Św. Krzysztof – patron kierowców

Jakie mamy podejście do wszelkich przepisów? Czy stwierdzamy, że to dla naiwniaków, albo że nie obowiązują dopóki nie damy się złapać? Czy widzimy tylko w nich czyjś kaprys, chęć ograniczenia czyjejś wolności? 25 lipca przypada liturgiczne wspomnienie św. Krzysztofa – patrona kierowców.  W średniowieczu św. Krzysztof został zaliczony od grona czternastu szczególnych patronów. Opiekował się podróżnymi, pielgrzymami, przewodnikami, flisakami, marynarzami. Dziś uważany jest za patrona kierowców, ruchu i komunikacji oraz wielu zawodów z nimi związanych. Przeżywamy Tydzień św. Krzysztofa. Codziennie docierają do nas informacje o kolejnych ofiarach śmiertelnych. Bardzo często byliśmy świadkami czy uczestnikami wypadków drogowych. Wszyscy chcemy położyć kres tym nieszczęściom i najwyższy czas na brak tolerancji dla nieodpowiedzialnych kierowców. To przede wszystkim na każdym uczestniku ruchu drogowego ciąży wielka odpowiedzialność nie tylko za życie własne i jego bliskich, ale w takim samym stopniu za życie innych kierowców i pasażerów.   Pamiętajmy, że w mijanych przez nas pojazdach podróżują nasi bliźni, którzy zasługują na najwyższy szacunek. Wszyscy pragniemy szczęśliwie dotrzeć do celu naszej podróży w jej doczesnym, jak i ponadczasowym znaczeniu.

Przeżywając kolejny Tydzień św. Krzysztofa warto wspomnieć o bardo pięknej akcji – „1 grosz za 1 kilometr” ściśle związanej z tygodniem św. Krzysztofa. Zebrane podczas niej pieniądze są przekazywane na potrzeby misjonarzy, aby i oni mogli środkami transportu na czas dotrzeć do najbardziej potrzebujących.  Tydzień. Św. Krzysztofa uwrażliwia sumienia na bezpieczeństwo na drodze. Pomagajmy sobie nawzajem szczęśliwie dotrzeć od celu!

 

Skalbmierz, 27 lipca 2014 rok

Ks. Marian Fatyga

FIO MAŁOPOLSKA LOKALNIE – konkurs ogłoszony!

Operatorzy konkursu FIO Małopolska Lokalnie, ogłaszają nabór do pierwszego konkursu dla młodych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i samopomocowych z terenu województwa małopolskiego. W ramach konkursu można ubiegać się o mikrodotację na lokalną inicjatywę lub rozwój organizacji. Read more

24 lipca – Święto Policji

Niełatwo być stróżem prawa, nie tylko ze względu na ryzyko wpisane w zawód policjanta. Jest on niewdzięczny także przez to, że nie docenia się trudu i poświęcenia wykonujących go osób. Każdy z nas pragnie czuć się bezpiecznie, aby móc skutecznie realizować własne powołanie. Niestety grzech wprowadza w naszą rzeczywistość zło, którego konsekwencje w bolesny sposób niszczą ład społeczny. Stąd każdego dnia policjanci muszą mierzyć się z destrukcyjną siłą różnego rodzaju przestępstw.  Św. Michał Archanioł, będący patronem policjantów, uznawany jest za najbardziej nieprzejednanego w walce z szatanem. Symbolem jego waleczności jest miecz, którego nie waha się użyć w obronie człowieka. Wszyscy powinniśmy angażować się w stawianie czoła złu. Chrześcijanin nie może pozostawać bierny w sytuacji łamania Bożych praw. Wspierajmy policjantów w pełnieniu ich codziennych obowiązków. Trzeba dołożyć wszelkich starań, by współpraca z policją była uznawana za przejaw odpowiedzialności za dobro wspólne. Trzeba się przeciwstawiać zmowie milczenia tam, gdzie potrzebna jest wola i determinacja w walce z patologiami. Policja z jednej strony boryka się problemami finansowymi w walce z coraz lepiej zorganizowaną przestępczością, z drugiej zaś nie może liczyć na szeroką współprace społeczną w przeciwdziałaniu patologiom.

Pamiętajmy o tym, że bycie policjantem to misja, a nie praca! Św. Jan Paweł II tak mówił do policjantów: „W codziennej pracy stykacie z trudnymi i czasem dramatycznymi sytuacjami, które podważają nasze ludzkie pewniki. Ewangelia jednak dodaje nam otuchy, ukazując zwycięską postać Chrystusa – Sędziego dziejów. Swa obecnością rozjaśnia On mrok, a nawet rozpacz człowieka, tym zaś, którzy w nim pokładają ufność daje krzepiąca pewność swojej nieustannej pomocy”. Bądźmy solidarni z policjantami, by czuli się potrzebni i doceniani. Bądźmy wraz z nimi aktywnymi gospodarzami naszej codzienności.

 

Skalbmierz, 20 lipca 2014 rok

Ks. Marian Fatyga

 

Grunwald siła mocy i wiary.

Narodową tradycją stało się przyciąganie corocznie na pola grunwaldzkie licznych turystów, a wszystko to za sprawą inscenizacji bitwy sprzed ponad 600 lat – oczywiście bitwy pod Grunwaldem. Jej odtwórcy, a także obserwatorzy mają możliwość zetknięcia się z duchem historii. Wszyscy cieszą się ze zwycięstwa wojsk dowodzonych przez Władysława Jagiełłę pod żądnym władzy Zakonem Krzyżackim. Podziwiamy waleczność polskiego rycerstwa, a także zjednoczenie ludzi wszystkich stanów we wspólnym celu, jakim była Polska suwerenność. Chciejmy popatrzeć na tamte wydarzenia z perspektywy wiary. Rozważając słowa „Bogurodzicy” będącej wyrazem przywiązania naszego narodu do wartości religijnych. Jednak tam, gdzie przelewana jest ludzka krew, chociażby w najbardziej słusznej sprawie, szczególnie gdy po obu zwaśnionych stronach stają ci, którzy deklarują wierność Chrystusowi, powinno dochodzić do konfliktów sumienia. Przecież chrześcijanie są powołani do budowania pokoju, a nie da się osiągnąć tego celu poprzez walkę zbrojną.

Każdemu z nas przychodzi staczać różnego rodzaju bitwy. W czasie duchowego wzrastania praktycznie nie ma mowy o odpoczynku. Walczymy wówczas o zbawienie swoje i bliźnich. Nasze pełne ufności i poświęceń podążanie za Chrystusem czyni nas Jego doborowymi żołnierzami. Dziś potrzeba ich może bardziej niż kiedykolwiek wcześniej w historii. Postawmy sobie pytanie: czy stać mnie na to, by być współczesnym Zawiszą Czarnym? W wymiarze moralnym, a tym bardziej religijnym będzie to o tyle trudniejsze, że dziś po nawet najbardziej zażartych bojach nie ma co liczyć na słowa czy gesty wdzięczności. Dlatego to co chwalebne dla nieba, spotyka się z pogardą tu – na ziemi. Jak mówił Cervantes: „Najgroźniejsi wrogowie, z którymi musimy walczyć są w nas”. Dziś potrzeba heroizmu wiary w stawianiu czoła postępującej obojętności religijnej, postawie aspołecznej. Choć w wymiarze społecznym możemy być postrzegani jako błędni rycerze, to jednak dla Boga i bliźnich, którzy doświadczyli naszej miłości, będziemy godni miana Zawiszy. Przywoływanie chlubnych kart polskiej historii napawa nas dumą. Z tego powodu zwycięska bitwa pod Grunwaldem urosła do rangi narodowego symbolu.

Skalbmierz, 13 lipca 2014 rok

Ks. Marian Fatyga

 

Być pielgrzymem

Przed nami lipiec, czas wakacji, gdzie wielu pielgrzymuje w różny sposób do miejsc świętych. Powszechnym zjawiskiem w naszych czasach, nie tylko w świecie chrześcijańskim, jest pielgrzymowanie do miejsc świętych. Bp Piotr Libera mówił: „Wśród licznych określeń człowieka – ważne miejsce zajmuje homo viator, czyli człowiek wędrujący. On właśnie przypomina nam, że życie człowieka jest ciągłą wędrówką. I chociaż tego sobie często nie uświadamiamy jesteśmy całe nasze życie w drodze. Ciągle wędrujemy: od kołyski do trumny, od niemowlęctwa do starości, od rzeczywistości do marzeń, od wczoraj do jutra, od doczesności do wieczności.

Grażyna Królak napisała w tygodniku „Niedziela”: „Pielgrzymowanie jest w życiu duchowym wierzących czymś bardzo wyjątkowym – jest to fizyczne i duchowe zmierzanie do miejsca szczególnej obecności i działania Boga. Pielgrzymowanie jest wyrazem głębokiego pragnienia zbliżenia się do Boga”. Każda pielgrzymka to dobra okazja, by się wyciszyć, pomodlić i powierzyć Bogu swoje sprawy. Gdy nie przynagla nas troska o chleb powszedni, wyraźniej dostrzegamy potrzebę chleba z nieba. W sanktuariach lepiej słyszymy głos Boga. Drogę znamy, bo wydeptały je tłumy pielgrzymów przed nami, nie musimy rozglądać się na wszelkie strony, możemy spokojnie szukać drogowskazów życiowych we własnej duszy. Przez przepiękne Ponidzie biegnie Małopolski Szlak św. Jakuba, gdzie możemy spotkać pojedynczych pielgrzymów, zmierzających do Santiago de Compostella. Św. Jakub Większy jest czczony w Santiago de Compostella od niepamiętnych czasów. Apostoł z wielką mocą świadczył o życiu, śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa.Warto wybrać się chociaż na kilkudniowy szlak Małopolskiej Drogi św. Jakuba, by doświadczyć obecności Boga w drodze.

 

Skalbmierz, 6 lipca 2014 rok

Ks. Marian Fatyga

 

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny  (KDR)

 

W Gminie Pałecznica sprawy związane z wydawaniem Karty będzie prowadził Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny skierowana jest do rodzin  zamieszkałych na terenie gminy Pałecznica , mających na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia lub w przypadku dziecka kontynuującego naukę do ukończenia 25 roku życia lub bez ograniczeń wiekowych w przypadku dziecka niepełnosprawnego legitymującego się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, niezależnie od sytuacji materialnej.

KDR przewiduje system zniżek dla rodzin, zarówno w instytucjach publicznych, jak i na usługi oferowane przez podmioty prywatne. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.

——–>Więcej informacji<——–

POBIERZ WNIOSEK

Zaproszenie na II Zielenicki Festiwal Orkiestr Dętych im. Piotra Wcisło oraz Obchody 65-lecia Orkiestry Dętej „Sygnał” z Zielenic

Serdecznie zapraszamy na II Zielenicki Festiwal Orkiestr Dętych im. Piotra Wcisło oraz na uroczyste poświęcenie sztandaru OSP Zielenice.
Podczas uroczystości gościnnie wystąpią Mażoretki z Zespołu Szkół w Pałecznicy.

 

Szczególnego wyróżnienia w przedstawieniu historii Zielenickiej Orkiestry domaga się legendarna w jej dziejach postać Piotra Wcisło, długoletniego kapelmistrza, a także bardzo dobrego trębacza i kompozytora.

Był nauczycielem i wzorem dla wielu uczniów przekazując im tajniki muzykowania. Przez jego dom przewinęło się wielu adeptów muzyki. Piotr Wcisło skomponował wiele utworów. Głównie tworzył marsze defiladowe: „Perkusista”, „Senator”, „Starosta”, „Prezes”, „Paweł”. Skomponował także kilka marszy żałobnych: „Pogrzebowe Dzwony”, „Wieńce i Kwiaty”, „Apel Żałobny”. Zaaranżował (czyli rozpisał na cały skład orkiestry) ponad 100 pieśni kościelnych i kolęd oraz kilkanaście innych utworów.

Piotr Wcisło „pisał” również marszówki dla sąsiednich orkiestr z Nasiechowic, Radziemic, Łętkowic oraz Sławic. Miał bardzo czytelny sposób pisania nut – wszystko, co napisał było tak napisane „jakby wyszło z drukarni”. Były to czasy, kiedy nie było kserokopiarek i każdą „marszówkę” trzeba było przepisywać ręcznie.

Piotr Wcisło wstąpił do orkiestry po zdaniu matury w czerwcu 1952 roku. Po powrocie z wojska został w 1959 roku wytypowany przez członków orkiestry na kurs dyrygencki, który odbywał się w Pałacu pod Baranami w Krakowie. Ukończył go z wyróżnieniem w 1962 roku

Przez prawie 45 lat prowadził Orkiestrę Zielenicką. Były to czasy bardzo trudne (nie było telefonów, samochodów, kserokopiarek). Orkiestra organizowała zbiórki, zabawy taneczne, a w okresie świąt Bożego Narodzenia odbywały się „kolędy”. Częściowo też udawało się zdobywać pieniądze od prywatnych sponsorów. W tym czasie kupowano instrumenty oraz umundurowanie dla orkiestry (mundury, czapki).

W trakcie swojej pracy Piotr Wcisło aktywnie współpracował z sąsiednimi orkiestrami: z Radziemic, z Łętkowic, z Wrocimowic, z Prandocina, z Nasiechowic, ze Słomnik, z Niedźwiedzia oraz z Niegardowa.

W dniu 19 czerwca 1983 roku Orkiestra przyprowadziła wraz z pielgrzymami Obraz Matki Boskiej Zielenickiej do Częstochowy. W Częstochowie odbyła się koronacja Cudownego Obrazu. Tam na skronie Jezusa i Maryi Wielki Papież Polak Jan Paweł II włożył złote korony. Właśnie tam w Częstochowie Orkiestra z Zielenic grała po raz pierwszy naszemu rodakowi Papieżowi Janowi Pawłowi II.

 

 

Scanned-image-8-0

Zwrot podatku akcyzowego

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

informuje:

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej

powinien zbierać faktury VAT

  • w terminie od 1 lutego 2014 r. do 28 lutego 2014 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2013 r. do 31 stycznia 2014 r.,
  • w terminie od 1 sierpnia 2014 r. do 1 września 2014 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2014 r. do 31 lipca 2014 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2014 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2014 r. wynosi

81,70 zł * ilość ha użytków rolnych

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

1 – 30 kwietnia 2014 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

1 – 31 października 2014 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego w 2014 r. (.pdf 96,06 kB)

Najczęściej zadawane pytania dotyczące zwrotu podatku akcyzowego od zakupionego paliwa rolniczego

Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz. 379, z późniejszymi zmianami ogłoszonymi w Dz. U. z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 171, poz. 1016 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2013 r. poz. 559) – tekst jednolity – pobierz plik (.pdf 236,63 kB)