29 kwietnia – Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego

W czasie II wojny światowej  polskie duchowieństwo doznało zmasowanego, okrutnego prześladowania ze strony Niemców. Szacuje się, że połowa księży została pozbawiona życia lub możliwości sprawowania posługi duszpasterskiej na skutek różnych represji. Obóz koncentracyjny w Dachau był miejscem, gdzie więziono bardzo wielu kapłanów. Poddawano ich torturom, eksperymentom pseudo-medycznym oraz zmuszano do ciężkiej, fizycznej pracy. Bardzo mocno karano wszelkie próby praktyk religijnych. Kiedy linia frontu zaczęła już przesuwać się na niekorzyść Niemców, chciano zlikwidować obóz. Osadzeni rozpoczęli gorliwą modlitwę i za wstawiennictwem św. Józefa prosili Boga o ocalenie. 29 kwietnia 1945 roku zostali uratowani przez żołnierzy amerykańskich. Read more

22 kwietnia – Międzynarodowy Dzień Ziemi

Światowy Dzień Ziemi to święto obchodzone w Polsce od 1990 roku. Wzrasta świadomość społeczna odnośnie troski o bogactwa naturalne. Coraz bardziej zdajemy sobie sprawę z globalnych konsekwencji naszych zaniedbań czy wręcz przeciwnie – działań na rzecz ochrony środowiska. Znajomość podstawowych zagadnień z dziedziny ekologii jest dziś w dobrym tonie. Efekty szeroko zakrojonej edukacji w tej dziedzinie są  coraz bardziej widoczne. Główne cele, które przyświecają idei obchodów to: zapewnienie równego dostępu energii dla wszystkich, ale też ochrona środowiska poprzez zrównoważone wykorzystanie zasobów energii tradycyjnej. Zachęcenie wszystkich państw do podnoszenia świadomości na temat znaczenia energii i równego dostępu do niej dla wszystkich ludzi. Dążenie do wspierania inicjatyw mających na celu promocję nowych technologii, związanych z energia odnawialną.

Read more

1050. rocznica Chrztu Polski

Obchody 1050. rocznicy Chrztu Polski są dla naszego narodu wspaniałą okazją do zastanowienia się nad polską tożsamością. Obecny stan wiedzy nie pozwala na dokładne określenie miejsca, w którym Mieszko I przyjął chrzest. Zgodnie ze zwyczajem średniowiecznym sakramentu tego udzielano w Wielką Sobotę. Prawdopodobnie obrzędowi zanurzenia w wodzie poddany został cały dwór księcia. Natomiast dwa lata później przybył do Polski Jordan – pierwszy biskup. Mieszko pragnął, by religia chrześcijańska była fundamentem jedności państwa, którego mieszkańcy wywodzili się z różnych plemion, oddających cześć pogańskim bożkom. Słynny kronikarz, Gall Anonim, twierdził, że inspiratorką decyzji księcia była jego żona, czeska księżniczka Dobrawa.

W ten sposób Polska weszła w krąg cywilizacji zachodniej. Za sprawa misjonarzy, duchowieństwa, zaczęto dynamicznie prowadzić działalność ewangelizacyjną i edukacyjną. Znajomość łaciny pozwalała na owocną dyplomację. Przybywający na tereny Polski misjonarze uczyli miejscową ludność uprawy roli, gospodarki wodnej, wznoszono świątynie, zakładano szkoły.

Chrzcielnica z kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Skalbmierzu mieści się po lewej stronie ołtarza bocznego we wschodniej ścianie nawy północnej. Obecna chrzcielnica reprezentuje styl barokowy. Pochodzi z XVIII wieku. Część wykonana  z ciemnego, polerowanego marmuru – składa się z misy chrzcielnej ustawionej na profilowanym trzonie i trzech schodach o półkolistym kształcie. Czasza przykryta jest drewnianą pokrywą. Pokrywa ma kształt stożka. U dołu zdobi go szeroka listwa z rzeźbionym ornamentem. Zwieńczenie na pokrywie znajduje się figura, wyrzeźbiona w drewnie św. Jana Chrzciciela odzianego w płaszcz ze skóry, trzymającego krzyż z proporcem. U nóg świętego leży baranek.

15 stycznia 2010 roku chrzcielnica została poddana renowacji. Prace nad renowacją trwały ponad dwa miesiące i wyniosły kwotę 25 tys. złotych. Renowację wykonała Pracowania Konserwacji Dzieł Sztuki Eweliny i Marcina Gruszczyńskich z Rzeszowa.

Wśród wielu znanych osób pochodzących ze Skalbmierza: w tym kościele został ochrzczony Stanisław ze Skalbmierza – pierwszy rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zachęcam do odwiedzenia kościołów, w których zostaliśmy ochrzczeni i włączeni do wspólnoty Kościoła i poznania także z imienia i nazwiska prezbiterów, którzy włączyli nas do wspólnoty ochrzczonych.

Dziś, kiedy w Polsce obchodzimy 1050. rocznicę Chrztu naszej ojczyny, możemy stwierdzić, że chrześcijaństwo stanowi istotę duchowego dziedzictwa Polski. Obecna sytuacja w Europie wymaga od chrześcijan opowiedzenia się po stronie dekalogu. Warto postawić sobie pytanie: w jaki sposób żyje na co dzień sakramentem chrztu świętego. Ważne, a by konsekwencje naszego chrztu miały wpływ na nasze decyzje i wybory. To, co uczynił Mieszko I zasługuje wciąż na piękną i dalekosiężną kontynuację.

Podążajmy drogą, którą nakreślił Mieszko I.

 

Skalbmierz ,10 kwietnia 2016 rok

ks. Marian Fatyga

W drodze do wieczności – 11. rocznica śmierci św. Jana Pawła II

Od śmierci św. Jana Pawła II upłynęło już 11 lat. W tym okresie miało miejsce wiele ważkich wydarzeń dla świata, Kościoła i naszej ojczyzny. „Czas ucieka – wieczność czeka”. Te słowa bardzo mocno utkwiły w świadomości Karola Wojtyły i często je przywoływał w różnych momentach swojego życia i nauczania. Codziennie widział je z okna rodzinnego domu w Wadowicach. Zostały wyryte na zegarze słonecznym, zdobiącym południowa ścianę wadowickiej świątyni. Trzy dni po śmierci papieża Jana Pawła II dopisano na nim datę odejścia do Domu Ojca naszego wielkiego rodaka i Polaka. Read more