Święto Policji – solidarni w służbie dobru

Praca w policji wymaga, od wykonujących ją osób odpowiednich warunków psychofizycznych, ale przede wszystkim gotowości do służby społecznej. Jest ona nam wszystkim bardzo potrzebna ze względu na nasze bezpieczeństwo, jak i ochronę mienia. Stąd funkcjonariusze policji bardzo często sami ryzykują własnym zdrowie i życiem. Dlatego w dniu ich święta warto przypomnieć o potrzebie modlitwy w ich intencji.

 

Św. Michał Archanioł, będący patronem policjantów, uznawany jest za najbardziej nieprzejednanego w walce z szatanem. Symbolem jego waleczności jest miecz, którego nie waha się użyć w obronie człowieka. Chrześcijanin nie może pozostawać bierny w sytuacji łamania bożych praw. Są one bowiem gwarantem poszanowania wolności każdego człowieka. Nie możemy trwać przy Bogu w izolacji. Problemy naszych bliźnich powinny nam leżeć na sercu. Wspierajmy policjantów w pełnieniu ich codziennych obowiązków. Zbyt często pozostają oni odosobnieni w swoich zapobiegawczych i prewencyjnych działaniach. Nawet pozytywna ocena policji wyrażana w prywatnych rozmowach ma tu znaczenie. Trzeba się przeciwstawić zmowie milczenia tam, gdzie potrzebna jest wola i determinacja w walce z patologiami. Nie dajmy się zastraszać złu – razem potrafimy je pokonać. Jako społeczeństwo bądźmy solidarni z policjantami, by czuli się potrzebni i doceniani. Bądźmy wraz z nimi aktywnymi gospodarzami naszej codzienności, a święty Michał Archanioł – patron policjantów, niech ma ich w swojej opiece.

 

 

Skalbmierz, 26 lipca 2015 rok

 

Ks. Marian Fatyga

Uwaga- Zgłaszanie szkód powodziowych w uprawach

Urząd Gminy w Pałecznicy informuje ,ze  po  niedzielnej  nawałnicy jak przeszła  przez teren powiatu proszowickiego w tym  i gm.  Pałecznica  w  gospodarstwach  w których  zniszczone zostały  uprawy  ( znacznie –  co najmniej  30%  całego  gospodarstwa) rolnicy  mogą  składać  wnioski  na   obowiązujących  drukach.( w zał)

Wnioski producentów rolnych przyjmowane są w 2-óch egzemplarzach w Urzędzie Gminy Pałecznica do dnia 3.08.2015., tj. w terminie 10 dni od dnia wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego. Wzór wniosku dostępny jest w Urzędzie Gminy Pałecznica pok. 9, strona internetowa:www.palecznica.pl lub u sołtysa.

 

 


 

 

Termin i miejsce składania wniosków:

do dnia 3  sierpnia 2015rr. włącznie do Urzędu Gminy Pałecznica   (dziennik podawczy.)

Załącznik nr I- Wniosek rolnika 2015

Załacznik nr II wniosek rolnika część dot upraw i budynków

16. Tydzień św. Krzysztofa

W niedzielę – 19 lipca, rozpoczyna się po raz 16. Ogólnopolski Tydzień św. Krzysztofa. Nikogo nie trzeba przekonywać do tego, że na polskich drogach zbyt często dochodzi do tragicznych w skutkach wypadków. Jako chrześcijanie zdajemy sobie sprawę z najważniejszego celu naszego życia. Wiemy, że o własnych siłach nie będziemy w stanie utrzymać właściwego kierunku. Ponad to, nie jesteśmy w stanie przewidzieć sytuacji zagrożenia  życia, dlatego powinniśmy być przezorni i odpowiedzialni, biorąc na swoją odpowiedzialność życie własne i wszystkich bliźnich.

Opinia na temat stanu licznych, polskich dróg jest nam również wszystkim dobrze znana. Jednak nie możemy być ślepi na rzeczywistą kondycję naszych sumień. Miejmy świadomość, że w mijanych przez nas pojazdach, podróżują nasi bliźni, którzy zasługują na nasz szacunek. Wszyscy pragniemy szczęśliwie dotrzeć do celu naszej podróży w jej doczesnym i ponadczasowym znaczeniu. Trzeba dziś wspomnieć o bardzo pięknej i szlachetnej akcji „Jeden grosz za jeden kilometr”, ściśle związanej z Tygodniem św. Krzysztofa. Zebrane podczas niej pieniądze są przekazywane na potrzeby misjonarzy, aby i oni mogli środkami transportu na czas dotrzeć do najbardziej potrzebujących.

Św. Krzysztof podczas swojego ziemskiego życia posługiwał pielgrzymom, przenosząc ich bezpiecznie na drugi brzeg rzeki. Nie jesteśmy panami szos ani piratami drogowymi. Sposób prowadzenia pojazdu jest odzwierciedleniem naszego stosunku do tego wielkiego daru, jaki otrzymaliśmy od samego Stwórcy, a którym jest nasze życie. Zanim wyruszymy w podróż, odmawiajmy z pasażerami słowa modlitw o to, by Pan Bóg otaczał opieką wszystkich kierowców i pasażerów i odwodził od pokusy nadmiernej prędkości, uwrażliwiał na piękno otaczającego świata, a nade wszystko na szacunek dla mijanych innych pasażerów i kierowców.

 

Skalbmierz, 15 lipca 2015 rok

 

Ks. Marian Fatyga