Pusty grób – Zmartwychwstanie Chrystusa

Zmartwychwstanie to najważniejszy fakt wiary, gdyż jak napisał św. Paweł dokonało się ono, aby chrześcijanie wkroczyli w nowe życie. Apostoł Paweł nie ma tu na myśli tylko zbawienia, które czeka po śmierci. On ogłasza nowe życie, które doświadczył po swoim nawróceniu – życie w pełni dostępne dla każdego człowieka.

Nie doceniamy wielkiego daru, jakim jest życie. Niekiedy wydaje nam się ono zbyt dużym ciężarem. Życie w każdej postaci jest niewątpliwie najważniejszą wartością, jaką od Boga otrzymał człowiek. To podobieństwo do Boga  przejawia się w głębokiej świadomości życia.

Wielkanoc – radosny dzień Zmartwychwstania Pańskiego. Chrześcijaństwo to jedyna  religia, w której ukrzyżowany Bóg zwyciężył. Jezus pokazuje zwycięstwo tych, którzy zostali odrzuceni. Budda i inni odchodzili w majestacie. Chrześcijaństwo jest najbliżej człowieka. Z Ewangelii wiemy że śmierć nie jest katastrofą w niewłaściwym miejscu , ale spotkaniem z Bogiem, który jest nam bliski, bo przeżył ludzkie życie. Krzyż nie jest tylko znakiem cierpienia, ale przede wszystkim miłości. Tylko poganie czynią z Wielkanocy święto powrotu wiosny, która stale powraca z tymi samymi kwiatami. Radość wielkanocna – to oderwanie się od życia doczesnego, aby żyć coraz pełniej z Bogiem.

Każdy z nas zawdzięcza swoje istnienie rodzicom, a wierzący Bogu, który rozpoczął i nadal kontynuuje dzieło stworzenia. Jednak człowiek często zmienia, a niekiedy ignoruje i depcze tę największą wartość. Dzień Świętości Życia, który przypada 25 marca  za sprawą Jana Pawła II jest zaproszeniem do zastanowienia się nad świętością, niepowtarzalnością ludzkiego istnienia. Nasz wielki Polak – Jan Paweł II,  bardzo wiele miejsca w swoim nauczaniu poświęcił tej tematyce.  Mimo licznych głosów krytyki, ze strony zwolenników dopuszczalności aborcji czy eutanazji stał po stronie bezbronnych.

Pokochać życie – niektórym przychodzi to łatwiej, innym trudniej. Jedni doświadczają w swoim życiu wiele miłości, drudzy zaś zupełnie niewinnie cierpią ponad miarę. W dziejach Kościoła jest wiele przykładów ludzi, którzy potrafili dostrzec i docenić życiowy skarb, mimo różnych przeciwności losu. Zaufali Bogu i wykorzystali niepowtarzalną szansę, jaką wszyscy otrzymujemy.

Wiara w zmartwychwstanie – to wiara w życie całego człowieka, z ciałem i duszą w przyszłym świecie, po przezwyciężeniu śmierci.

Najlepsza forma ewangelizacji – o Chrystusie zmartwychwstałym to przekazywanie drugiemu tego, czego się samemu doświadczyło w swoim życiu duchowym. Jeżeli spotkałeś zmartwychwstałego Pana, biegnij wraz z Marią Magdaleną, by powiedzieć o Nim światu.

Uważam, iż życie chrześcijanina jest podobne do biegu sportowców, lekkoatletów, w którym to biegu przewodzi Chrystus, a metą jest zmartwychwstanie.

 

Skalbmierz, 27 marca 2016 rok

Ks. Marian Fatyga

Nabór do służby przygotowawczej – okazja!

Odbycie służby przygotowawczej umożliwia ubieganie się o powołanie do zawodowej służby wojskowej, służbę w Narodowych Sił Rezerwowych oraz planowanych do utworzenia wojskach Obrony Terytorialnej.

Służbę przygotowawczą mogą pełnić ochotnicy na ich wniosek złożony w WKU posiadający uregulowany  stosunek do służby wojskowej (bez odbytej służby wojskowej).

Read more

Niedziela Palmowa Męski Pańskiej

Dwa mocne słowa towarzysza podczas liturgii niedzieli palmowej: to hosanna i ukrzyżuj. To pokazuje, jak bardzo mocno zmieniają się nastroje ludzi. Z jednej strony cieszą się z tego, że Jezus Chrystus jest wśród nich, że mają króla. Mija zaś kilka dni i nastroje ludzi zmieniają się. Tłum krzyczy, aby tego, którego tak bardzo kochali ukrzyżować. Nie zrozumiałe.

Niedziela Palmowa wprowadza w szczególny czas centralnych wydarzeń odnoszących się do zbawienia człowieka. Nie bez powodu ten tydzień nosi miano wielki. Doniosłość wydarzeń, których dotykać będą wierzący zawiera się również w bogactwie symboli liturgicznych.

O osiołku, na którym wjeżdżał do Jerozolimy Pan Jezus, pisano wiele. W ogromnym wschodnim tłumie ludzi i zwierząt – on jeden nie widział Jezusa, choć dźwigał tylko Jego ciężar. Gdyby jednak nie osioł – cała procesja z chłopcami, rzucającymi płaszcze i palmy nie posunęła by się ani o jeden krok.

Dzisiaj w wielu parafiach organizowane są misteria, przypominające tamto wydarzenie sprzed dwóch tysięcy lat.

Wchodzimy powoli w tajemnice chrześcijaństwa tzw. Triduum Paschalne. Niedziela Palmowa zwana też Kwietną lub Wierzbną jest wstępem do Wielkiego Tygodnia. Wprowadza nas w atmosferę wydarzeń bezpośrednio poprzedzających śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa.

Wierzba to drzewo związane z polskim krajobrazem, melancholią, duszą romantyka – Słowianina-Polaka. Znak zmartwychwstania po zimie – to jej pączki zwiastują wiosnę. Z jej gałęzi przygotowujemy palmy wielkanocne, dołączamy bukszpan, barwinek, borówkę, cis, widłak. Zachęcam, starajmy się przygotować palmy co roku, przekazując tradycję i zwyczaj kolejnemu pokoleniu. Dzisiaj w pośpiechu kupujemy palmy u miejskich handlowców, często na kilka minut przed nabożeństwem. Znika, gdzieś bezpowrotnie to, co jest misterium tajemnicą przygotowań. Te kilka związanych witek wierzbowych, wiklinowych albo leszczynowych, zwieńczonych czubem z bazi, z kwiatów, bibuły i długich wstążek, symbolizuje radość witania Króla Żydowskiego – Jezusa.

Nasze życie jest misterną tkaniną czynów i słów zwyczajnych i słabych. Bóg jednak może sprawić mocą Ducha, że najprostsze aspekty codzienności stanął się pieśnią objawiającą Boże Misteria, a sprawy przemijające nabiorą wartości nieprzemijalnej. Jezus ukrzyżowany i zmartwychwstały jest sprawcą cudów i tylko on może przemienić zalęknionego ucznia uciekającego z Gedsemani w odważnego proroka głoszącego orędzie zmartwychwstania.

 

 Skalbmierz  20 marca 2016 rok

ks. Marian Fatyga

10 marca – Dzień Mężczyzn – Źródło męstwa

Na przestrzeni dziejów ewoluowała rola mężczyzny w kontekście życia rodzinnego i społecznego. W ostatnim czasie również obserwujemy, jak zmienia się nie tylko zakres obowiązków, ale zaangażowanie panów w kwestiach, które chociażby dla naszych dziadków w ogóle nie były przedmiotem bezpośredniego zainteresowania. Panowie pragną brać udział czynny udział w życiu domowym, opiece nad dziećmi już od pierwszych chwil po ich narodzeniu. Read more