Bezpłatne szkolenia komputerowe dla osób po 50 roku życia

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Politechniki Krakowskiej zaprasza do BEZPŁATNEGO udziału w nowym projekcie finansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. e-akademia- podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT”, którego celem jest podniesienie i rozszerzenie kompetencji osób dorosłych w zakresie obsługi programów komputerowych.

 

Projekt skierowany jest do osób po 50 roku życia, posiadających maksymalnie średnie wykształcenie oraz zamieszkałych w miejscowościach do 50 000 mieszkańców

 

 

O szkoleniach: 11 edycji szkoleniowych od lutego do grudnia 2014 roku, małe 12 osobowe grupy, laptop dla każdego uczestnika do dyspozycji w trakcie szkolenia, łącznie 60 godzin szkoleniowych,

 

Harmonogram szkoleń: szkolenia średnio trzy razy w tygodniu przez okres 1 miesiąca, spotkania w dni powszednie lub weekendy w trybie dziennym lub wieczorowym w zależności od preferencji danej grupy. Terminy i miejsce realizacji szkoleń mają na tą chwilę formę roboczą i mogą być dostosowane do potrzeb danej grupy.

 

Program zajęć: użytkowanie komputera, przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne, usługi w sieciach komputerowych,

 

Korzyści udziału w szkoleniach: bezpłatne zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu obsługi komputera, zaświadczenie ukończenia kursu, certyfikat wydany przez Politechnikę Krakowską.

 

 

Szczegóły oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne będą na stronie www.e-akademia.edu.pl oraz w biurze projektu:

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Politechniki Krakowskiej

Ul. Stanisława Skarżyńskiego 5/06 (Dom Studencki 2 „LEON”)

31-866 Kraków,

Telefon: 012 374-37-63

e-mail: inkubator@pk.edu.pl

 

 

 

W związku z ograniczoną liczbą uczestników decydować będzie kolejność zgłoszeń.

 

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

 

 

Moc błogosławieństwa

W świecie wirtualnym i rzeczywistym roi się od przekleństw, wulgaryzmów, złorzeczeń. Biblia zachęca do czegoś przeciwnego, do błogosławienia. Błogosławienie nie jest zarezerwowane tylko dla duchownych. Rodzice powinni błogosławić jak najczęściej swoje dzieci i siebie samego. Papież Benedykt XVI w pierwszym dniu ubiegłego roku powiedział: „Chciałbym aby do każdego mężczyzny i kobiety na świecie dotarło błogosławieństwo Boże. Czynię to używając starożytnej formuły, zawartej w Piśmie Świętym: Niech Cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech Cię obdarzy swą łaską”. Ostatecznie to Bóg jest źródłem błogosławieństwa, ale spływa ono na ziemię przez ludzi, którzy wzywają nad innymi Bożego imienia. Św. Piotr wołał: „Nie oddawajcie złem za zło, ale błogosławcie”. Co właściwie znaczy błogosławić? Błogosławić to mówić o kimś dobrze, chwalić, dziękować, życzyć dobra, pozdrawiać, przyzywać łaskawości człowieka i Boga. W Starym Testamencie błogosławić oznaczała najpierw pozdrawiać kogoś na ulicy. W rodzinie żydowskiej ojciec rodziny błogosławił swoim dzieciom. W Kazaniu na Górze Jezus wygłosił osiem błogosławieństw, które są obietnicami, drogowskazami. Naturalnym miejscem udzielania błogosławieństwa jest dom. Rodzice powinni jak najczęściej wypowiadać głośno słowa błogosławieństwa nad dziećmi. Ma to znaczenie religijne, ale i czysto ludzkie, psychologiczne, tworzy zdrową atmosferę. Jest wyrazem akceptacji, zachęty, pokazaniem swojej miłości, troski, uwagi. Stanowczo za rzadko w rodzinach pada słowo „kocham cię”. Gdyby w naszych domach było więcej błogosławieństwa, niż przekleństwa działoby się w nich z pewnością lepiej. Na początku Nowego Roku – nowego czasu obdarzajmy się dobrym słowem i błogosławmy tym słowem nasze dzieci, wnuki i siebie nawzajem.

Skalbmierz, 26 stycznia 2013 rok

Ks. Marian Fatyga

 

Zwrot podatku akcyzowego 01.02.2014 r. – 28.02.2014 r.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

informuje:

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej

powinien zbierać faktury VAT

  • w terminie od 1 lutego 2014 r. do 28 lutego 2014 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2013 r. do 31 stycznia 2014 r.,
  • w terminie od 1 sierpnia 2014 r. do 1 września 2014 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2014 r. do 31 lipca 2014 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2014 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2014 r. wynosi

81,70 zł * ilość ha użytków rolnych

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

1 – 30 kwietnia 2014 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

1 – 31 października 2014 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Procedura ubiegania się o zwrot podatku dostępna na stronie:

https://www.minrol.gov.pl/pol/content/download/38854/215700/file/Procedura%20%2003%2001%202014%20r..pdf

„Tylko pustej głowy nie chroni kask”

Według statystyk TOPR w jednym sezonie narciarskim w samych tylko Polskich  Tatrach na 1757 wypadków, 829 poszkodowanych nie miało kasku, z czego w 181 przypadkach skończyło się to poważnymi urazami głowy. Obywatelska Fundacja Pomocy Dzieciom zwraca się z ogromną prośbą do wszystkich, którym nie jest obce bezpieczne uprawianie sportu o włączenia się w kampanię „Tylko pustej głowy nie chroni kask”.

Dołącz do akcji Fundacji.
Obejrzyj film:
http://youtu.be/PWgNGLHnT4c

Chciwi i hojni

Aż trudno uwierzyć, że chciwość to jeden z grzechów głównych. W katechizmie wymieniany jest na drugim miejscu, wśród siedmiu grzechów głównych. Czym zatem jest chciwość? Pojęciem tym określamy zachłanne gromadzenie bogactw, a zwłaszcza pieniędzy. Człowiek chciwy przedkłada własny interes nad zasady solidarności z innymi. „Chciwość jest brakiem wewnętrznej równowagi, jest szukaniem stabilności w oparciu o dobra ziemskie, jest umiłowaniem wszystkich rzeczy, jakie są pożądane bez umiaru – mówił św. Tomasz z Akwinu. Istota chciwości nie leży w samym posiadaniu, ale w stosunku do niego. Człowiek, który gromadzi coraz więcej, myli środki z celem. To dobra ziemskie mają służyć człowiekowi, a nie odwrotnie. Pieniądze mają służyć osiągnięciu życiowego celu, a nie stanowić celu życia. Literackim obrazem chciwości jest „Skąpiec” Moliera. Główny bohater Harpagon ceni wyżej zimną szkatułę z pieniędzmi, niż własne dzieci. Godzi się wydać córkę za mąż po jednym warunkiem – bez posagu. Skąpiec ściskający ukochaną szkatułę symbolizuje chciwość i wynikające z niej uzależnienie od pieniądza. Współcześnie pojawiają się coraz nowsze formy uzależnień. I tak uzależniania od: Internetu, gier komputerowych, hazardu, erotyki.

Przeciwieństwem chciwości jest hojność. Biblia tym pojęciem posługuje się dwadzieścia dwa razy. Za każdym jednak razem hojność jest cechą samego Boga. Hojność to wielka i skuteczna broń w walce z zachłanną chciwością. Chciwość deprawuje i odgradza od Boga i ludzi. Człowiek chciwy jest mało użytecznym samolubem. Trudno w nim wykrzesać wyższe uczucia, takie jak miłość do ojczyzny, troskę o dobra wspólne. Za nami już czas świątecznych prezentów, czas okazywania sobie szczególnej serdeczności, ale wciąż możemy obdarzać się hojnością na co dzień, dobrym słowem, szacunkiem, ofiarowanym czasem. Ważne żebyśmy nie byli hojni tylko od święta i na pokaz.

Niech więc hojność święci swoje triumfy w zwykłej codzienności!

Skalbmierz, 19 stycznia 2013 rok

Ks. Marian Fatyga

 

Nowe życie – chrzest Chrystusa

Druga niedziela w styczniu, w liturgii Kościoła katolickiego, obchodzona jest jako Niedziela Chrztu Chrystusa. Niedziela ta kończy okres Bożego Narodzenia. Chrystus rozpoczął w momencie swojego chrztu misję nauczycielską. Miał 30 lat. Żydzi uważali, że w tym wieku rozpoczynała się męska dojrzałość, co pozwalało publicznie występować i nauczać. Dotyczyło to tylko mężczyzn. Misje Chrystusa potwierdza z nieba sam Bóg Ojciec, dając świadectwo, że jest On faktycznie Synem Bożym i ma prawo przemawiać w imieniu Boga. Gołębica towarzysząca przy chrzcie Jezusowi jest symbolem nowej ery, nowego ludu Bożego. Od chrztu Jezusa zaczyna się głosić Ewangelię – radosną nowinę o Chrystusie. Każdy, kto przyjął chrzest, stał się umiłowanym dzieckiem przez Boga. Na ogół nie pamiętamy tego wydarzenia. Rodzice przynieśli nas do świątyni, aby w obecności wspólnoty parafialnej włączyć do wspólnoty Kościoła. Każdy ochrzczony otrzymał wielki dar nowego życia, który trzeba ciągle rozwijać. Sakrament chrztu zmienia człowieka wewnętrznie, przywraca mu dziecięctwo Boże i godność dziecka Bożego. Jako małe dzieci zostaliśmy ochrzczeni w wierze rodziców, ale jako dorośli odpowiadamy za swoje czyny i rozwój ziarna chrztu. Chrzest wyciska znamię w duszy człowieka przynależności do Chrystusa i do Kościoła. W święto Chrztu Chrystusa warto postawić sobie pytanie co uczyniłem z darem nowego życia. Święty Leon Wielki papież wzywa ochrzczonych, aby nie było w nich wewnętrznego rozdarcia, obłudy, a powściągliwość, pokora, uczciwość, pełnione z miłością przynosiły wiele wspaniałych owoców.

Skalbmierz, 12 stycznia 2013 rok

Ks. Marian Fatyga

 

 

Bezpłatne szkolenia w ramach projektu „Profesjonalny start!”

Firma Consultor Sp. z o. o. 

zaprasza na

BEZPŁATNE SZKOLENIA

w ramach projektu

 „Profesjonalny start!”

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego , Priorytet VI, Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. Projekt jest realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie.

 

GRAFIKA KOMPUTEROWA 100 h

SAMODZIELNY KSIĘGOWY 120 h

SPAWACZ MIG lub MAG 146 h

Zapraszamy:

 

  • bezrobotnych absolwentów – zarejestrowanych w Urzędzie Pracy
  • w wieku 18 – 27 lat
  • zamieszkałych w woj. małopolskim na terenie powiatów:

brzeskiego, chrzanowskiego, krakowskiego, myślenickiego, olkuskiego, oświęcimskiego, proszowickiego, wadowickiego, wielickiego

 

W ramach działań w projekcie zapewniamy:

–  bezpłatne szkolenia

–  pośrednictwo pracy

–  płatne  6 miesięczne staże zawodowe

a ponadto:

–  dodatek szkoleniowy

–  zwrot kosztów dojazdu

–  wyżywienie

–  materiały szkoleniowe

–  ubezpieczenie

–  pokrycie kosztów egzaminów zewnętrznych (Książeczka Spawacza)

– zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

–  badania lekarskie

 

Biuro projektu w Krakowie:

Ul. Szlak 65 pok.709

31 – 153 Kraków

tel. 728 449 194 lub 728 449 195

 

[imagebrowser id=64]

Promocja Tygodnia z Małopolskimi Urzędami Pracy

Już po raz drugi Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie organizuje Tydzień z Małopolskimi Urzędami Pracy. Od 13 do 17 stycznia 2014 roku w całej Małopolsce odbędzie się ponad 50 wydarzeń. Dni otwarte, czaty z ekspertami, warsztaty dla poszukujących pracy – to tylko niektóre z propozycji czekających na osoby bezrobotne i poszukujące pracy.

[imagebrowser id=62]

Więcej na stronie:

http://www.pociagdokariery.pl/_layouts/UM.WUP/ArticleDetails.aspx?aId=1180&fId=News

KONCERT KOLĘD

Szkoła Muzyczna I Stopnia zaprasza na Koncert Kolęd w wykonaniu uczniów Szkoły Muzycznej I Stopnia w Pałecznicy, który odbędzie się 16 stycznia br., o godzinie. 17:00 w Sali widowiskowo – sportowej przy ul. św. Jakuba 43, 32-109 Pałecznica