Raport z konsultacji społecznych – Otwartych warsztatów konsultacyjnych

Raport z konsultacji społecznych – Otwartych warsztatów konsultacyjnych w sprawie planowanej realizacji projektu pn. „Centrum Rozwoju Społecznego w Gminie Pałecznica” w ramach 11. Osi Priorytetowej Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich, Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Dnia 26.05.2017 r. odbyły się konsultacje społeczne w których wzięli udział mieszkańcy Gminy Pałecznica, przede wszystkim mieszkańcy obszaru rewitalizacji Gminy Pałecznica oraz przedstawiciele Urzędu Gminy Pałecznica.

Read more

Odbiór popiołu – Czuszów

Popiół, który w dniu wczorajszym nie został odebrany z Państwa posesji w miejscowości Czuszów, zostanie odebrany w dniu jutrzejszym tj. Sobota w godzinach od 7:00-20:00.
W imieniu firmy odpowiedzialnej za odbiór odpadów PRZEPRASZAMY!

Warsztaty konsultacyjne – OTWARTE WARSZTATY KONSULTACYJNE

Wójt Gminy Pałecznica zaprasza mieszkańców Gminy Pałecznica na konsultacje społeczne – OTWARTE WARSZTATY KONSULTACYJNE w sprawie planowanej realizacji projektu  pn. „Centrum Rozwoju Społecznego” w ramach 11. Osi Priorytetowej Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich, Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Termin i miejsce spotkania: 26 maja 2017r. godz. 16.00, Centrum Kultury i Promocji Gminy Pałecznica przy ul. Strażackiej 3.