
– segregowane – 11.12 (wtorek)
Bólów, Czuszów, Łaszów, Nadzów, Niezwojowice, Pieczonogi, Solcza, Winiary
– odpady zmieszane – 10.12 (poniedziałek)
– segregowane – 14.12 (piątek)

Informacja

Urząd Gminy Pałecznica informuje, iż w dniu 3 grudnia zakończyło się postępowanie mające wyłonić firmę odbierającą odpady w miesiącu grudniu. W związku z tym zmianie ulegają terminy wywozu odpadów z terenu całej gminy. Informacje zostaną zamieszczone niezwłocznie na stronie urzędu oraz Facebooku, a także przekazane sołtysom wsi.