Niedziela Palmowa w gminie Pałecznica

Zapraszamy do relacji zdjęciowej z tegorocznych obchodów Niedzieli Palmowej w gminie Pałecznica, podczas których odbył się Konkurs Wójta Gminy Pałecznica – Marcina Gawła na najpiękniejszą palmę wielkanocną. Decyzję o wygranej podjęły Koła Gospodyń Wiejskich uczestniczące w Konkursie. Głosować można było na jedną z prezentowanych palm – z wyjątkiem tej, własnego autorstwa. Tym samym Koła biorące udział w konkursie wyłoniły jego zwycięzcę, który otrzymał nagrodę główną – aparat cyfrowy Nikon. Zwycięzcą Konkursu zostało Koło Gospodyń Wiejskich z Pieczonóg!
Link do galerii zdjęć:

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 50 000 zł netto

W związku z realizacją projektu pn.: „Nauka nas szuka” współfinansowanego w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś
Priorytetowa 10 WIEDZA I KOMPETENCJE, Działanie 10.01 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.01.03 EDUKACJA W SZKOŁACH PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE OGÓLNE z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Gmina Pałecznica – Samorządowa Szkoła Podstawowa w Pałecznicy zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług szkoleniowych przy realizacji ww. projektu.

Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie inwestycji pn. „Gazociąg wysokiego ciśnienia DN1000 MOP 8,4 MPaod tłoczni Podgórska Wola do węzła Tworzeń w ramach budowy gazociągu Hermanowice – Strachocina – Podgórska Wola – Tworzeń – Tworóg – Odolanów wraz z infrastrukturą niezbędnego do jego obsługi na terenie województwa podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego i wielkopolskiego – Zadanie 3 (odcinek Pałecznica – Sławków)”

obwieszczenie

Tylko do 14 marca można składać oświadczenia potwierdzające brak zmian w tegorocznym wniosku w porównaniu z wnioskiem złożonym w 2017 r.

Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Proszowicach przypomina o udogodnienia dla rolników, którzy  zamiast wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich mogą złożyć oświadczenie, w którym potwierdzi brak zmian w porównaniu z wnioskiem z 2017 r.

Termin składania oświadczeń kończy się 14 marca 2018 r.

OŚWIADCZENIA MOŻNA PRZESŁAĆ POCZTĄ DO DNIA 14 MARCA 2018 r. (decyduje data stempla pocztowego)

Wzór Oświadczenia:

http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/PB_2018/Kampania_2018/zalaczniki/oswiadczenie_o_braku_zmian_2018.pdf

komunikat_oświadczenie-1

„Tylko miłość wie,jak to robić,aby dając innym ,samemu się bogacić” Clemens Brentano

Bez tytułu

Konkurs Wójta Gminy Pałecznica na NAJPIĘKNIEJSZĄ PALMĘ WIELKANOCNĄ

W związku ze zbliżającymi się obchodami Świąt Wielkanocnych
Wójt Gminy Pałecznica – Marcin Gaweł,
zaprasza Koła Gospodyń Wiejskich oraz OWS
do udziału w konkursie na:

NAJPIĘKNIEJSZĄ PALMĘ WIELKANOCNĄ

Celem konkursu jest propagowanie tradycji i folkloru związanego ze Świętami Wielkanocnymi, pogłębienie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palmy w obrzędowości ludowej. Konkurs stwarza okazję do indywidualnej działalności artystycznej oraz wymiany wiedzy na temat zanikającego zwyczaju własnoręcznego robienia palm.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

Regulamin konkursu oraz karta zgłoszeniowa są załącznikami znajdującymi się poniżej:

REGULAMIN KONKURSU WÓJTA GMINY PAŁECZNICA

KARTA ZGŁOSZENIOWA -KONKURS PALM