Bądź jak anioł

Dla jednych są wytworem ludzkiej wyobraźni. Dla drugich uosobieniem dobra, projekcją marzeń o lepszym świecie. Są jednak i tacy, którzy doświadczyli w swoim życiu ich niebiańskiego wsparcia. Mowa oczywiście o aniołach. Anioł z języka greckiego: „wysłaniec, emisariusz”, istota duchowa, osobowa, pośrednicząca między Bogiem a ludźmi. 29 września w liturgii Kościoła wspominamy Michała, Rafała i Gabriela – archaniołów przewodzących skrzydlatym zastępom. Bóg poprzez ich nadprzyrodzoną posługę, wspiera nas w walce z osobistym i otaczającym nas grzechem, pomaga odnaleźć właściwy kierunek codziennych wyborów. Archanioł Michał wskazuje na ostateczny cel człowieka. Wierzymy, iż Michał przeprowadzi nas bezpiecznie przez pełen zakrętów i przepaści szlak doczesności. Z kolei Rafał przynosi nam Boże uzdrowienie z licznych chorób fizycznych i duchowych. W szczególności pomaga wyzbyć się zaślepienia , będącego głównym powodem odejścia człowieka od Boga. Wskazuje nam, że winniśmy nawzajem się wspierać, a wiara najpiękniej realizuje się w wymiarze wspólnotowym. Tam gdzie możliwości człowieka zawodzą, pojawia się moc samego Boga. Jej reprezentantem jest archanioł Gabriel. Wkracza w historię zbawienia, by zakomunikować o planach Stwórcy względem Jego dzieci. To on zapowiedział radość rodzicielstwa bezdzietnym Elżbiecie i Zachariaszowi. To Jego słowa stały się zapowiedzią macierzyństwa Maryi. Aniołowie są najczęściej związani z życiem ziemskim Chrystusa, z jego wcieleniem, narodzeniem, kuszeniem na pustyni. Wierzymy, że każdy z nas ma swojego anioła stróża, który trzyma nas jakby „za szelki”, a liturgiczne wspomnienie przypada 2 października. A modlitwa „Anioł Pański” spopularyzowana przez Jana Pawła II, w tradycji katolickiej odmawiana rano, w południe i wieczorem przypomina Zwiastowanie w którym anioł Gabriel zapowiedział Maryi, że będzie matką Jezusa.  Przyzywajmy ich wstawiennictwa budząc się rano i kładąc się spać.

Skalbmierz, 29 września 2013 rok.                                                             Ks. Marian Fatyga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyskusyjny Klub Książki

Dyskusyjny Klub Książki jest nową formą działalności kulturotwórczej oraz doskonałą promocją literatury współczesnej. Kluby Książki (DKK) wzbudzają duże zainteresowanie lokalnej społeczności, dla której książka w dalszym ciągu jest przedmiotem, znajdującym się w centrum ludzkiej kultury i cywilizacji. Celem DKK jest promowanie czytelnictwa w kształtowaniu roli książki jako źródła pytań i odpowiedzi, oraz promowanie aktywnego udziału w życiu literackim. Klubowicze DKK czytają wybrane książki i spotyka się w celu dyskusji nad przeczytaną nowością wydawniczą, ukazuje przyjemność płynącą z czytania, wyciągają różne wnioski oraz zachęcają innych do czytania. Dla miłośników książki ważna jest zwyczajowa forma spotkań – przy jednym stole. Klubowicze DKK mają możliwość spotkania z autorami. Klubowicze często czytają utwory literackie wymagające od czytelnika znajomości filozofii i wiedzy o współczesnym świecie oraz dogłębniej znajomości literatury. Różnorodny dobór utworów zachęca czytelników nie tylko do rozmowy, ale przede wszystkim skłania do zastanowienia i kontemplacji. Pozwala także na poznanie szerokiego spektrum problemów zawartych każdorazowo w jakże odmiennej formie i treści.

Dyskusyjne Kluby Książki adresowane są do wszystkich, którzy nie tylko lubią czytać, lecz także rozmawiać o książkach. Klubowiczem może zostać każdy użytkownik biblioteki, niezależnie od wieku, zainteresowań oraz tego, jak wiele i jak szybko czyta. Projekt oparty jest bowiem na założeniu, że czerpać przyjemność z dyskutowania o literaturze można zawsze, nie tylko będąc jej znawcą czy krytykiem. Instytut Książki opracował model prowadzenia klubów w bibliotekach w Polsce w oparciu o wzorce angielskie – w Wielkiej Brytanii Kluby istnieją od 1926 i są niezwykle istotnym elementem życia literackiego, mają wpływ na rynek książki, w tym na najważniejsze nagrody literackie, a nawet nakłady książek.

Dyskusyjne Kluby Książki są elementem wieloletniego ogólnopolskiego programu promocji czytelnictwa i wsparcia sektora książki „Tu Czytamy!”, objętego patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Celem programu jest wykreowanie mody na czytanie, poprzez akcentowanie przyjemności płynących z lektury oraz promowanie aktywnego udziału w życiu literackim, np. poprzez spotkania z ciekawymi ludźmi, interesujące dyskusje, twórcze wykorzystanie wiedzy płynącej z książek i literatury. Jego realizacja możliwa jest dzięki finansowemu wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Autor felietonu jest uczestnikiem Dyskusyjnego Klubu Książki w Skalbmierzu przy parafialnej bibliotece.

Skalbmierz 22 września 2013 roku                                    ks. Marian Fatyga

 

NIEDZIELNE PIELGRZYMOWANIE MAŁOPOLSKĄ DROGĄ Św. JAKUBA W ROKU WIARY Etap VII: Niegardów – Więcławice Stare (21 km), 22 września 2013 r.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA NIEDZIELNE PIELGRZYMOWANIE MAŁOPOLSKĄ DROGĄ Św. JAKUBA W ROKU WIARY .  Etap VII:  Niegardów – Więcławice Stare (21 km), w dniu 22 września 2013 r. Pielgrzymowanie rozpoczynamy po Mszy św. odprawionej w Kościele w Niegardowie o godzinie 7.45 . Udział w pielgrzymce jest dobrowolny. Każdy uczestnik bierze udział w wędrówce na własną odpowiedzialność. Zgłoszenia udziału prosimy kierować telefonicznie lub na adres e-mailowy: stowarzyszeniemuszelka@interia.pl do dnia 20 września do godziny 15.30 Szczegółowych informacji udziela: Pani Bożena Depta. Wyjazd z Pałecznicy o godzinie 7.00 spod remizy OSP.

Drogi Św. Jakuba Ap. przeznaczone są dla tych , którzy poszukują samotności i ciszy, by móc się modlić, przemyśleć swoje życie, odetchnąć od zabiegania, odkryć pierwotną spójność naszego kontynentu albo po prostu – zwiedzać ciekawe miejsca, poznać nowych ludzi czy zażyć ruchu. Przeżycie duchowe jest najważniejsze na tym szlaku. Nie jest to więc szlak turystyczny: jest to raczej szansa na „rekolekcje w drodze” na odkrycie siebie w otaczającym świecie. Każdy Pielgrzym wyruszający Małopolską Drogą św. Jakuba Ap. wyrusza od progu własnego domu do Santiago de Compostela: do miejsca , gdzie narody Europy od ponad tysiąca lat spotykają się przy grobie św. Jakuba , pierwszego męczennika z grona apostołów. Gdyby – z różnych przyczyn – Pielgrzym nie osiągnął tego widzialnego celu Santiago de Compostela z każdym krokiem przybliża się jednak do celu duchowego:

– spotkania z Tym, który nazwał się Drogą, Prawdą i Życiem
– odkrycia Go w każdej napotkanej osobie
– pokonywania barier kulturowych i językowych dla odnowienia wspólnych źródeł Europy
– wyrzeczenia się tego co zbędne poprzez trud i radość bycia w drodze
– powrót do pierwotnej harmonii przez ciszę i kontakt z naturą

 

 

[nggallery id=49]

17 września – Dzień Sybiraka

W skutek sowieckiej napaści na Polskę 17 września 1939 roku wielu polskich patriotów zostało wziętych do niewoli. Dla wielu Sybir okazał się być ostatnim i zarazem najbardziej dramatycznym etapem walki o wolną ojczyznę. W czasie pokoju i zabiegania o dobrobyt nie zapominajmy o wartościach patriotycznych i ofierze polskich zesłańców. Sybir to dla Polaków miejsce przeklęte. Tu przecież trafiały kolejne pokolenia najbardziej patriotycznej młodzieży przez cały okres zaborów. Zesłańcy z każdym dniem coraz bardziej oswajali się z myślą, że nie będzie im dane powrócić do domu i zobaczyć swoich bliskich. Masowo umierały dzieci i osoby starsze. Ci co do końca nie tracili nadziei i narodowej dumy zasługują na nasz najwyższy szacunek. Relacje polsko-rosyjskie są niezwykle trudne ze względu na naszą zawikłaną historię. Dobrze wiemy, jak trudne były i nadal są konsekwencje tego sąsiedztwa, ile żalów do wykrzyczenia. 17 września 1939 rok wpisał się w naszej narodowej świadomości jako dzień niegodziwej napaści na Polaków, zaangażowanych w tym czasie w obronę zachodnich granic swojej ojczyzny. To wydarzenie często określa się jako „wbicie noża w plecy”. Serca żołnierzy wypełniły się żalem, gniewem, bezsilnością i wreszcie nienawiścią. Pamiętajmy nie po to, żeby wzbudzać nienawiść, ale aby pielęgnować w sobie szacunek dla naszej historii. Aby mieć świadomość, do czego prowadzi żądza władzy , panowania nad innymi, zachłanność. Nie tylko w skali międzynarodowej. Analogiczne wydarzenia mają miejsce w naszej codzienności. Bolesne rocznice powinny być dla nas wyzwaniem do przemieniania świata i siebie. Przemiana świata zaczyna się od przemiany serca każdego z nas. Dzień Sybiraka to dzień przestrogi , do jakich zbrodni może doprowadzić nienawiść , żądza panowania nad światem, chęć zniewolenia ludzi i narodów i bezwzględny terror wyrastający z podeptania praw człowieka przez nieludzki system komunistyczny , którego tak boleśnie doświadczyli wszyscy Sybiracy i nie tylko. Nieszczęścia mijającego XX wieku, byłyby zapewne jeszcze większe, gdyby nie to, że jednak całkiem niemało ludzi podejmowało pokutę i szło przez życie drogą nawrócenia. Wreszcie w tych pokojowych dążeniach nie możemy zapomnieć o wymiarze religijnym. Współczesny ruch ekumeniczny z pewnością byłby dużo bardziej umocniony duchowym zbliżeniem Wschodu i Zachodu. Żeby kochać, nie trzeba wyzbywać się pamięci. To właśnie pamięć warunkuje prawdziwe przebaczenie. Niech drzwi trzeciego tysiąclecia otworzą się na oścież.

 

Skalbmierz, 15 września 2013 rok                                           Ks. Marian Fatyga

 

III MAŁOPOLSKI KONKURS PIOSENKI ANGIELSKIEJ

https://poczta.nazwa.pl/ajax/mail?action=attachment&session=ddfc71b759c240198df078d533b27b95&folder=default0%2FINBOX&id=294&attachment=4&save=0&filter=1

 

 

REGULAMIN

III  MAŁOPOLSKIEGO KONKURSU PIOSENKI ANGIELSKIEJ

dla szkół podstawowych województwa małopolskiego i świętokrzyskiego

Miechów 2013r.

 

ORGANIZATOR:

Szkoła Podstawowa Nr 2: dyrektor: Aleksandra Dróżdż

Centrum Kultury i Sportu (byłe MDK)

Inicjator organizacji konkursu: Agnieszka Gajos

 

CELE:

–          prezentacja umiejętności językowych, wokalnych uczniów,

–          propagowanie nauki języków obcych poprzez formę piosenki,

–          motywowanie do rozwijania kompetencji językowych,

–          propagowanie idei wspierania uzdolnień,

–          promocja szkół wspierających uzdolnienia uczniów.

1. Konkurs odbędzie się w  2 i 3 grudnia 2013r. o  godzinie 9.00 w Centrum Kultury i Sportu w Miechowie, ul. Racławicka 10.

2. Konkurs jest adresowany do uczniów kl. IV-VI szkół podstawowych. Jest imprezą otwartą i ma charakter przeglądu w następujących kategoriach:

a) soliści   (2 grudnia)

c) zespoły (3 grudnia)

 

Każda szkoła może zgłosić tylko jedną reprezentację we wskazanej wyżej kategorii (albo solistę, albo zespół). W przypadku wyboru zespołu podaje jego nazwę własną. Do konkursu zostanie zakwalifikowanych maksymalnie 50 wykonawców (decyduje kolejność zgłoszeń).

3. Warunkiem udziału w konkursie jest przygotowanie dwóch piosenek w języku angielskim (prezentacja drugiej jest decyzją jury). Czas wykonania piosenek nie może przekroczyć 10 minut.

4. Zgłoszenie do konkursu w terminie do 4 listopada 2013r. (prosimy przestrzegać terminów zgłoszeń).

Karty zgłoszeń dostępne są na stronie szkoły sp2miechow.szkolnastrona.pl.

Zgłoszenie  należy wypełnić i przesłać na adres:

Szkoła Podstawowa Nr 2

os. Generała Sikorskiego 15 A

32-200 Miechów

z dopiskiem III MAŁOPOLSKI KONKURS PIOSENKI ANGIELSKIEJ dla szkół podstawowych województwa małopolskiego i świętokrzyskiego.

Do zgłoszenia należy dołączyć 2 maszynopisy tekstów piosenek w formacie A4 z podaniem tytułów i autorów piosenek.

4. Harmonogram występów oraz wszelkie informacje związane z konkursem podane będą na stronie internetowej  szkoły i CKiS www.mdk.miechow.com. Kolejność występów podana przez organizatorów jest niezmienna.

5. Uczestnicy zgłaszają się na godzinę przed występem z płytką CD (plik audio, dopuszczalne są tylko półplaybacki) lub własnym instrumentem. Płytkę dostarczają akustykowi na 5 minut przed występem. Płytę należy opisać, podając: nazwę szkoły, tytuły piosnek, imię/imiona i nazwiska wykonawców.

 

6. Nie dopuszcza się występów a cappella.

 

7. Umiejętności gry na instrumentach nie są oceniane.
8. Jury ocenia poprawność językową, dykcję, interpretację, walory głosowe, muzykalność, poczucie rytmu oraz ogólny wyraz artystyczny.

Werdykt jury jest niepodważalny i ostateczny.

 

Kontakt: Agnieszka Gajos

Adres mailowy:  aga.maka@wp.pl

Telefon: 888832838

PROGRAM

III MAŁOPOLSKIEGO KONKURSU PIOSENKI ANGIELSKIEJ

dla szkół podstawowych województwa małopolskiego i świętokrzyskiego

  I.  Cele:

–          prezentacja umiejętności językowych i wokalnych uczniów,

–          motywowanie do rozwijania kompetencji językowych,

–          propagowanie nauki języków obcych poprzez formę piosenki,

–          promowanie aktywności twórczej wśród dzieci młodzieży,

–          propagowanie idei wspierania uzdolnień oraz promocja szkół wspierających uzdolnienia uczniów.

II. Warunki uczestnictwa:

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów kl. IV-VI szkół podstawowych województwa małopolskiego i świętokrzyskiego (szczegóły zawiera regulamin)

III. Zasady organizacji:

1. Konkurs odbywa się w określonym dniu i miejscu i ma charakter imprezy jednodniowej

2. Konkurs jest imprezą otwartą i ma charakter przeglądu w następujących kategoriach:

a)      soliści

b)      zespoły

3. Zgłoszenie do konkursu  w terminie do 4 listopada 2013r.

4. Konkurs odbędzie się 2 i 3 grudnia 2013r. o godz. 9:oo

5. Informacja o wynikach zostanie zamieszczona na stronie internetowej szkoły sp2miechow.szkolnastrona.pl  i CKiS www.mdk.miechow.com  w terminie do 9 grudnia 2013r.

6. Organizator zastrzega sobie prawo dysponowania danymi osobowymi uczestników konkursu, nagraniami, zdjęciami.

7. Soliści i zespoły przyjeżdżają na koszt własny

8. Organizator zapewnia uczestnikom poczęstunek.

 

 

9. Szczegółowych informacji udziela

Agnieszka Gajos – nauczyciel języka angielskiego

e-mail:  aga.maka@wp.pl

telefon: 888832838

 

IV. Ocena i nagrody:

 

1. Do oceny wykonawców organizator powoła jury, w składzie którego znajdą się nauczyciele języka angielskiego,  muzycy  i choreograf.

2. Jury oceniać będzie poprawność językową, dykcję, interpretację, walory głosowe, muzykalność, poczucie rytmu oraz ogólny wyraz artystyczny.

3. W wyniku przesłuchań jury może przyznać:

– miejsca od 1-3 w obu kategoriach,

– wyróżnienia,

4. Wszyscy uczestnicy festiwalu otrzymają dyplomy uczestnictwa a zwycięzcy dyplomy i nagrody rzeczowe.

 

V.   Harmonogram konkursu:
9:00 –   uroczyste rozpoczęcie imprezy przez Burmistrza Miasta i Gminy i organizatorów

9:15 – 13:00 – przesłuchania konkursowe według ustalonego harmonogramu

13:30 – ogłoszenie wyników i wręczenie nagród

 

 

 

 

 

 

 

Karta zgłoszeniowa- solista

 

III MAŁOPOLSKI KONKURS PIOSENKI ANGIELSKIEJ

dla szkół podstawowych województwa małopolskiego i świętokrzyskiego

MIECHÓW 02.12.2013r.

 

 

 1. 1.      Imię i nazwisko:

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

 1. 2.      Klasa:     …………

 

 1. 3.      Nazwa i adres szkoły:

…………………………………………….

…………………………………………….

…………………………………………….

 

 1. 4.      Rodzaj akompaniamentu:

– półplayback

– akompaniament

(niepotrzebne skreślić)

 

 1. 5.      Nauczyciel  prowadzący (imię i nazwisko) – telefon kontaktowy, adres

e-mail:

…………………………………………………………

…………………………………………………..

 

 1. 6.      Informacje dotyczące prezentowanego utworu:

Tytuł utworu:

a) …………………………………………………………………..

b) ………………………………………………………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpis zgłaszającego:

 

Karta zgłoszeniowa- zespół

 

III MAŁOPOLSKI KONKURS PIOSENKI ANGIELSKIEJ

dla szkół podstawowych województwa małopolskiego i świętokrzyskiego

MIECHÓW 03.12.2013r.

 

 

 1. 1.      Imiona i  nazwiska:

…………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………

 1.  2.  Nazwa zespołu:

………………………………………………………………………………..

 

3. Nazwa i adres szkoły:

…………………………………………….

…………………………………………….

…………………………………………….

 

 1. 4.      Rodzaj akompaniamentu:

– półplayback

– akompaniament

(niepotrzebne skreślić)

 

 1. 2.      Nauczyciel  prowadzący (imię i nazwisko) – telefon kontaktowy, adres

e-mail:

…………………………………………………………

…………………………………………………..

 

 1. 3.      Informacje dotyczące prezentowanego utworu:

Tytuł utworu:

a) …………………………………………………………………..

b) ………………………………………………………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpis zgłaszającego:

 

 

 

REGULAMIN

III  MAŁOPOLSKIEGO KONKURSU PIOSENKI ANGIELSKIEJ

dla szkół podstawowych województwa małopolskiego i świętokrzyskiego

Miechów 2013r.

ORGANIZATOR:

Szkoła Podstawowa Nr 2: dyrektor: Aleksandra Dróżdż

Centrum Kultury i Sportu (byłe MDK)

Inicjator organizacji konkursu: Agnieszka Gajos

CELE:

          prezentacja umiejętności językowych, wokalnych uczniów,

          propagowanie nauki języków obcych poprzez formę piosenki,

          motywowanie do rozwijania kompetencji językowych,

          propagowanie idei wspierania uzdolnień,

          promocja szkół wspierających uzdolnienia uczniów.

1. Konkurs odbędzie się w  2 i 3 grudnia 2013r. o  godzinie 9.00 w Centrum Kultury i Sportu w Miechowie, ul. Racławicka 10.

2. Konkurs jest adresowany do uczniów kl. IV-VI szkół podstawowych. Jest imprezą otwartą i ma charakter przeglądu w następujących kategoriach:

a) soliści   (2 grudnia)

c) zespoły (3 grudnia)

Każda szkoła może zgłosić tylko jedną reprezentację we wskazanej wyżej kategorii (albo solistę, albo zespół). W przypadku wyboru zespołu podaje jego nazwę własną. Do konkursu zostanie zakwalifikowanych maksymalnie 50 wykonawców (decyduje kolejność zgłoszeń).

3. Warunkiem udziału w konkursie jest przygotowanie dwóch piosenek w języku angielskim (prezentacja drugiej jest decyzją jury). Czas wykonania piosenek nie może przekroczyć 10 minut. 

4. Zgłoszenie do konkursu w terminie do 4 listopada 2013r. (prosimy przestrzegać terminów zgłoszeń).

Karty zgłoszeń dostępne są na stronie szkoły sp2miechow.szkolnastrona.pl.

Zgłoszenie  należy wypełnić i przesłać na adres:

Szkoła Podstawowa Nr 2

os. Generała Sikorskiego 15 A

32-200 Miechów

z dopiskiem III MAŁOPOLSKI KONKURS PIOSENKI ANGIELSKIEJ dla szkół podstawowych województwa małopolskiego i świętokrzyskiego.

Do zgłoszenia należy dołączyć 2 maszynopisy tekstów piosenek w formacie A4 z podaniem tytułów i autorów piosenek.

4. Harmonogram występów oraz wszelkie informacje związane z konkursem podane będą na stronie internetowej  szkoły i CKiS www.mdk.miechow.com. Kolejność występów podana przez organizatorów jest niezmienna.

5. Uczestnicy zgłaszają się na godzinę przed występem z płytką CD (plik audio, dopuszczalne są tylko półplaybacki) lub własnym instrumentem. Płytkę dostarczają akustykowi na 5 minut przed występem. Płytę należy opisać, podając: nazwę szkoły, tytuły piosnek, imię/imiona i nazwiska wykonawców.

6. Nie dopuszcza się występów a cappella.

7. Umiejętności gry na instrumentach nie są oceniane.

8. Jury ocenia poprawność językową, dykcję, interpretację, walory głosowe, muzykalność, poczucie rytmu oraz ogólny wyraz artystyczny.

Werdykt jury jest niepodważalny i ostateczny.

Kontakt: Agnieszka Gajos

Adres mailowy:  aga.maka@wp.pl

Telefon: 888832838

PROGRAM

III MAŁOPOLSKIEGO KONKURSU PIOSENKI ANGIELSKIEJ

dla szkół podstawowych województwa małopolskiego i świętokrzyskiego

  I.  Cele:

          prezentacja umiejętności językowych i wokalnych uczniów,

          motywowanie do rozwijania kompetencji językowych,

          propagowanie nauki języków obcych poprzez formę piosenki,

          promowanie aktywności twórczej wśród dzieci młodzieży,

          propagowanie idei wspierania uzdolnień oraz promocja szkół wspierających uzdolnienia uczniów.

II. Warunki uczestnictwa:

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów kl. IV-VI szkół podstawowych województwa małopolskiego i świętokrzyskiego (szczegóły zawiera regulamin)

III. Zasady organizacji:

1. Konkurs odbywa się w określonym dniu i miejscu i ma charakter imprezy jednodniowej

2. Konkurs jest imprezą otwartą i ma charakter przeglądu w następujących kategoriach:

a)      soliści

b)      zespoły

3. Zgłoszenie do konkursu  w terminie do 4 listopada 2013r.

4. Konkurs odbędzie się 2 i 3 grudnia 2013r. o godz. 9:oo

5. Informacja o wynikach zostanie zamieszczona na stronie internetowej szkoły sp2miechow.szkolnastrona.pl  i CKiS www.mdk.miechow.com  w terminie do 9 grudnia 2013r.

6. Organizator zastrzega sobie prawo dysponowania danymi osobowymi uczestników konkursu, nagraniami, zdjęciami.

7. Soliści i zespoły przyjeżdżają na koszt własny

8. Organizator zapewnia uczestnikom poczęstunek.

 

 

9. Szczegółowych informacji udziela

Agnieszka Gajos – nauczyciel języka angielskiego

e-mail:  aga.maka@wp.pl

telefon: 888832838

IV. Ocena i nagrody:

 

1. Do oceny wykonawców organizator powoła jury, w składzie którego znajdą się nauczyciele języka angielskiego,  muzycy  i choreograf.

2. Jury oceniać będzie poprawność językową, dykcję, interpretację, walory głosowe, muzykalność, poczucie rytmu oraz ogólny wyraz artystyczny.

3. W wyniku przesłuchań jury może przyznać:

– miejsca od 1-3 w obu kategoriach,

– wyróżnienia,

4. Wszyscy uczestnicy festiwalu otrzymają dyplomy uczestnictwa a zwycięzcy dyplomy i nagrody rzeczowe.

 

V.   Harmonogram konkursu:

9:00 –   uroczyste rozpoczęcie imprezy przez Burmistrza Miasta i Gminy i organizatorów

9:15 – 13:00 – przesłuchania konkursowe według ustalonego harmonogramu

13:30 – ogłoszenie wyników i wręczenie nagród

 

 

 

         

Karta zgłoszeniowa- solista

 

III MAŁOPOLSKI KONKURS PIOSENKI ANGIELSKIEJ

dla szkół podstawowych województwa małopolskiego i świętokrzyskiego

MIECHÓW 02.12.2013r.

 

 

1.      Imię i nazwisko:

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

  

2.      Klasa:     …………

 

3.      Nazwa i adres szkoły:

…………………………………………….

…………………………………………….

…………………………………………….

 

4.      Rodzaj akompaniamentu:

– półplayback

– akompaniament

(niepotrzebne skreślić)

 

5.      Nauczyciel  prowadzący (imię i nazwisko) – telefon kontaktowy, adres

e-mail:

…………………………………………………………

…………………………………………………..

 

6.      Informacje dotyczące prezentowanego utworu:

Tytuł utworu:

a) …………………………………………………………………..

b) ………………………………………………………………….

 

 

 

 

 

                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      Podpis zgłaszającego:

 

                                       Karta zgłoszeniowa- zespół

 

III MAŁOPOLSKI KONKURS PIOSENKI ANGIELSKIEJ

dla szkół podstawowych województwa małopolskiego i świętokrzyskiego

MIECHÓW 03.12.2013r.

 

 

1.      Imiona i  nazwiska:

…………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………

 2.  Nazwa zespołu:

            ………………………………………………………………………………..

 

3. Nazwa i adres szkoły:

…………………………………………….

…………………………………………….

…………………………………………….

 

4.      Rodzaj akompaniamentu:

– półplayback

– akompaniament

(niepotrzebne skreślić)

 

2.      Nauczyciel  prowadzący (imię i nazwisko) – telefon kontaktowy, adres

e-mail:

…………………………………………………………

…………………………………………………..

 

3.      Informacje dotyczące prezentowanego utworu:

Tytuł utworu:

a) …………………………………………………………………..

b) ………………………………………………………………….

 

 

 

 

 

                                                                                             

 

 

 

 

 

 

                                                                      Podpis zgłaszającego:

Rocznica Koronacji Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej

Naród Polski od wieków otacza czcią Maryję. 8 września wspominamy koronację ikony Czarnej Madonny na Jasnej Górze w Częstochowie. Liczne wota w kaplicy Cudownego Obrazu uświadamiają nam, ilu Bożych łask dostąpiliśmy za wstawiennictwem Matki Bożej. Z całą pewnością wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej bardzo dobrze znany jest wszystkim, nie tylko wierzącym Polakom. Do duchowej stolicy polskiej, do jasnogórskiego klasztoru przybywają rzesze pielgrzymów, by pokłonić się swej Matce i Królowej. Przed jej wizerunkiem modlono się na przestrzeni dziejów, jej powierzano najważniejsze sprawy narodu Polskiego.

Wielowiekowa tradycja przechowuje legendę, według której autorem obrazu Czarnej Madonny jest sam Łukasz Ewangelista. Zgodnie z niektórymi podaniami w 326 roku miał on zostać wręczony w Jerozolimie cesarzowej Helenie, przez co znalazł się w Konstantynopolu. Jego dalsza droga prowadziła przez Morawy, Bułgarię i Czechy, aż  dotarła na Ruś, gdzie cieszył się sławą ze względu na liczne cuda. Książę Władysław Opolczyk postanowił przywieźć ikonę do Częstochowy, powierzając obraz opiece Zakonu św. Pawła Pierwszego Pustelnika. Polacy doświadczyli obfitości Bożych łask, płynących przez wstawiennictwo Maryi. Po ocaleniu przed potopem szwedzkim kolejni polscy władcy klękali przed wizerunkiem Matki Boskiej Częstochowskiej.

Papież Klemens XI rozumiejąc znaczenie nadzwyczajnej interwencji Maryi, postanowił koronować jej cudowny wizerunek. Uroczystości odbyły się 8 września 1717 roku. Warto to wydarzenie przypomnieć i dzisiaj. Bł. Jan Paweł II tak pisał w liście do Generała Zakonu Paulinów: „Klękając przed obliczem jasnogórskiej królowej, modlę się, aby mój naród, przez wiarę w jej niezawodną pomoc i obronę, odnosił zwycięstwo nad wszystkim, co zagraża godności ludzkiej i dobru naszej ojczyzny”.

Skalbmierz, 8 września 2013 rok                                    Ks. Marian Fatyga

 

 

Udział Gminy Pałecznica w Pikniku Europejskim. ŚLESIN 2013

Dnia 31.08.2013 roku w miejscowości Ślesin, odbył się Piknik Europejski oraz koncert finałowy podsumowujący konkurs „Europa to my”,  gdzie Gmina Pałecznica świętowała swoje miejsce w finałowej 10-tce.
Składamy serdeczne podziękowania wszystkim którzy przyczynili się do udziału w organizacji tak ważnego dla Gminy wyjazdu. Dziękujemy wszystkim sponsorom i mieszkańcom gminy Pałecznica za pomoc i wsparcie finansowe. Dzięki Wam, mieliśmy szansę  zaprezentować to, co najlepsze i niepowtarzalne w naszej Gminie,  Powiecie jak i Województwie  – czego efektem było zajęcie  II – go miejsca w konkursie na najciekawsze stoisko promujące „swoją małą ojczyznę”. Jeszcze raz SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!

ZDJĘCIA Z WYJAZDU

Matka Teresa z Kalkuty – świętość kryje się w prostocie

Czas płynie nieubłaganie. Przed nami kolejny nowy miesiąc. Już wkrótce zabrzmią szkolne dzwonki. Przed nauczycielami i uczniami kolejny rok pracy i rozwoju. Wraz z nadejściem września na nowo uczniowie podejmują swoje obowiązki, bogatsi, pełni nowych sił i gotowi na wyzwania. Wrzesień przypomina nam również o 74 rocznicy wybuchu II wojny światowej.

W kalendarzu liturgicznym Kościoła Katolickiego 5 września to dzień w szczególny sposób poświęcony bł. Matce Teresie z Kalkuty. W centrum Rzymu, w miejscu bardzo rzadko uczęszczanym przez turystów znajduje się niewielka furtka z napisem: „Siostry Misjonarki Miłości”. Rzadko tutaj zaglądają turyści, zachwyceni splendorem Wiecznego Miasta. Tymczasem wystarczy cicho zapukać, by jedna z ubranych w charakterystyczne biało-niebieskie sari sióstr zaprowadziła pielgrzyma do malutkiej, pomalowanej na biało, z betonową podłogą celi. To cela modlitwy Matki Teresy.

2 lata przed śmiercią Jan Paweł II wyniósł na ołtarze Matkę Teresę z Kalkuty. Ta drobna kobieta wzniosła się na wyżyny służby Bogu w cierpiącym człowieku. Dlatego jej miejsce Kościele, choć nie określone stopniem w hierarchii, było wyjątkowe i niewątpliwie przewyższało niejednego dostojnika. 19 października 2003 roku podczas beatyfikacji Matki Teresy, Jan Paweł II mówił w homilii: „Być niewolnikiem wszystkich. Tą logiką pozwoliła się prowadzić Matka Teresa z Kalkuty, którą dziś z radością wpisuję w poczet błogosławionych. Jestem osobiście wdzięczny tej mężnej kobiecie, której obecność czułem zawsze blisko siebie. Jako ikona dobrego Samarytanina szła wszędzie, by służyć Chrystusowi w najuboższych i pośród ubogich. Można postawić pytanie dlaczego świat zachwycił się kobietą, która nie posiadała szczególnie nic poza drewnianym łóżkiem, habitem i kilkoma zupełnie niepotrzebnymi do życia przedmiotami. To ona otrzymała Pokojowa Nagrodę Nobla, bo po prostu pozwalała godnie umrzeć najbiedniejszym. To ona okazała się tak święta, że papież Jan Paweł II w zaledwie 6 lat od jej śmierci dookoła jej beatyfikacji.

Tak często wydaje nam się, że świętość to wielkie czyny, że życie tylko wtedy jest wartościowe, gdy pozostaje po nim jakiś materialny ślad. Rzymski pokoik tej pokornej kobiety skupia w sobie siłę dużo większą i trwalszą niż wypełnione echem dawnych walk w Koloseum i kapiące splendorem pałace. Skupia w sobie siłę odwiecznej miłości. Miłości silniejszej niż śmierć. Skromna cela bł. Matki Teresy z Kalkuty pokazuje prostotę i ogrom wiary błogosławionej. W tej niemal pustej celi można odczytać jej drogę do świętości.

 

Skalbmierz, 1 września 2013 rok Ks. Marian Fatyga