Czwarta edycja projektu „Jeżdżę z głową” .

W terminie od 19 stycznia 2016 r. do 27 stycznia 2016 r. w okresie ferii zimowych grupa 12 uczniów  klasy III i IV z Samorządowej Szkoły Podstawowej w Pałecznicy i Filii Szkoły w Ibramowicach pod opieką nauczycieli wyjeżdżała na jednodniowe szkolenia prowadzone w formie zjazdów na nartach, które przeprowadzone zostały na stacji narciarskiej Sławicki Raj w Sławicach Szlacheckich koło Miechowa.

Kurs prowadzony był dla 12 osobowej grupy pod okiem instruktora. Grupa uczniów spędziła na wyciągu 18 godzin w czasie 6 jednodniowych wyjazdów – 3 godz. nauki na stoku pod okiem instruktora dzięki, któremu dzieci nabyły umiejętność podstaw poprawnej techniki jazdy na nartach. Instruktor zapoznał także młodych uczniów z bezpiecznym korzystaniem ze stoków narciarskich oraz nawykiem jazdy w kasku. Na koniec kursu został przeprowadzony sprawdzian potwierdzający nabyte umiejętności jazdy na nartach.

Instruktor narciarstwa – pan Piotr Ziętek – nauczyciel wychowania fizycznego w Zespole Szkół w Pałecznicy.

Opiekun grupy – pan Piotr Midro – nauczyciel wychowania fizycznego w Zespole Szkół w Pałecznicy.

Była to czwarta edycja projektu „Jeżdżę z głową” współfinansowenego ze środków budżetowych Województwa Małopolskiego oraz budżetu Gminy Pałecznica. Wkład finansowy rodziców wynosił 100 zł od uczestnika.

Siła błogosławieństwa

W świecie wirtualnym i rzeczywistym roi się od przekleństw, wulgaryzmów, złorzeczeń. Biblia zachęca do czegoś przeciwnego, do błogosławienia. Błogosławienie nie jest zarezerwowane tylko dla duchownych. Rodzice powinni błogosławić jak najczęściej swoje dzieci i siebie samego.

Papież Benedykt XVI mówił: „Chciałbym aby do każdego mężczyzny i kobiety na świecie dotarło błogosławieństwo Boże. Czynię to używając starożytnej formuły, zawartej w Piśmie Świętym: Niech Cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech Cię obdarzy swą łaską”.

Ostatecznie to Bóg jest źródłem błogosławieństwa, ale spływa ono na ziemię przez ludzi, którzy wzywają nad innymi Bożego imienia. Św. Piotr wołał: „Nie oddawajcie złem za zło, ale błogosławcie”.

Co właściwie znaczy błogosławić? Błogosławić to mówić o kimś dobrze, chwalić, dziękować, życzyć dobra, pozdrawiać, przyzywać łaskawości człowieka i Boga. W Starym Testamencie błogosławić oznaczała najpierw pozdrawiać kogoś na ulicy. W rodzinie żydowskiej ojciec rodziny błogosławił swoim dzieciom. W Kazaniu na Górze Jezus wygłosił osiem błogosławieństw, które są obietnicami, drogowskazami.

Naturalnym miejscem udzielania błogosławieństwa jest dom. Rodzice powinni jak najczęściej wypowiadać głośno słowa błogosławieństwa nad dziećmi. Ma to znaczenie religijne, ale i czysto ludzkie, psychologiczne, tworzy zdrową atmosferę. Jest wyrazem akceptacji, zachęty, pokazaniem swojej miłości, troski, uwagi. Stanowczo za rzadko w rodzinach pada słowo „kocham cię”. Gdyby w naszych domach było więcej błogosławieństwa, niż przekleństwa działoby się w nich z pewnością lepiej.

Kończy się pierwszy miesiąc nowego roku – nowego czasu obdarzajmy się dobrym słowem i błogosławmy tym słowem nasze dzieci, wnuki i siebie nawzajem.

 

 

 

Skalbmierz, 31 stycznia 2016 rok

 

Ks. Marian Fatyga

 

Dopłaty do materiału siewnego.

Od 15 stycznia do 25 czerwca 2016 r. można ubiegać się o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany, dotyczące materiału siewnego – zbóż ozimych i jarych, roślin strączkowych, ziemniaka, mieszanek zbożowych i pastewnych – zakupionego i zużytego do siewu lub sadzenia w terminie od dnia od 15 lipca 2015 r. do 15 czerwca 2016 r. W przypadku mieszanek zbożowych i pastewnych dopłatą zostaną objęte tylko te mieszanki, w skład których wchodzą jedynie nasiona posiadające kategorię elitarny lub kwalifikowany. Stawki dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany zostaną określone po zakończeniu terminu składania wniosków w drodze rozporządzenia Rady Ministrów, do dnia 30 września br.

Dopłatami nie są objęte uprawy przeznaczone na przedplon lub poplon oraz uprawy ziemniaka odmiany genetycznie modyfikowanej AMFLORA.

Wnioskodawca, ubiegający się o dopłatę powinien posiadać, działki rolne, na których uprawiane są gatunki roślin objęte dopłatami o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 1 ha, a powierzchnia działki rolnej obsianej/obsadzonej materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany nie może być mniejsza niż 0,10 ha.

Ważne, aby wniosek wraz z załączonymi dokumentami potwierdzającymi zakup materiału siewnego został złożony:

 • w obowiązującym terminie składania wniosków,
 • na aktualnym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami,
 • po faktycznym zużyciu do siewu lub sadzenia kwalifikowanego materiału siewnego.

Dopłata ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie, należy więc pamiętać , że bez względu na formę i cel tego rodzaju pomocy, ogólna kwota przyznana producentowi rolnemu nie może przekroczyć 15 000 euro w okresie trzech lat obrotowych.

Szczegółowe warunki uzyskania dopłaty oraz formularz wniosku są dostępne na stronie internetowej ARR www.arr.gov.pl. Wszelkie informacje dotyczące ww. mechanizmu można uzyskać w Oddziale Terenowym Agencji Rynku Rolnego w Krakowie, przy ul. Mogilskiej 104, 31-546 Kraków lub pod numerami telefonów: 12/424-09-51,12/424-09-62.

Zwrot podatku akcyzowego

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
informuje:
Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej
powinien zbierać faktury VAT

 • w terminie od 1 lutego 2016 r. do 29 lutego 2016 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2015 r. do 31 stycznia 2016 r.,
 • w terminie od 1 sierpnia 2016 r. do 31 sierpnia 2016 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2016 r. do 31 lipca 2016 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2016 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2016 r. wynosi:
86,00 zł * ilość ha użytków rolnych

Pieniądze wypłacane będą w terminach:
1 – 29 kwietnia 2016 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

1 – 31 października 2016 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

Dzień Babci i Dzień Dziadka

 

Świętujemy, mam nadzieję, że często śpiewamy kolędy, nie tylko ich słuchamy. Wiele rozmawiamy, bo to przecież czas świątecznych spotkań. Niebawem pierwszy miesiąc nowego roku będzie za nami. Trwa czas kolędowania. Dzieci i młodzież przeżywają upragnione ferie zimowe. Obchodziliśmy Dzień Babci i Dzień Dziadka. Nasze kochane babcie i dziadkowie to skarby dla wnuków i dzieci. Niezastąpieni na każdy dzień, na dobrą i złą pogodę, wprowadzają w świat bajek, uczą pacierza, zaprowadzają do przedszkola, upieką tort na urodziny. To oni z niewielkiej renty czy emerytury utrzymują bezrobotne dzieci, dzieląc się wdowim groszem, żyją życiem wnuków, nie mają czasu dla siebie. Rodzice małych wnuków wyczerpani przez cały tydzień obowiązkami i pracą, chętnie podrzucają swoje dzieci dziadkom na sobotę i niedziele. Jak deszcz na pustyni wybawieniem dla rodziców bywa propozycja zaufanych dziadków lub chrzestnych, którzy na parę dni chcą zaopiekować się maluchami lub wybiorą się gdzieś z nastolatkami. Nieustanna gotowość pomocy i służby dla umęczonych rodziców jest wielkim darem.

Dziadkowie i babcie wprowadzają nas w świat głębokich, ponadczasowych i religijnych wartości. Ich wieloletnie doświadczenia pozwalają patrzeć na obecne wydarzenia z nieco innej, namaszczonej czasem perspektywy. Refleksja oparta na świadomym dotykaniu celu ludzkiego życia, stanowi podstawę pedagogiki, mającej pozytywny wpływ na kształtowanie sumień dorastającego pokolenia.

W rozmowie z dobrym doradcą, jakim często są nasi dziadkowie, można uporządkować myśli, sprecyzować zadania. Dzięki ich zachętom lub ostrzeżeniom możemy uzyskać pewność decyzji. Zaufani doradcy potrafią dostrzec bardziej dokładnie i obiektywnie szczegóły, które należałoby uwzględnić, ponieważ oceniają sytuację chłodnym okiem. Dobry doradca to dobry prezent dla wnuków. Spokój, który płynie od dziadków przyciąga rodzinę i wnuków. Drogie babcie, drodzy dziadkowie żyjcie jak najdłużej pośród sowich dzieci i wnuków.

Bądźcie najlepszymi przewodnikami w ziemskim pielgrzymowaniu. Prowadźcie wasze wnuki poprzez wspomnienia, bajki do odpowiedzialnego i mądrego świata.

 

Skalbmierz, 24 stycznia 2016 rok

Ks. Marian Fatyga

18-25 stycznia 2016 r. – Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

Od 18 stycznia przez tydzień rozpoczyna się wyjątkowy i błogosławiony czas dla wspólnoty ludzi wierzących w Chrystusa. Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan ma wszystkich wierzących usposobić do odpowiedzi na wezwanie Jezusa „Abyśmy byli jedno”. Wszyscy ci, którzy głoszą Ewangelię posiadają indywidualne predyspozycje, charyzmaty, powinni zmierzać do jednego celu, jakim jest zbawienie. Na mocy sakramentu chrztu świętego, każdy katolik jest wezwany do misji głoszenia Chrystusa w świecie.

Tegorocznym hasłem przewodnim Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan jest wezwanie zaczerpnięte z I Listu św. Piotra: „Wezwani, by ogłaszać wielkie dzieła Pana”. Toteż warto poczynić refleksję nad świadomością obecności Boga w życiu codziennym. Skupiając się na pokonywaniu codziennych trudności, żaląc się na niesprzyjające okoliczności życiowe, ciągłym narzekaniu zapominamy o wielkim skarbie wiary. Współczesny człowiek zorientowany na materialne aspekty życia może zupełnie przeoczyć owoce Bożego błogosławieństwa. Dużo łatwiej przychodzi nam narzekanie na to, co trudne, a niekiedy bolesne, niż uwielbienie Boga za to, co czyni dla nas w swojej nieskończonej miłości. Papież Franciszek mówił: „Bóg stając się człowiekiem uczynił swoim nasze pragnienie, nie tylko pragnienie wody, ale przede wszystkim pragnienie życia pełnego, życia wolnego od niewoli, zła i śmierci. Jednocześnie umieścił w sercu każdego pragnienie Boga”. Jak możemy dzielić się ze światem wiarą, gdy tak naprawdę jest ona nieobecna w naszym prawdziwym życiu. Ekumenizm, a więc pragnienie jedności nie może zawierać się jedynie w słusznych deklaracjach. Dziś potrzeba konkretnych działań i szukania tego, co łączy, a nie tego, co dzieli.

 

 

Skalbmierz, 17 stycznia 2016 rok

 

Ks. Marian Fatyga

Przystąp do projektu FIO MAŁOPOLSKA LOKALNIE i skorzystaj z możliwości pozyskania mikrodotacji do 5 000 zł!

JUŻ 15 STYCZNIA RUSZA III EDYCJA KONKURSU

FIO – MAŁOPOLSKA LOKALNIE 2016!

 

Stowarzyszenie Forum Oświatowe Klucze zaprasza grupy nieformalne oraz młode organizacje pozarządowe (zarejestrowane maksymalnie 18 miesięcy temu) zainteresowane pozyskaniem mikrodotacji do udziału w spotkaniu informacyjnym.

 • Działasz w młodej organizacji pozarządowej?
 • Masz grupę, z którą realizujesz swoje pasje?
 • Chcesz zrobić cos dla swojej społeczności?
 • Chcesz wzmocnić swoją organizację?

Przystąp do projektu FIO MAŁOPOLSKA LOKALNIE
i skorzystaj z możliwości pozyskania mikrodotacji do 5 000 zł!

Jak to zrobić?

PRZYJDŹ NA SPOTKANIE INFORMACYJNE, a dowiesz się:

 • kto może ubiegać się o mikrodotację?
 • na jakie działania można przeznaczyć mikrodotację?
 • jakiej wielkości mikrodotację można otrzymać?
 • jakie koszty mogą być finansowane z mikrodotacji, a jakie nie?
 • czy trzeba mieć wkład własny?
 • jak ubiegać się o mikrodotację?
 • na jakie wsparcie mogą liczyć młode organizacje pozarządowe i grupy nieformalne ubiegające się o mikrodotację?

Stowarzyszenie Forum Oświatowe „KLUCZE” – Operator II projektu FIO MAŁOPOLSKA LOKALNIE zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjnym

 

Czekamy na Ciebie

19 stycznia 2016 r. o godzinie 14,00

w sali konferencyjnej

Urzędu Gminy i Miasta Proszowice

ul. 3 Maja 72, 32-100 Proszowice

Obejrzyj nasz fotocast z projektów zrealizowanych w 2014 roku i zainspiruj się:

https://www.youtube.com/watch?v=b0p4o4b39tk&feature=youtu.be

 

 

Stowarzyszenie Forum Oświatowe „KLUCZE”,

ul. Zawierciańska 2a lok. 1, 32-310 Klucze, tel. 533 976 208

e-mail: karolina.lowas@malopolskalokalnie.pl

anna.konieczniak@malopolskalokalnie.pl

 

9 stycznia – Dzień Ligi Ochrony Przyrody

Co roku w dniu 9 stycznia obchodzimy Dzień Ligi Ochrony Przyrody. Stowarzyszenie to rozpoczęło swoją działalność w 1928 roku. Do dnia dzisiejszego wnosi ogromny wkład w promowanie postaw ekologicznych, mając na uwadze wspaniałe, naturalne środowisko naszej ojczyzny. Zachęcam zatem w tym dniu do refleksji nad naszym osobistym odnoszeniem się do bogactwa i piękna otaczającego nas Stworzenia. Warto też pomyśleć nad przyrodą, jako Bożym stworzeniem i powierzeniem odpowiedzialności za nią najwyższemu ze stworzeń – człowiekowi.

Pierwsze strony Pisma Świętego są opisem stworzenia świata przez Boga. Finałem tego wspaniałego dzieła jest powołanie do życia człowieka, któremu Stwórca powierzył odpowiedzialność nad fauną i florą. Nosząc w sobie obraz Boga miejmy świadomość odpowiedzialności za ziemię, by nie godzić się na bezmyślną i destrukcyjną eksploatację. Niestety odczuwamy skutki degradacji środowiska naturalnego. Mają one negatywny wpływ na stan naszego zdrowia, a także kondycje duchową, a przecież tak lubimy odpoczywać na łonie natury, gór, lasów, wód.. Dlatego też zabiegajmy o ich ochronę.

Obcowanie z bogactwem środowiska naturalnego otwiera człowieka na poznanie Boga, inspiruje do spontanicznej i pogłębionej modlitwy. Papież Franciszek mówił: świadomość powagi kryzysu kulturowego i ekonomicznego musi przełożyć się na nowe nawyki. Wiele osób wie, że obecny postęp oraz zwyczajne nagromadzenie rzeczy i przyjemności nie wystarczą, aby ludzkie serce obdarzyć sensem i radością.

W ostatnich latach wiele czasu poświęcono tematowi ekologii, można nawet zauważyć, że wiele środowisk ten temat stawia jako priorytet. Chrześcijanie są w sposób szczególny powołani do aktywności w zakresie ochrony i troski o dobro przyrody. To, w jaki sposób dbamy o środowisko naturalne, jest świadectwem naszego szacunku oraz wdzięczności wobec samego Boga, który obdarzył nas tak wielkim bogactwem.

 

 

Skalbmierz, 10 stycznia 2016 rok

 

Ks. Marian Fatyga