Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

Przypominamy, że od dnia 04.01.2016 r. na terenie Gminy Pałecznica można skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej. Punkt zlokalizowany jest w Pałecznicy w Budynku Domu Kultury przy ul. Strażackiej 3 .

Godziny przyjmowania:  poniedziałki w godzinach  8:00-12:00

 

 

 

INFORMACJA O ZASADACH UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ, OSOBACH UPRAWNIONYCH ORAZ SPOSOBACH WYKAZANIA UPRAWNIENIA DO UZYSKANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ.    http://bip.malopolska.pl/spproszowice/Article/get/id,1153132.html

Wielkopostna zaduma

„Mowa jest srebrem a milczenie złotem” – przypomina znane przysłowie.  Szczególnie Polacy lubią dużo mówić, składać wiele deklaracji i zobowiązań, które nie zawsze realizują.

Obecny rok w Kościele przezywamy jako nadzwyczajny Rok Miłosierdzia, a szczególnie obecny Wielki Post jest wezwaniem do praktykowania uczynków miłosierdzia co do duszy i co do ciała.

Uważamy, że potokiem słów wypowiedzianych pod adresem drugiego, zaskarbiamy sobie jego podziw i uznanie. Czasem dzieje się tak, że słowa są potężnym orężem obrony, kiedy słyszymy coś niemiłego pod naszym adresem, a także wtedy, kiedy nie chcemy dopuścić do wyrażenia przez kogoś opinii.

Potrzeba nam języka miłosierdzia, by nie mówić źle o bliźnich, ale mieć dla każdego słowo pociechy, wsparcia i przebaczenia. Miłosierny język jest niesamowicie potężnym środkiem do czynienia dobra. Musimy uczyć się dbałości najpierw o myśl, potem o język, który tę myśl wyraża, by słowo było budujące.

Słowa wypowiadane niesłusznie wobec bliźniego zabierają jego dobre imię i stwarzają nasz dystans. Natomiast te słowa, które zostały wypowiedziane z miłością, troską, współczuciem, mają moc tworzenia więzów pozytywnych. One cieszą, budują relacje, pogłębiają przyjaźń i umacniają przyjaźń.

W ten wielkopostny czas, kiedy mamy możliwość spotykania się z rodziną, przyjaciółmi, znajomymi, zwróćmy uwagę na słowa jakie wypowiadamy. Mową można sprawić radość i dobro. Zamilczmy jednak, kiedy słowo może drugiego zranić i zabić.

Sumienie jakie posiada każdy  można porównać do okrętowej busoli, która wskazuje kapitanowi właściwy kurs. To człowiek podejmuje decyzje w którą stronę idzie. Sumienie nie jest darem dla wybranych. Ludzie mówią: „To jest dobre a tamto złe”, ale dodają „dla mnie” . Te słowa „dla mnie” są oznaką choroby sumienia. Sumienie to po prostu działanie ludzkiego rozumu, który ma zdolność rozróżniania dobra od zła i potrafi oceniać pod tym kątem własne działanie. Wielki Post to znakomity czas, by dokonać przeglądu własnego sumienia.

Św. Jan Paweł II wołał: „Kształt życia społecznego i państwowego zależy przede wszystkim od tego jaki będzie człowiek – jakie będzie jego sumienie”.

Problem w tym czy człowiek dopuszcza do siebie ten głos. Okres Wielkiego Postu jest okazją do zatrzymania i zastanowienia, czy w tym dobrym kierunku idziemy. Może się bowiem okazać, że zabłądziliśmy, albo że wykonaliśmy kawał solidnej, nikomu nie potrzebnej roboty. To zatrzymanie wielkopostne jest okazją do odnalezienia drogi i nabranie sił do dalszej podróży życia. „Wszystko ma swój czas, jest czas płaczu i czas śmiechu, czas zawodzenia i czas pląsów”. Wielki Post jest okazją, aby przypomnieć sobie, że to jednak nikt inny tylko Bóg jest szczodrym dawcą czasu. Warto przeznaczyć kilka minut  na codzienne, regularne, zaplanowane, spokojne i bezinteresowne spotkanie z Nim.

 

 

 

 

Skalbmierz, 28 lutego 2016 rok

 

 

Ks. Marian Fatyga

 

Rozpoczynamy akcję „Szybki PIT”

Szybki PIT to kampania informacyjna Ministerstwa Finansów, która wspiera podatników przy rozliczeniu rocznego zeznania podatkowego (PIT). Akcja odbędzie się już po raz ósmy i obejmie swoim zasięgiem całą Polskę. Rozpocznie się 19 lutego, a zakończy dwa tygodnie po zamknięciu okresu rozliczeniowego, który w tym roku upływa 2 maja. Read more

Informacja o szkoleniu dla Producentów Rolnych – 2 marca

Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Proszowicach, informuje o szkoleniu dla Producentów Rolnych, które odbędzie się 2 marca o godz. 13:00 w sali nr 8 budynku Urzędu Gminy i Miasta Proszowice.

Tematem szkolenia, które poprowadzą pracownicy Biura Wsparcia Inwestycyjnego w Krakowie będą:

„Szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej PROW 2014-2020 z działania: Modernizacja gospodarstw rolnych”. Read more

III. Nocna Droga Krzyżowa z Czarnocina do Pałecznicy – 18 marca (piątek)

Pamiętaj! Początek 18 marca (piątek ) o godz. 19.00 w kościele w Czarnocinie.

Parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Skalbmierzu, parafilia Wniebowzięcia NMP w Czarnocinie, parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Kazimierzy Wielkiej, parafia św. Jakuba w Pałecznicy, Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz, Urząd Gminy w Pałecznicy, Ochotnicze Straże Pożarne Gminy Skalbmierz i Gminy Pałecznica zapraszają 18 marca (piątek) na III. Nocną Drogę Krzyżową Małopolską Drogą św. Jakuba z Czarnocina do Pałecznicy (ok. 25 km). Rozpoczęcie o godz. 19.00 w kościele w Czarnocinie. Przechodzimy przez Ciuślice, Krępice, Kobylniki, Skalbmierz, Tempoczów Rędziny, Niezwojowice. Trud nocnego marszu chcemy ofiarować w intencji Światowych Dni Młodzieży – Kraków 2016 oraz 1050 rocznicy Chrztu Polski. W Skalbmierzu zostanie odprawiona o północy msza św. przez biskupa ordynariusza Jana Piotrowskiego. Read more

Ulga na dzieci – przypomnienie

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Proszowicach przypomina, że z początkiem 2015 roku weszły w życie przepisy rozszerzające zasady przyznawania ulg podatkowych na dzieci.

Ulga na dzieci to najpopularniejsza, najkorzystniejsza i najbardziej dostępna ulga do odliczenia w zeznaniach podatkowych od osób fizycznych (PIT). To również jedna z najpopularniejszych metod wspomagania obywateli przez państwo. W 2016 roku zasady rozliczenia ulgi nie zmieniły się – odliczamy ją w takiej samej formule jak w roku poprzednim. Obecnie jednak uproszczono rozliczenie poprzez usunięcie załącznika PIT-UZ. W ubiegłym roku podwyższono o 20 proc. wysokość ulgi na trzecie i każde kolejne dziecko, a także wprowadzono możliwość odliczenia niewykorzystanej ulgi z tytułu wychowania dzieci. Read more

22 lutego – Dzień Ofiar Przestępstw

Człowiek obdarzony przez Boga rozumem i wolną wolą może samodzielnie podejmować decyzje i ponosić za nie odpowiedzialność. Stworzeni przez Boga na Jego obraz i podobieństwo jesteśmy bardzo dobrze uposażeni do czynienia dobra, twórczego wpływania na otaczającą nas rzeczywistość. Niestety człowiek jest zdolny do zła, niszczenia, destrukcji, potrafi odwrócić się od dobra, od Boga.

W obchodzonym dziś Dniu Ofiar Przestępstw warto pochylić się nad sytuacją człowieka poszkodowanego, jak również zrewidować własny stosunek do bliźniego, potrzebującego pomocy. W najpiękniejszy sposób ukazał nam takową postawę Pan Jezus w przypowieści o miłosiernym Samarytaninie. Solidarność z ofiarami przestępstw ma wypływać z chrześcijańskiej wrażliwości na los bliźniego w potrzebie. Warto walczyć z własnym i społecznym egoizmem. Naczelnym zadaniem każdego człowieka jest niesienie miłości wobec bliźnich. Samarytanin z przypowieści Pana Jezusa wzruszył się głęboko na widok cierpiącego brata. Podszedł do niego, opatrzył mu rany, zawiózł do gospody i zapłacił za opiekę.

Osoby, które padły ofiarą przestępstwa przez długi czas po tym dramatycznym doświadczeniu noszą w sobie głębokie zranienia. Stąd niezwykle ważna jest pomoc psychologiczna oraz duchowa. Nie łatwo przywrócić poszkodowanemu poczucie bezpieczeństwa i ufność do innych ludzi. Potrzeba ludzkiej wrażliwości, by nie zamykać się na osobę poszkodowaną. Wciąż przywołujemy postać miłosiernego Samarytanina, który nie ograniczył się w niesieniu pomocy do jej doraźnego wymiaru. Z początku sam opatrzył rany nieszczęśnika, a następnie zawiózł do gospody, prosząc o otoczenie opieki nad nim.

Niech ta piękna postawa inspiruje nas do uczynków miłosierdzia.

 

 

Skalbmierz, 21 lutego 2016 rok

 

Ks. Marian Fatyga

Bezpłatne szkolenia kompetencji cyfrowych – etap diagnozy

Gmina Pałecznica w odpowiedzi na zapotrzebowanie mieszkańców na bezpłatne szkolenia kompetencji cyfrowych przystąpiła do przygotowania lokalnej diagnozy zasobów i potrzeb niezbędnej do podpisania porozumienia oraz złożenia wniosku o dofinansowanie projektu na konkurs ogłoszony w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.  Read more

Uzdrawiająca moc wiary – 11 lutego Światowy Dzień Chorego

Częstymi intencjami modlitw jest pragnienie odzyskania zdrowia przez wszystkich wierzących w Boga. Pan Bóg zawsze odpowiada na ludzkie wezwania, ale zazwyczaj w odmienny sposób od naszych ziemskich, ograniczonych wyobrażeń. 11 lutego przypada kolejny Światowy Dzień Chorego ustanowiony jeszcze przez papieża – św. Jana Pawła II.

Choroba jest częścią ludzkiego życia. Wielu chorych i cierpiących musi rezygnować z licznych aktywności, zainteresowań i aspiracji. Dla niektórych taka sytuacja jest trudna do zniesienia. Popadają w depresję, odczuwają żal, nawet złość, gdy ciało odmawia im posłuszeństwa. Dla wielu chorych i cierpiących ta droga jest często okazją do pojednania z Bogiem, pogłębienia życia duchowego. Poprzez chorobę odnajdują w sobie nowe siły, z których istnienia wcześniej nie zdawali sobie sprawy.

Papież Franciszek tak mówił: „Jezus, który przyszedł na świat, aby głosić i realizowaną zbawienie całego człowieka, okazuje szczególne upodobanie do tych, którzy są zranieni na ciele i na duszy: ubogich, grzeszników, opętanych, chorych, zepchniętych na margines. W ten sposób okazuje się on lekarzem, zarówno dusz jak i ciał – Miłosiernym Samarytaninem człowieka”.

Podczas Światowego Dnia Chorego wszyscy wierzący są zaproszeni do modlitwy o Boże łaski dla osób przykutych do swoich łóżek, obolałych i zrezygnowanych, by na ile to możliwe ich stan zdrowia uległ poprawie, by zaznali ulgi w chwilach wzmożonego bólu i zwątpienia. Wszystkim chorym i cierpiącym w zmaganiach towarzyszą troskliwi lekarze, pracownicy służby zdrowia, bliscy i opiekunowie. W Kościele powszechnym przeżywamy jubileuszowy Rok Miłosierdzia. Potrzeba wszystkim także i zdrowym uświadomienia sobie, że na każdego zdrowego może przyjść choroba i cierpienie. Spośród wielu rodzin, w których żyjemy, mogliśmy doznać braterskiej miłości – okazujmy ją wobec chorych, samotnych i potrzebujących. Empatia to taka piękna cecha, o której przypomina nam szczególnie Światowy Dzień Chorego.

 

Skalbmierz, 14 lutego 2016 rok

 

Ks. Marian Fatyga