Dotyczy: wykazu placówek zabezpieczających świadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej od 1 stycznia 2015 r.

WB-I.6331.107.2014

Kraków, 31 grudnia 2014 r.

 

Starostowie

Prezydenci Miast

Burmistrzowie i Wójtowie

województwa małopolskiego

wszyscy

Dotyczy: wykazu placówek zabezpieczających świadczenia lekarza podstawowej opieki

zdrowotnej od 1 stycznia 2015 r.

Uprzejmie informuję, że w związku z prowadzonymi przez Narodowy Fundusz Zdrowia

rozmowami, dotyczącymi odnowienia umów z niektórymi świadczeniodawcami podstawowej

opieki zdrowotnej od dnia 1 stycznia 2015 r., wykaz placówek może ulec zmianie.

Aktualny wykaz, zostanie opublikowany przez Małopolski Oddział Narodowego Funduszu

Zdrowia w dniu dzisiejszym, najprawdopodobniej w godzinach popołudniowych

i niezwłocznie przekazany do Państwa instytucji. Wykaz ten zamieszczony będzie również

w formie elektronicznej na stronie NFZ, (http://www.nfz-krakow.pl/) w zakładce „Informacje

dla pacjentów POZ” oraz umieszczony na stronie internetowej Małopolskiego Urzędu

Wojewódzkiego w Krakowie. Szczegółowe informacje uzyskać będzie można również pod

bezpłatnym całodobowym numerem telefonu 800 007 797 lub na wskazanej powyżej stronie

NFZ.

Pacjenci, którzy nie będą mogli uzyskać opieki w dotychczasowych POZ, mogą uzyskać

pomoc w szpitalnych oddziałach ratunkowych, szpitalnych izbach przyjęć, w ramach

całodobowej, nocnej i świątecznej opieki, jak również w najbliższych POZ, które podpisały

umowy.

Powyższe działania mają zapewnić właściwy dostęp obywateli do opieki zdrowotnej

w kontekście możliwego ograniczenia, w niektórych regionach województwa świadczeń

w ramach podstawowej opieki medycznej na początku roku.

Mając na uwadze powyższe, proszę o możliwie szerokie rozpowszechnienie informacji

o świadczeniodawcach udzielających podstawowej opieki zdrowotnej na swoim terenie,

wykorzystując wszystkie możliwe formy rozpowszechnienia informacji, w tym struktury

kościelne.

Otrzymują:

1 x- Starostowie, Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie,

województwa małopolskiego – wszyscy,

2 x- ad acta.

Wpatrzeni w Świętą Rodzinę

Ostania niedziela grudnia w kalendarzu liturgicznym w Kościele katolickim to Niedziela Świętej Rodziny. Przemija czas, płyną lata, a z nimi życie. Najlepsze wspomnienia wynieśliśmy z rodziny, z miłości, której doznaliśmy w rodzinie. „Pierwsze, co człowiek znajduje w życiu, ostatnie za czym wyciągają ręce, najdroższe, co w życiu ma, choć tego często nie ceni – to rodzina” – to słowa ks. Kolpinga. Papież Benedykt XVI w Walencji 9 lipca 2006 roku mówił: „Żaden człowiek nie dał sobie życia sam z siebie ani samodzielnie nie posiadł podstawowej wiedzy o życiu. Wszyscy otrzymaliśmy od innych życie i podstawowe prawdy o nim i jesteśmy powołani do osiągnięcia doskonałości w relacji i miłosnej wspólnocie z innymi”. W rodzinie człowiek dorasta, rozwija się fizycznie, psychicznie, moralnie,. To wszystko wymaga trudu, ale jest uszczęśliwiające. Najświętsza Rodzina uczy nas, że każda matka najpiękniej spełni swoją rolę i przez to będzie szczęśliwa, gdy na wzór Maryi będzie sama jak najlepszym dzieckiem Bożym, że każdy ojciec będzie najwspanialszym oparciem dla całej swej rodziny na wzór świętego Józefa, gdy posłuszny będzie Bogu. Przywołujemy dziś naszych wspaniałych rodziców, nauczycieli, dziadków i wyrażamy im wdzięczność za wszelkie dobro, które nam przekazali. Życie człowieka polega na ciągłym obdarowywaniu się miłością, na uzupełnianiu się mężczyzny i kobiety. To rodzi pokój i harmonię. Często przyczyną zagubienia współczesnego człowieka jest nieumiejętność odczytywania swojej roli i miejsca, utrata tożsamości płci mężczyzny i kobiety. To ogranicza szanse osobowego i społecznego rozwoju. Wielka moc tkwi w rodzinie. Amerykański noblista, znany jako twórca Ekonomicznej Teorii Rodziny obliczył, że rodzina i praca w niej wykonywana przynoszą 30% dochodu narodowego.  Wpatrujmy się w przykład Świętej Rodziny, budowania więzi międzyludzkich i bądźmy odpowiedzialni za nasze rodziny, które są domowym Kościołem, by były miejscem duchowego i materialnego wzrostu.

 

Skalbmierz, 28 grudnia 2014 rok

Ks. Marian Fatyga

Życzenia Świąteczne

Szanowni Państwo    
Drodzy mieszkańcy gminy Pałecznica.

Pragnę serdecznie podziękować za zaufanie jakim obdarzyliście Państwo mnie wybierając na stanowisko Wójta gminy Pałecznica.  Służyć Wam i Naszej małej ojczyźnie to dla mnie wielki honor.

Obiecuję Państwa nie zawieść w kolejnych latach wspólnego zmieniania otaczającej nas rzeczywistości. Zwracam się do Was w myśl zasady „ nic o Nas bez Nas”. Miałem przyjemność poinformować Państwa o Naszych wspólnych osiągnięciach, dziś przed nami kolejne ważne, rozpoczęte inwestycje w elektrownie słoneczne, oświetlenie ledowe, ochronę środowiska, przebudowę Naszych miejscowości i poprawę bezpieczeństwa. Działania te są w trakcie realizacji to tylko kwestia czasu i odpowiednio pozyskanych środków finansowych.  Ważne i istotne jest to by politykę rozwoju i wspólnych inwestycji prowadzić długofalowo, a plany robić z dużym wyprzedzeniem.

Dziękując Państwu za wybór na kolejne lata służby, tych Państwa, którym leży na sercu Nasza Wspólna gmina proszę o odpowiedź na kilka pytań, tak bym mógł wspólnie z Wami obrać odpowiedni kierunek rozwoju na dalszą przyszłość. Proszę o pobranie ankiety znajdującej się w załączniku, wypełnienie jej oraz odesłanie na adres e-mail Urzędu Gminy: urzad@palecznica.pl

           Z wyrazami szacunku łączę życzenia przeżywania Bożego Narodzenia w zdrowiu, radości i ciepłej rodzinnej atmosferze. Kolejny zaś Nowy Rok niech będzie dla Państwa czasem pokoju oraz realizacji osobistych zamierzeń. Niech w nadchodzącym Nowym 2015 Roku szczęście i pomyślność nigdy Państwa nie opuszczą, a wiara codziennie dodaje sił i energii do tworzenia i realizacji nowych pomysłów.

Ankieta

                                                                                                                                         Wójt Gminy

                                                                                                                               mgr. inż. Marcin Gaweł

Istota świętowania

Przygotowując się do świat Bożego Narodzenia zacznijmy od uznania prawdziwego i jedynego ich powodu: przyjścia na świat Syna Bożego jako człowieka. Święta Bożego Narodzenia albo mają charakter religijny, albo nie ma świąt, jest tylko dekoracja bogata i piękna, lecz jednocześnie pusta i smutna. Autentyczna wiara domaga się wyznawania, manifestowania, a to wyraża się w obchodzeniu świąt. Święta chrześcijańskie są duchowym odnowieniem historii Jezusa Chrystusa w Jego wyznawcach. Świętowanie chrześcijańskie spełnia także funkcję katechetyczną. Wierni przypominają sobie i pogłębiają prawdy wiary oraz uczą nowe pokolenia korzystać z jej skarbca.  Liturgia Kościoła daje możliwość prawdziwego uczestniczenia w tym wydarzeniu przez sakramenty święte. Święta gromadzą i jednoczą rodzinę, umacniają zdrowe więzi jej członków, pomagają nawiązać zerwane, są wspaniałą okazją do pokonywania uprzedzeń, do wzajemnego przebaczenia i podjęcia starań dla budowania lepszej, domowej wspólnoty. Dobrze przeżyte święta stają się doświadczeniem i bogactwem całej rodziny. Umacnianiu więzi służy także „świąteczna twórczość” rodziny, która pomoże wypracowywać i wzbogacać skarbiec własnych, domowych tradycji. Świętowanie Bożego Narodzenia jest poprzedzone Wigilią. W Polsce najważniejszym jej momentem jest uroczysta kolacja, wieczerza wigilijna, podczas której obok dzielenia się opłatkiem i spożywania tradycyjnych potraw obdarzamy się wzajemnie prezentami i śpiewamy kolędy. Rodzina zjednoczona przy wigilijnym stole jest pierwsza wspólnotą, która wspomina cud przyjścia na świat Syna Bożego i dzieli radość z jego bliskości. Naśladuje w ten sposób Świętą Rodzinę, która jako pierwsza cieszyła się uszczęśliwiającą obecnością Jezusa.  Niech świąteczny czas odnowi w naszych rodzinach naderwane więzi i będzie okazją do przekazywania tradycji i wiary kolejnemu pokoleniu. Dobrych Świąt!

 

Skalbmierz, 21 grudnia 2014 rok                 Ks. Marian Fatyga

Elektroniczny PIT-11 obowiązkowy już od stycznia 2015 r.

Izba Skarbowa w Krakowie informuje, że 1 stycznia 2015 roku wejdą w życie przepisy ustawy z dnia 26 września 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1563). W myśl nowych przepisów obowiązek składania informacji  PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1 w formie elektronicznej za pomocą systemu e-Deklaracje będzie dotyczył przedsiębiorców zatrudniających powyżej 5 pracowników oraz biur rachunkowych, niezależnie od liczby zatrudnionych osób. Dla małych firm pozostawiono możliwość składania papierowych PIT-11, ale w skróconym terminie – do końca stycznia.

Wstępnie wypełnione zeznania podatkowe, zmniejszenie liczby błędów popełnianych przez podatników oraz usprawnienie automatycznej wymiany informacji podatkowych to kluczowe elementy budowy elektronicznej i nowoczesnej administracji podatkowej. Kolejnym krokiem do wprowadzenia tych zmian jest ustawa , która określa nowe zasady składania do urzędów skarbowych wybranych PIT-ów przez przedsiębiorców.

Zgodnie ze zmianami, jeżeli informacje PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1 lub roczne obliczenie podatku PIT-40 są sporządzane za dany rok za więcej niż 5 pracowników lub są sporządzane przez biuro rachunkowe, ww. informacje, roczne obliczenie podatku oraz deklaracje PIT-4R oraz PIT-8AR należy przekazywać urzędowi skarbowemu jedynie za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej. W przypadku mniejszych firm, w których informacje PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1 lub roczne obliczenie podatku PIT-40 sporządzane są za nie więcej 5 pracowników i czynności tych nie wykonuje biuro rachunkowe, można je nadal złożyć papierowo w urzędzie skarbowym, jednak w terminie krótszym o miesiąc, czyli do końca stycznia.

Duże zmiany dotyczyć będą biur rachunkowych. Biura rachunkowe niezależnie od liczby zatrudniających przez siebie pracowników, a składające zeznania podatkowe w imieniu i na rzecz swoich klientów, są zobowiązane składać deklaracje podatkowe wyłącznie drogą elektroniczną w niezmienionym terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym.

Niezależnie od tego czy PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1R oraz PIT-40 są składane do urzędu skarbowego w formie elektronicznej lub w tradycyjnej papierowej formie, termin ich sporządzenia i przesłania pracownikom pozostaje bez żadnych zmian – upływa ostatniego dnia lutego.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, zastosowano rozwiązanie, które umożliwi płatnikom podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podmiotom niepełniących funkcji płatnika w tym podatku, będących osobami fizycznymi, podpisywanie PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1, IFT-3 oraz PIT-40, danymi autoryzującymi – czyli bez konieczności stosowania płatnego podpisu elektronicznego. Będzie to miało zastosowanie bez względu na liczbę sporządzanych informacji lub rocznego obliczania podatku. W przypadku pozostałych podmiotów (niebędących osobami fizycznymi) e-deklaracje należy podpisywać bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy o podpisie elektronicznym.

Wprowadzone zostaną także inne rozwiązania ułatwiające wypełnianie obowiązków i usprawniające składanie wybranych PIT-ów drogą elektroniczną. Jest to m.in. Uniwersalna Bramka Dokumentów (UBD), która umożliwia hurtowe złożenie w ramach jednej transmisji danych do 20 000 sztuk PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40 oraz pobranie jednego Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO) dla całej wysyłki. Oznacza to wprowadzenie dokumentu wielopozycyjnego, umożliwiającego wysłanie do urzędu skarbowego zbiorczej informacji o dochodach osób fizycznych, opatrzonej jednym podpisem. Składanie zaś korekt oraz deklaracji „pojedynczych” będzie możliwe zarówno przy użyciu UBD oraz bramki e-Deklaracje.

Dodatkowe informacje można znaleźć na Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów:

http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/e-deklaracje/dla-platnikow

wstaw

Ustawa z dnia 26 września 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1563):

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001563

Odnowić życie w czasie Adwentu

Woda jest czymś zadziwiająco prostym. Wystarczy wodór i tlen w proporcji dwa do jednego. A przecież pomimo całej swojej prostoty i chociaż przyjmujemy ją jako coś oczywistego, woda jest niezbędnym składnikiem każdego żywego organizmu. Nie dziwmy się, że Jezus posłużył się obrazem wody zwyczajnej, powszechnie występującej substancji, by opisać Ducha Świętego, który jest nadzwyczajny i tajemniczy. Podobnie jak kubek wody odświeża i gasi pragnienie, tak Duch Święty odnawia nasze siły i zaspokaja najgłębsze pragnienia. Nie musimy dokładnie rozumieć w jaki sposób działa w nas Duch Święty, tak samo jak nie musimy wiedzieć w jaki dokładnie sposób krąży w naszym organizmie woda. Jedyne, co możemy uczynić to przyjść do Jezusa i „pić wodę żywą”, którą On nam daje. Wówczas odczujemy, jak w naszym wnętrzu tryskają zdroje Ducha Świętego, a przez nas przelewają się na całe nasze otoczenie. Wszystkiego tego możemy doświadczać w tym świętym czasie Adwentu. Prorokiem Adwentu jest św. Jan Chrzciciel, który nawołuje do nawrócenia i czuwania. Czuwajcie, znaczy tyle co uwaga. To proste słowo ma moc natychmiastowego postawienia nas na nogi. Ewangelie nie ostrzegają nas przed żadnym nadciągającym niebezpieczeństwem, ale zachęcają nas do pewnego rodzaju czujności. Bądźmy czujni, by nie przeoczyć niespodzianek, jakie przygotował nam Jezus na tegoroczny Adwent. W czasie, kiedy my szykujemy podarunku gwiazdkowe dla naszych bliskich, Jezus pragnie obsypywać nas swymi darami.

Święty Jan Paweł II mówił: „Adwent jest szczególnym czasem Kościoła. Nazywa się czasem poważnym i winien być czasem czuwania i badania naszych myśli, uczuć, pragnień i czynów”.

 

Skalbmierz, 14 grudnia 2014 rok         Ks. Marian Fatyga

Adwentowy zgiełk

Rozpoczęliśmy okres Adwentu. Zastanawiamy się, co w tym czasie możemy uczynić, by lepiej przygotować się do świętowania narodzin Jezusa w dniu Bożego Narodzenia. Z własnego doświadczenia wiemy, jak wiele najrozmaitszych spraw mamy wtedy do załatwienia i jak trudno znaleźć czas, by przygotować się wewnętrznie na spotkanie  z Jezusem w Boże Narodzenie.  W Ewangelii św. Łukasza czytamy o tym, jak Duch dotykał serc ludzi, pomagając im otworzyć się na Boga i na dzieło, które Bóg zaplanował, by ich zbawić przez swego Syna. Słuchając Ewangelii w czasie Adwentu zwracamy uwagę, na to, jak Duch działał i obficie obdarzał łaską ludzi, przygotowując ich na narodziny Zbawiciela. W czasie poprzedzającym Święta Bożego Narodzenia towarzyszą nam z jednej strony oczekiwanie i radość, z drugiej zmęczenie, pośpiech, niepokój. Przytłacza nas ogrom pracy związanej z przygotowaniami. Przedświąteczne zakupy, wysyłanie kartek z życzeniami, sprzątanie, gotowanie, a potem składanie i przyjmowanie wizyt, tak wiele różnych spraw zaprząta nasza uwagę. Nic dziwnego, że przy takim natłoku zajęć „brakuje nam czasu, aby przygotować się na przyjście Jezusa”. Co możemy zrobić, by Adwent i Boże Narodzenie były w tym roku inne? Pismo Święte obiecuje nam, że jeśli będziemy szukać Jezusa z pewnością go znajdziemy. Ten sam Duch działa i dziś, również w naszym życiu. Kiedy czytając opowiadania o narodzeniu i dzieciństwie Jezusa będziemy rozważać działania Ducha Świętego prośmy go, aby był obecny w naszym życiu. Dlatego wyznaczmy sobie czas na osobistą modlitwę i szukajmy okazji, by choć na krótką chwilę uciec od zgiełku świątecznych przygotowań i wziąć do ręki Pismo Święte. Pamiętajmy o tym, że Duch Święty otwiera nasze serca na Boga i na Jego dzieło. Oto kilka przykładowych pomysłów na to, jak możemy czuwać, by nie przeoczyć nadejścia Jezusa.: zaangażuj się w jakąś działalność charytatywną np. pomóż w zorganizowaniu wigilii dla samotnych albo przygotowaniu paczek świątecznych dla dzieci z domu dziecka. Rozważaj codziennie czytania biblijne. Skorzystaj z adwentowych rekolekcji przez słuchanie Słowa Bożego i przeżywania codziennych rorat.

Skalbmierz, 7 grudnia 2014 rok

Ks. Marian Fatyga