Walka duchowa człowieka

Wojny to rzeczywistość, która dotyka ludzkość od zarania dziejów. Cywilizacje stosowały różne formy obrony przed wrogiem.

Trudno powiedzieć od kiedy, ale zapewne od wielu lat w Polsce niesłabnącym, a może nawet wzrastającym powodzeniem cieszą się rozmaite szkoły walki wschodniej. Akido, Karate- nauka ta obejmuje nie tylko nabycie fizycznej i psychicznej zręczności, ale wprowadza uczniów w pewną filozofię i sposób życia. Wymaga dyscypliny, podporządkowania mistrzowi. Co pociąga do takich szkół ludzi? Niewątpliwie pragnienie harmonijnego duchowo-fizycznego rozwoju. Większość w tych szkołach to katolicy, a przecież my także mamy szkołę walki duchowej. Regulaminem w niej jest Ewangelia. Celem szkoły jest pomoc każdemu kto chce przeżyć swoiste przeobrażenie- ze słabeusza przemienić się w mocarza ducha. Osiągnięciu celu służy umiłowanie prawdy, opanowanie sztuki wyrzeczenia, nabycie umiejętności dokonywania mądrych wyborów. Nauczycielem wprowadzającym w opanowanie tych umiejętności jest Jezus.

Jedną z intrygujących zasad w działaniu Boga i Kościoła jest zasada; „Jeśli chcesz”. Spotykamy się z nią dość często na kartach Ewangelii. Zasada ta mówi o niezłomnym poszanowaniu wolności człowieka przez Boga. Każdy z nas może więc w wolny sposób zapisać się i wybrać jako nauczyciela Jezusa. Jeśli zdecydujemy się być w szkole wzrostu duchowego prowadzonej przez Jezusa musimy się zgodzić na zasady obowiązujące w Ewangelii. Warto podjąć decyzje i zapisać się do tej szkoły.

Przeżywamy czas Wielkiego Postu. Jest jeszcze szansa na nawrócenie , nie spóźnij się. W wielu parafiach odbywają się rekolekcje. Mówisz ze przeżytek: A może okazja, by na nowo poznać, co proponuje Chrystus. Warto zapisać się do szkoły Jezusa, a poznasz prawdę którą głosił św. Jan Paweł II: „Człowiek jest wielki, nie przez to co ma, nie przez to kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”

Skalbmierz, 25 lutego 2018 rok

Ks. Marian Fatyga

Plenerowa Droga Krzyżowa

Bez tytułu

Plenerowa Droga Krzyżowa dekanatu skalbmierskiego

W niedzielę, 25 lutego, wyruszymy z modlitwą w pierwszej w tym roku plenerowej drodze krzyżowej. Dekanalna Droga Krzyżowa z Działoszyc do Skalbmierza to propozycja dla wszystkich wiernych dekanatu skalbmierskiego.Trasa do przejścia to 9 km. Plenerowe nabożeństwo, w którym weźmiemy udział przechodząc przez Działoszyce, Dziekanowice, Bronocice, Podgaje i Skalbmierz będzie dużym wyzwaniem, a jednocześnie duchową i fizyczną rozgrzewką przed Nocną Drogą Krzyżową ze Skalbmierza do Proszowic zaplanowaną na 23 marca.

W trakcie Dekanalnej Drogi Krzyżowej tradycyjnie zatrzymamy się przy 14 stacjach zgłębiając wielkopostne rozważania, które wygłoszą uczestnicy nabożeństwa. Zachęcam wszystkich parafian do udziału w tym ekstremalnym wydarzeniu. Poświęćmy trud wspólnego marszu w tych trudnych warunkach pogodowych Bogu, zanosząc do Niego chowane w naszych sercach intencje.

Drogę Krzyżową rozpoczniemy w kościele Świętej Trójcy w Działoszycach o godzinie 18.00. Wierni ze Skalbmierza mogą skorzystać z transportu autokarami, które do Działoszyc wyruszą spod skalbmierskiego kościoła o godz. 17.30. Po nabożeństwie uczestnicy zostaną również odwiezieni. Proszę wszystkich o ciepły ubiór. Zabieramy: rękawiczki, szaliki, czapki i wygodne obuwie. Proszę o zabranie lampionów, lampek i pochodni oraz odblasków.Bezpieczeństwo zapewni policja i druhowie strażcy.

Ks. Marian Fatyga – Proboszcz

Czas wielkopostny

W Środę Popielcową – 14 lutego, otrzymaliśmy popiół na głowę ze słowami: Nawracajcie się i wierzcie w ewangelię. Rozpoczęliśmy Wielki Post. W dzisiejszym felietonie trochę refleksji o czasie. Aby w małżeństwie rosła miłość, małżonkowie muszą poświęcać sobie nawzajem część swojego czasu. Aby relacje z dziećmi były jak najlepsze, także potrzebny jest czas. Jednak nie chodzi tutaj o byle jaki czas, czy też czas, w którym załatwia się jakieś sprawy. W miłości najcenniejszy jest ten rodzaj czasu, który określa się jako bezinteresowny. Kiedy jedna i druga strona decyduje się go stracić dla siebie, pozornie nic w zamian nie zyskując. Mówi się czas to pieniądz. W tym powiedzeniu chodzi o to, że czas jest czymś cennym, że każdy posiada majątek w formie czasu, którym trzeba dobrze gospodarować. Można ten majątek roztrwonić, można być skąpcem czasu, nie można jednak, że czas został nam podarowany przez Boga, który wciąż czeka na nas.

Okres Wielkiego Postu jest okazja do zatrzymania i zastanowienia czy w tym dobrym kierunku idziemy. Może się bowiem okazać, że zabłądziliśmy albo, że wykonaliśmy kawał solidnej roboty nikomu niepotrzebnej. To zatrzymanie wielkopostne jest okazją do odnalezienia drogi i nabrania sił do dalszej podróży życia – wszystko ma swój czas, jest czas płaczu i czas śmiechu, czas zawodzenia i czas pląsów – powiada autor biblijny. Wielki Post jest okazją, aby przypomnieć sobie, że to jednak nikt inny, tylko pan Bóg jest szczodrym dawca czasu. Warto przeznaczyć kilka minut dziennie na regularne, zaplanowane spokojne i bezinteresowne spotkanie z Bogiem i z człowiekiem.

Takiej dobrej decyzji na czas dla Boga, w tym wielkopostnym okresie, życzy autor felietonu.

Skalbmierz, 18 lutego 2018 rok

Ks. Marian Fatyga

Światowy Dzień Chorego

11 lutego obchodzimy w Kościele katolickim Światowy Dzień Chorego. W naszym świecie liczą się przede wszystkim jednostki najsilniejsze, które sobie radzą w życiu bez niczyjej pomocy – często ludzi chorych i niepełnosprawnych odrzuca się lub eliminuje z życia.

Nasza chrześcijańska wrażliwość w szczególny sposób winna być ukierunkowana na osoby chore, niepełnosprawne. Nikogo nie można traktować jak jakiejś zbędnej rzeczy, z którą jest tylko kłopot, a już szczególnie tych, którzy są chorzy i potrzebują pomocy. Św. Jan Paweł II tak wołał podczas Światowego Dnia Chorego 11 lutego 1994 roku: „Na wzór dobrego Samarytanina pomagacie i służycie chorym i cierpiącym, szanując w nich godność osoby, a oczami wiary dostrzegając w nich obecność Jezusa cierpiącego. Strzeżcie się obojętności, która może wynikać z przyzwyczajenia. Odnawiajcie codziennie postanowienie bycia braćmi i siostrami wszystkich bez żadnej różnicy. Swoją niezastąpioną praca zawodową, wykonywaną w ramach dobrze zorganizowanych struktur wkładajcie serce, które jedynie jest zdolne nadać im ludzkie oblicze”. Każdy z nas zatem winien traktować każdą osobę z godnością. Postawmy sobie pytanie czy potrafię dostrzec godność osoby niepełnosprawnej, upośledzonej. Przykazanie miłości oznacza szacunek dla drugiej osoby.

Dziś kiedy Służba Zdrowia przeżywa wielki kryzys finansowy i moralny, a brak należytego finansowania tłumaczony jest kryzysem gospodarczym, i limitami budżetowymi. Jakie by te argumenty nie były, żaden z nich nie jest ważniejszy od argumentu dostrzegania w drugim osoby ludzkiej. Światowy Dzień Chorego szczególnie ma zwrócić uwagę na dostrzeganie człowieczeństwa w człowieku. Bo najważniejsza wartością jest wartość życia ludzkiego i wartość każdej osoby jako takiej, nie ważne czy jest w pełni zdrowa czy też nie. Potrzeba wzajemnego szacunku realizuje się najpiękniej w przykazaniu miłości Boga i bliźniego.

Skalbmierz, 11 lutego 2018 rok

Ks. Marian Fatyga

DZIŚ TŁUSTY CZWARTEK

Tłusty czwartek już dziś. Pączki, faworki, słodkie racuchy – to właśnie na te przysmaki tego dnia najczęściej stawiają Polacy. Jak się okazuje, tradycja jedzenia pączków sięga w Polsce aż XVI wieku.

Życzymy smacznego! 😉

 

1_perJ2P8wE7u7b7uYGbzS7g

Spotkania, które zmieniają człowieka

Tak wielu wspaniałych ludzi spotykam codziennie. W każdym takim spotkaniu, nawet tym przelotnym, tkwi coś, czego nie można wyrazić słowami. Czasami są to nieznajomi, którzy przyszli z pomocą, albo znajomi, którzy zaskoczyli mnie milą niespodzianką. Kiedy w wolne wieczory rozmyślam o tych spotkaniach, moje serce napełnia się wdzięcznością i radością.

Czy nasz świat potrzebuje dziś czegoś więcej niż, ludzi, którzy potrafią raczej dawać, niż brać? Jest takie powiedzenie: „więcej jest radości w dawaniu niżeli w braniu”. Istnieją jeszcze szlachetni i uczynni ludzie, którym nie zależy na rozgłosie. Moim znajomym odesłano dokumenty, które zgubili, ktoś inny zaniósł plecak pozostawiony w autobusie do biura rzeczy znalezionych, a nowe zakupione przeze mnie spodnie, które zostawiłem w sklepie, czekały na mnie przy kasie. Jakże wdzięczny jestem ludziom za ich uczciwość.

Nie ma na świecie człowieka, który byłby tak mały ,by nie mógł okazywać dobroci, ani tak wielki ,by jej nigdy nie potrzebował .Dobry człowiek nie jest fantastą ani marzycielem ,nie udaje ,że na świecie nie ma zła. Dobry człowiek kieruje się w życiu dobrą wolą ,okazuje współczucie nieszczęśliwym i nie złorzeczy swym wrogom .Zdolność pomagania ludziom jest ważniejsza od wybitnego intelektu .Dobroczynność to najlepsze lekarstwo na apatię i zniechęcenie.

Słowo i czyn stanowią nierozerwalną jedność wiarygodności człowieka. Jak ważne może być właściwe słowo we właściwym momencie. Wypowiedziane w odpowiedniej sytuacji bywa Gwiazdą Opatrzności. Często nawet po paru latach pamiętamy dokładnie zdanie lub rozmowę, która pomogła nam zrobić kolejny ważny krok.

Skalbmierz, 4 lutego 2018 rok

Ks. Marian Fatyga

Święto Matki Bożej Gromnicznej

Święto Ofiarowania Pańskiego, które jest obchodzone 2 lutego, to wspomnienie dnia, kiedy Maryja wypełnia nałożony na nią żydowski obowiązek przyniesienia pierworodnego do świątyni. Był to znak, że dziecko jest własnością Boga.

W dniu dzisiejszym Kościół święci gromnice. Jest ona znakiem światła, które Chrystus przyniósł na ziemię. Nasza gromnica została zapalona podczas chrztu. Od tej chwili chrześcijanin ma iść przez życie prowadzony tym światłem. W tradycji ludowej gromnica bronić miała ludzi i ich domostwa przed groźnymi żywiołami, a przede wszystkim przed burzą, uderzeniem pioruna i ogniem. Uważano, że posiada moc odwracania gromów
i błyskawic i stąd jej nazwa ludowa – gromnica. W wielu domach po dziś dzień, po powrocie z kościoła, płomieniem poświęconej gromnicy kopcono znak krzyża na belkach stropowych.

Polscy malarze często przedstawiali Matkę Bożą Gromniczną w zimowym, rodzimym pejzażu, jak zgodnie z legendą idzie nocą przez ośnieżone pola i miedze, pilnuje ozimin,
aby nie wymarzły w lutowych mrozach i zawiejach.

Dzisiejsze święto wiąże się z dwoma znakami w liturgii: światłem i ciemnością. To też dziś kilka myśli o Świetle i Ciemności. Boimy się ciemności. Kojarzy nam się ze złem. Podczas nocy wiele dzieje się zła, pod osłoną nocy dokonuje się przemoc kradzież, gwałt. Ciemność symbolizuje grzech.

Święto Ofiarowania Pańskiego popularnie zwane Matki Bożej Gromnicznej kojarzy nam się z tryumfem światła nad ciemnością. Światło w liturgii to symbol Zmartwychwstałego Chrystusa. Zapalona świeca, symbolizująca Chrystusa towarzyszy chrześcijaninowi od chrztu aż do śmierci. Z kolei podczas nabożeństwa baczno obserwowano palące się świecie – gdy obficie kapał z nich wosk zima miała być jeszcze zimna długa i dokuczliwa. Skwiercząca gromnica wróżyła letnie burze i deszcze.

Gdy przed wieloma laty o tej porze przychodziły surowe zimy, szalały zamiecie, gdy wsie były skute lodem i zasypane śniegiem, lud polski wyobrażał sobie, że nad bezpieczeństwem wsi czuwa Matka Boża Gromniczna. Maryja chodzi z zapaloną gromnicą, odstraszając stada wilków. Dzisiaj, niestety, już nie ma tego świata. Może za nim tęsknimy, bo przypomina lata dziecięce.

Światło gromnicy trzymanej w ręku przypomina początek naszego życia, naszego chrztu, gdy płonęła świeca i zapowiadała kres i śmierć. Niech na każdy dzień Chrystus będzie nam światłem. Niech nim będzie wtedy, gdy wszystkie światła ziemskie zgasną.

Skalbmierz, 2 lutego 2018 rok

Ks. Marian Fatyga

Zwrot podatku akcyzowego 2018

Informujemy, iż każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien przedstawić faktury Vat:
1. w terminie od 1 lutego 2018 r. do 28 lutego 2018 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do Wójta Gminy Pałecznica wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 stycznia 2018 r.,
2. w terminie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do Wójta Gminy Pałecznica wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2018 r. do 31 lipca 2018 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2018 r.
Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2018 r. wynosi: 86,00 zł * ilość ha użytków rolnych
Pieniądze wypłacane będą w terminach:
• 3-30 kwietnia 2018 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
• 1-31 października 2018 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie
przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.