1 czerwca – Międzynarodowy Dzień Dziecka

Świętując Dzień Dziecka pomyślmy, jakie cechy najlepiej określają małe dziecko. Jest bezbronne i zależne od innych. Bez pomocy opiekunów nie jest w stanie przetrwać. Dziecko jest szczere, bez ogródek mówi co myśli i czuje, nie jest wyrachowane. Szczęśliwe dziecko ufa, że otrzyma to czego potrzebuje.

Wielokrotnie zastanawiamy się nad tym, co chcielibyśmy i możemy podarować naszym dzieciom. Wymarzone zabawki, słodycze, wspólne wyjście do kina czy parku rozrywki. Mamy do dyspozycji bardzo wiele ofert, przez co nasze dzieci nazbyt szybo się nimi nudzą. Ale jednego z pewnością wciąż od nas oczekują, a może nawet czasem za tym tęsknią. Chodzi o naszą obecność, na którą niestety czasem brakuje nam czasu, siły i ochoty. Warto w wyjątkowy sposób pomyśleć w przededniu wakacji o dochowaniu obietnic, które składaliśmy naszym dzieciom. Każdy człowiek potrzebuje, by kochać i być kochanym, ale ten najmłodszy w szczególności.

Dziś wiele osób traktuje dziecko jako zagrożenie. Zagrożenie dla kariery, domowych finansów czy niedojrzale pojmowanej wolności. Niektórzy widzą tylko dodatkowe koszty i wysiłek, konieczność zrezygnowania czy zmiany własnych planów. Dziecko jest darem, a jego przyjęcie wypełnieniem przysięgi małżeńskiej, w której małżonkowie obiecują przyjąć i po katolicku wychować potomstwo, którym ich Bóg obdarzy.

Chrystus napominał swoich uczniów, by nigdy nie bronili dostępu do niego najmniejszym słuchaczom Słowa Bożego. Ponadto powtarzał, że do takich jak oni należy królestwo niebieskie. Warto sobie uprzytomnić, że każdy z nas nosi coś z dziecka, że dojrzałość nie oznacza całkowitego wyzbycia się cech dziecięcych. Spontaniczność, szczerość, otwartość na otaczającą rzeczywistość winny nam towarzyszyć przez całe życie, abyśmy mogli wciąż się rozwijać. Tylko dziecko potrafi kochać całym sercem. „Drogie dzieci Bóg stał się człowiekiem, aby nam wskazać drogę, więcej, stając się dzieckiem, On sam pozwolił prowadzić się swoim rodzicom. Naśladujcie Go z miłością i każdego dnia pozwalajcie Mu prowadzić się za rękę” – wołał papież Benedykt XVI do dzieci w 2007 roku.

Skalbmierz, 29 maja 2016 rok

Ks. Marian Fatyga

26 maja – Dzień Matki

26 maja chętniej, niż kiedykolwiek kierujemy pod adresem naszych mam najpiękniejsze słowa. Chcemy im życzyć tego, co naszym zdaniem szczególnie cenne, radosne, nieprzemijające. Posługujemy się przy tym idealnymi obrazami, przedstawiającymi macierzyństwo jako radosną i spokojną idyllę. Tymczasem kobieta decydująca się na realizację tego powołania rozpoczyna drogę ofiarnej miłości, gdzie poświęcenie staje się podstawową miarą człowieczeństwa. To bez wątpienia jest niezwykle trudne, czasem bolesne i wymagające ogromnej odpowiedzialności. I właśnie to my – dzieci, pragniemy pamiętać i za to z całego serca dziękować.

26 maja to data, którą pamiętają wszystkie dzieci. Znamy ręce swojej mamy, które zawsze błogosławią, znamy oczy, które się śmieją, gdy ktoś jest w pobliżu, płaczą kiedy nikt nie widzi. To ręce, oczy i serce matki. Nie jest przesadą stwierdzenie, że wszystko co posiadamy najcenniejszego w naszej osobowości zawdzięczamy swej matce. Ona z miłości nas poczęła i urodziła. Matka pierwsza przyjęła nas otwartym sercem i całkowicie zaakceptowała. To ona zasłania przed dzieckiem negatywne strony życia: bóle, braki, niewygody. Odsłania natomiast to co najpiękniejsze w życiu. Piękna i wzniosła jest rola matki w życiu każdego człowieka. „Jest jedno imię pośród imion świata, jedno jedyne promieniste imię, to imię naszej mamy” . Matka jest po to, aby uśmiech nie wygasł w naszych domach, żeby ciebie przed nocą osłaniać, kiedy mówisz nikt nie jest ze mną, żeby twoje drogi upraszczać i wołać miłość wtedy, gdy wokoło ciemno. W naszej polskiej rzeczywistości taką piękną rolę pełni kobieta-matka, matka Polka. Pieczołowicie pielęgnuje wartości tradycji, kultury i religii. Jest rozmodlona i troskliwa. Zasługuje na głęboki szacunek i miłość.

Dzisiaj z matki chce się zrobić kobietę nowoczesną, która poza opieką nad dziećmi i domem została zmuszona do podjęcia pracy zawodowej, często ponad siły. Dlatego dzisiaj nasze mamy są przemęczone, znerwicowane i niedoceniane.

Mama często jest zbyt zmęczona by się uskarżać, ponadto nikt lepiej od niej nie potrafi zrozumieć istoty rodzicielskiego powołania. Pragnęłaby uchylić nieba swojemu maleństwu, z czasem ono stawia przed nią coraz większe wymagania. Dorasta, próbuje poszerzać granice swojej wolności. Niekiedy buntuje się, nie zważając na macierzyński autorytet.

W święto matki całujemy jej spracowane ręce i składamy życzenia: kochane mamy dzisiaj wasze święto, ogarniamy was miłością i życzliwością, dziękując wam za poświęcenie, uśmiech, miłość i matczyne serce.

 

Skalbmierz, 22 maja 2016 rok

Ks. Marian Fatyga

INFORMACJA !!!

URZĄD GMINY PAŁECZNICA INFORMUJE, ŻE W DNIU 28 MAJA 2016 r. – SOBOTA W MIEJSCOWOŚCIACH:  BOLÓW, CZUSZÓW, ŁASZÓW, NADZÓW, NIEZWOJOWICE, PIECZONOGI, SOLCZA I WINIARY BĘDZIE ODBIERANY POPIÓŁ PALENISKOWY.

PROSIMY O WYSTAWIENIE SPAKOWANEGO W WORKI POPIOŁU PRZED POSESJE DO GODZINY 7:00

15 Maja – Międzynarodowy Dzień Rodziny

W dniu dzisiejszym społeczność międzynarodowa zaproszona jest, a by w  sposób szczególny skierować uwagę na sytuacje współczesnych rodzin. W Polsce to najbardziej naturalna wspólnota osób, od wieków cieszyła się wielkim szacunkiem. To w rodzinie przychodzą na świat dzieci, otrzymują wychowanie i wzrastają w miłości. Każdy z nas wie, że rodzina jest tym naturalnym środowiskiem przekazywania wszelkich wartości.

            Międzynarodowy Dzień Rodziny został ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Choć wiele tematów wymaga naszej wzmożonej uwagi, to jednak wspólnotowy wymiar życia powinien być przedmiotem szczególnego zainteresowania odpowiedzialności każdego z nas. Rodzina jest pięknym i zarazem najbardziej naturalnym znakiem miłości. Nie sposób realizować naszych osobistych powołań bez odniesienia do rodziny. Dla jednych będą nią współmałżonek wraz z dziećmi, dla innych wspólnota zakonna, podopieczni, wychowankowie.

            Różnie traktujemy naszych starych, chorych, czasami zniedołężniałych  rodziców. W wielu chrześcijańskich domach otoczeni są miłością i należną czcią. Czasami jednak pozostawiamy ich samym sobie, albo traktujemy ich jako piąte koło u wozu. Czwarte przykazanie Boże jest wciąż aktualne, także w naszych czasach, kiedy wielu je odrzuca i żyje tak, jakby Boga nie było.

            Katechizm Kościoła Katolickiego mówi o rodzinie: „Rodzina jest podstawową komórką życia społecznego. Jest naturalną społecznością, w której mężczyzna i kobieta są wezwani do daru z siebie w miłości i do przekazywania życia.

        W ostatnim czasie jesteśmy świadkami zmasowanych ataków skierowanych przeciw tradycyjnej, polskiej rodzinie ze strony różnych środowisk. Jako odpowiedzialni i kochający bliźniego chrześcijanie musimy najpierw dokonać rachunku siemienia. Być może negatywne postawy stają się powodami do formułowania zarzutów. Nie przypadkowo Syn Boży przyszedł na świat w rodzinie – Bóg dał nam wyraźny znak. Maryja i Józef w pokorze serc potrafili zaufać Stwórcy i włączyć się w dzieło odkupienia. Papież Franciszek w czasie rozważania modlitewnego z rodzinami tak mówił: „Chrześcijanie zawierają sakrament małżeństwa, ponieważ są świadomi, że go potrzebują. Potrzebują go, żeby być z sobą zjednoczeni i żeby pełnić posłannictwo rodziców. W radości i smutku, w zdrowiu i chorobie – tak mówią podczas ceremonii zawierania sakramentu małżeństwa. I potrzebują pomocy Jezusa, żeby podążać razem z ufnością, żeby każdego dnia akceptować się nawzajem i przebaczać sobie każdego dnia”.

Cywilizacja śmierci, o której mówił w swoim nauczaniu św. Jan Paweł II, poprzez media dociera bardzo mocno. Wielu z nas uległo propagandowym manipulacjom na temat rodziny. Dlatego w Dniu Rodziny odkryjmy na nowo jej piękno i Boży zamysł.

Skalbmierz, 15 maja 2016 rok  ,  ks. Marian Fatyga

Oferta na zadanie publiczne z 5 maja 2016 r.

OFERTA

ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ*/ PODMIOTU*/JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ*

REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Turystyka Krajoznawstwo oraz organizowanie życia kulturnego wśród mieszkańców Gminy Pałecznica

(rodzaj zadania)

w okresie od 25 maja 2016 roku do 20 sierpnia 2016 roku

składana na podstawie przepisów działu II

rozdziału 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

(Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.)

W FORMIE

POWIERZENIA WYKONYWANIA ZADANIA*
WSPIERANIA WYKONANIA ZADANIA*
PRZEZ GMINĘ PAŁECZNICA

wraz z

WNIOSKIEM O PRZYZNANIE DOTACJI ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH

W KWOCIE 2.000,00 złotych

ZAPISY DO SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W PAŁECZNICY

Dyrektor Szkoły Muzycznej I Stopnia w Pałecznicy zaprasza dzieci i młodzież w wieku 6-8 lat cykl 6-letni oraz 9-16 lat cykl 4-letni na wstępne przesłuchania kandydatów, które odbędą się 16 oraz 18 maja 2016 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godz. 14:00 – 19:00 (NR. TEL.  602 380 811)