WYMIEŃ STARY KOCIOŁ, SKORZYSTAJ Z DOTACJI!


Gmina Pałecznica planuje wnioskować do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie o dotację na wyminę źródeł ogrzewania w ramach ogłoszonego naboru do Programu Ograniczania Niskiej Emisji(PONE).

Termin ostateczny składania wniosków do WFOŚiGW to 30.03.2018r.
Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu na zadania realizowane w ramach programu może wynosić do 50% kosztów kwalifikowanych.
Wielkość dofinansowania wyliczona będzie na podstawie wskaźników obowiązujących w Funduszu.
Maksymalne jednostkowe koszty osiągniecia efektu ekologicznego dla poszczególnych rodzajów zadań:
– Modernizacja kotłowni na kotły węglowe do 650 zł/kw mocy ale nie więcej niż 4500,00 zł na jedno urządzenie grzewcze wraz z infrastruktura techniczną.
– Modernizacja kotłowni na kotły na biomasę do 1150 zł/kw mocy ale nie więcej niż 4500,00 zł na jedno urządzenie grzewcze wraz z infrastruktura techniczną
Wkład własny gminy musi wynosić min. 10% kosztów kwalifikowanych.
Zakres rzeczowy inwestycji wynikający ze współfinansowania obejmował będzie wykonanie:
1. Demontażu kotłowni, palenisk opalanych paliwem stałym o niskiej sprawności energetycznej,
2. Montażu nowej kotłowni na ekogroszek lub biomasę wraz z wewnętrzną instalacją c.o. i c.w.u.,

Kotły powinny spełniać wymagania ekoprojektu zgodnie z Dyrektywą 2009/125/WE.

Moc nowej kotłowni musi być niższa od mocy kotłowni likwidowanej co najmniej o 20%.

Chcesz wymienić piec z dofinansowaniem z PONE w 2018 r. –zgłoś się do Urzędu Gminy do Ekodoradcy i wypełnij deklarację w terminie do 15 marca 2018r.

Dnia 12 stycznia 2018 r. Urząd Gminy będzie nieczynny!

Szanowni Państwo,
w piątek, 12 stycznia 2018 r. Urząd Gminy Pałecznica będzie nieczynny.
Dzień ten został ustalony wolnym od pracy w zamian za dzień świąteczny przypadający w wolną sobotę (6 stycznia 2018 r.)
Serdecznie przepraszamy za ewentualne utrudnienia.


 

Odbiór odpadów komunalnych z miejscowości Czuszów

Szanowni Państwo,

firma odpowiedzialna za odbiór odpadów komunalnych z terenu naszej gminy informuje, że z powodu awarii śmieciarki samochodowej uniemożliwiony był również odbiór odpadów zmieszanych z miejscowości CZUSZÓW i NADZÓW.

Wobec powyższego odpady te zostaną odebrane w dniu 13 stycznia 2018 r. (sobota).

Prosimy o indywidualne zgłoszenia telefoniczne do Urzędu Gminy Pałecznica. Osoba do kontaktu Pani Edyta Gawlik tel. 41 384 80 37 w. 14

Za utrudnienia w imieniu firmy przepraszamy.

INFORMACJA – zmiana terminu odbioru odpadów komunalnych

W imieniu firmy odbierającej odpady komunalne z terenu naszej gminy informujemy, że z powodu awarii śmieciarki samochodowej, odpady komunalne (zmieszane i segregowane) z miejscowości: GRUSZÓW, IBRAMOWICE, LELOWICE KOLONIA, PAŁECZNICA, PAMIĘCICE, SUDOŁEK, zostaną odebrane dnia 13 stycznia 2018 r. (sobota).
 
Za utrudnienia w imieniu firmy przepraszamy.