POSZUKIWANI WOLONTARIUSZE ŚDM!

Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby wspólnie z nami uczestniczyć w tym niezwykłym wydarzeniu, a jednocześnie pomóc w naszej Gminie w dniach 25-31 lipca 2016 r.

Jeśli chcesz zostać wolontariuszem ŚDM w Gminie Pałecznica, wyślij swoje zgłoszenie na adres: wadek.k@palecznica.pl lub napisz wiadomość —-> http://m.me/GminaPalecznica w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Liczymy na Ciebie!

FIO MAŁOPOLSKA LOKALNIE 2016 W LICZBACH.

Od kwietnia br. trwa realizacja projektów w ramach konkursu FIO Małopolska Lokalnie. Dofinansowanie w ramach tegorocznej edycji otrzymało 166 projektów na łączną kwotę 788 000 zł. Konkurs, jak co roku, prowadzony był równolegle w czterech subregionach, koordynowanych przez cztery organizacje: Biuro Inicjatyw Społecznych z Krakowa, Stowarzyszenie Forum Oświatowe z Klucz, Fundację Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS z Myślenic oraz Babiogórskie Stowarzyszenie Zielona Linia ze Stryszawy.

Read more

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE „SIŁA KOMPETENCJI”

Plakat OST

Instytut Turystyki w Krakowie Sp. z o. o. wraz z Partnerem, zaprasza do udziału w projekcie Siła kompetencji realizowanego w ramach Podziałania 8.4.2 Adaptacja do zmian, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.05.2016-30.04.2018.

Read more

Działanie 4.1 ZWIĘKSZENIE WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

Wójt Gminy informuje, że gmina Pałecznica rozpoczyna przygotowania do pozyskania zewnętrznych środków finansowych na kolejną inwestycję proekologiczną – instalację na obiektach prywatnych ogniw fotowoltaicznych służących do produkcji energii elektrycznej ze słońca oraz kolektorów słonecznych, a co za tym idzie umożliwienia mieszkańcom znacznego obniżenia rachunków za prąd i ciepło przy jednoczesnej ochronie środowiska. Poziom dofinansowania wynosi aż 60%. W związku z tym zapraszamy wszystkich chętnych mieszkańców do składania ankiet uczestnictwa  w projekcie.

Read more

Informacje o rzetelności danych adresowych przedsiębiorcy

US Proszowice

Z dniem 19 maja 2016 r. weszły w życie przepisy znowelizowanej ustawy z dnia 25 września 2015 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 poz. 584). Nowe przepisy wprowadzają  szereg ułatwień dla korzystających z Centralnej Ewidencji  i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) przedsiębiorców, w tym m.in. usprawniają procedury administracyjne związane z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej za pośrednictwem CEIDG. W ewidencji znajdą się informacje o nieaktualnych numerach identyfikacji podatkowej (NIP), co może oznaczać, że przedsiębiorca posługuje się fałszywymi lub fikcyjnymi danymi adresowymi swojej siedziby lub miejsca wykonywania działalności gospodarczej.

Read more