NIEDZIELNE PIELGRZYMOWANIE MAŁOPOLSKĄ DROGĄ Św. JAKUBA W ROKU WIARY Etap VI: Pałecznica Niegardów (19 km), 25 sierpnia 2013 r.

Bractwo Św. Jakuba w Więcławicach Starych , Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i  Promocji Gminy Pałecznica „MUSZELKA”

serdecznie zapraszają na NIEDZIELNE PIELGRZYMOWANIE MAŁOPOLSKĄ DROGĄ Św. JAKUBA  W ROKU WIARY . Organizatorzy zapewniają przejazd. Po spotkaniu pielgrzymi będą mieli zapewniony powrót  do Pałecznicy. Etap VI:  Pałecznica Niegardów (19 km),  25 sierpnia 2013  r.  Pielgrzymowanie  rozpoczynamy po Mszy św. odprawionej w Kościele w Pałecznicy  8.00 . Udział w  pielgrzymce jest dobrowolny. Każdy uczestnik bierze udział w wędrówce na własną odpowiedzialność. Zgłoszenia  udziału prosimy kierować telefonicznie  lub na adres  e-mailowy: stowarzyszeniemuszelka@interia.pl do dnia 23 sierpnia do godziny 15.30  Szczegółowych  informacji udziela:  Pani Bożena Depta.

Drogi Św. Jakuba Ap. przeznaczone są dla tych , którzy poszukują samotności i ciszy, by móc się modlić, przemyśleć swoje życie, odetchnąć od zabiegania, odkryć pierwotną spójność naszego kontynentu albo po prostu – zwiedzać ciekawe miejsca, poznać nowych ludzi czy zażyć ruchu. Przeżycie duchowe jest najważniejsze na tym szlaku. Nie jest to więc szlak turystyczny: jest to raczej szansa na „rekolekcje w drodze” na odkrycie siebie w otaczającym świecie. Każdy Pielgrzym wyruszający Małopolską Drogą św. Jakuba Ap.  wyrusza od progu własnego domu do Santiago de Compostela: do miejsca , gdzie narody Europy od ponad tysiąca lat spotykają się przy grobie św. Jakuba , pierwszego męczennika z grona apostołów. Gdyby – z różnych przyczyn – Pielgrzym nie osiągnął tego widzialnego celu Santiago de Compostela z każdym krokiem przybliża się jednak do celu duchowego:

– spotkania z Tym, który nazwał się Drogą, Prawdą i Życiem

– odkrycia Go w każdej napotkanej osobie

– pokonywania barier kulturowych i językowych dla odnowienia wspólnych źródeł Europy

– wyrzeczenia się tego co zbędne poprzez trud i radość bycia w drodze

– powrót do pierwotnej harmonii przez ciszę i kontakt z naturą

XXVIII. Światowe Dni Młodzieży

XXVIII. Światowe Dni Młodzieży, które odbywają się w Rio de Janeiro w dniach 23-28 lipca gromadzą tysiące młodych ludzi z całego świata. Hasłem tegorocznego spotkania było „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody”. Wielu współczesnych ludzi sądzi, że w dzisiejszym świecie można zjednoczyć tysiące młodych ludzi tylko na jakiś koncertach muzycznych. Ale to co dzieje się przy okazji Światowych Dni Młodzieży może budzić prawdziwy szacunek. Na spotkaniach papieża z młodzieżą gromadzą się nie tylko tysiące, ale i miliony młodych ludzi. Tak było w Rzymie w 2000 roku. W Brazylii papież Franciszek spotkał się z młodymi z całego świata, by dać dowód Bożej miłości, rozpalić nadzieję, umocnić wiarę. Wielu młodych pragnie dziś, żeby ktoś zainteresował się ich życiem, aby traktował ich poważnie, wspomagał we wchodzeniu w dorosłość. Rozważając hasło tegorocznego spotkania „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody” papież Benedykt XVI napisał: „Ewangelizować oznacza nieść innym dobra nowinę o Zbawieniu, a tą dobra nowiną jest osoba Jezus Chrystus. Kiedy Go spotykam, kiedy odkrywam, do jakiego stopnia jestem przez Boga kochany i przez niego zbawiony, rodzi się we mnie nie tylko pragnienie, lecz potrzeba ukazywania go innym”. Prawdziwa ewangelizacja ma swoje źródło w komunii z Bogiem, nie da się głosić Chrystusa bez spotkania z Nim. Wielu młodych wybrało się również z naszych miejscowości, by doświadczyć jedności Kościoła wspólnie z młodzieżą z całego świata. Papież Benedykt XVI zachęcał młodych, by otworzyli oczy, rozejrzeli się wokół siebie i byli zwiastunami dobrej nowiny o Chrystusie zmartwychwstałym. Myślę, że ci wszyscy młodzi i odważni ludzie, którzy się tam zebrali będą w swoich środowiskach zaczynem nowej ewangelizacji. Z diecezji kieleckiej wybiera się 120 osób na spotkanie z papieżem Franciszkiem do Rio de Janeiro. Diecezjalna grupa będzie przebywała w miejscu , gdzie jest największe skupisko Polonii czyli w Kurytybie i okolicach. Z Kielc grupa wyruszyła 9 lipca .

 

Skalbmierz, 28 lipca 2013 rok                                                                                                                                         Ks. Marian Fatyga

 

Przepisy mają nas chronić św. Krzysztof – patron kierowców.

Jakie mamy podejście do wszelkich przepisów? Czy stwierdzamy, że to dla naiwniaków, albo że nie obowiązują dopóki nie damy się złapać. Czy widzimy w nich tylko czyjś kaprys lub chęć ograniczenia naszej wolności. Św. Krzysztof znany jako opiekun kierowców, a także wszystkich podróżujących i marynarzy jest jednym z patronów, którzy uświadamiają nam, iż winniśmy korzystać z ich „mocy” i zwracać się przez ich wstawiennictwo o potrzebną dla nas opiekę. Potrzebujemy jednak na co dzień roztropności w działaniu. Niepoważne byłoby modlenie się do św. Krzysztofa przy jednoczesnym i świadomym przekraczaniu przepisów. Już po raz kolejny przypadają ogólnopolskie obchody Tygodnia Św. Krzysztofa, są czasem refleksji nad tym, w jaki sposób jeździmy, czy kierujemy się na drodze odpowiedzialnością. Wydaje się, że do kierowców nie docierają zatrważające doniesienia o ofiarach wypadków drogowych. Wciąż ulegamy pokusom. Opinia publiczna bardzo emocjonalnie reaguje na przejawy arogancji kierowców, ale z drugiej strony okazuje dużo tolerancji wobec łamania przepisów ruchu drogowego. Lato to czas licznych wyjazdów na upragniony, wakacyjny odpoczynek. Szczęśliwe dotarcie do celu stanowi podstawowy warunek udanego urlopu. Jednak bardzo często mamy do czynienia z ludzkimi tragediami na wskutek wypadków drogowych. Z zachowaniem na drodze, jesteśmy często na bakier. Potrzeba nam wciąż zasady kierowania się miłością na drodze. Miłość do drugiego człowieka, którego nie muszę za wszelką cenę wyprzedzić. Miłość do tych co jadą ze mną, by nie spotkało ich coś złego, miłość do pieszych, rowerzystów i wszystkich spotkanych na drodze jest najważniejsza. Chrześcijanie podróżujący autami proszą swojego patrona, św. Krzysztofa o to, by szczęśliwie dojechać do celu. Z pewnością jego wstawiennictwo jest nam wszystkim bardzo potrzebne, gdyż na drogach wciąż dochodzi do tragicznych wypadków. Kościół aktywnie uczestniczy w uwrażliwianiu ludzkich sumień, by odpowiedzialność była nie tylko za siebie, ale także innych uczestników ruchu drogowego i wyznaczała tor jazdy każdego kierowcy. Powtarzane przez media statystyki ofiar wypadków drogowych to przemawiająca do wyobraźni przesłanka do wspólnego zabiegania o bezpieczeństwo na drodze. Tydzień św. Krzysztofa, patrona kierowców, to szczególny czas nauki wrażliwości i odpowiedzialności za życie własne i innych. Św. Krzysztof wspiera nas w pielgrzymowaniu, ale równocześnie, nawołuje kierowców do zachowania czujności, sprawności technicznej naszych aut i naszej osobistej odpowiedzialności jako kierowcy. Prowadzenie pojazdu po drogach publicznych wymaga moralnego i obywatelskiego poczucia odpowiedzialności.

Skalbmierz, 21 lipca 2013 rok                                                                   Ks. Marian Fatyga

 

Porady Prawne dla Mieszkańców Gminy Pałecznica

Urząd Gminy Pałecznica zaprasza Mieszkańców gminy do bezpłatnego skorzystania z porad prawnych m.in. z zakresu prawa cywilnego, spadkowego, rodzinnego, administracyjnego, karnego.  Porady prawne udzielane będą w dniu 19 lipca 2013 r. (piątek) w godzinach od 10:00 do 12:00 w Urzędzie Gminy Pałecznica w pokoju nr 10

Grunwald – historia , która nas umacnia.

Narodową tradycją stało się przyciąganie corocznie na pola grunwaldzkie licznych turystów, a wszystko to za sprawą inscenizacji bitwy sprzed ponad 600 lat – oczywiście bitwy pod Grunwaldem. Jej odtwórcy, a także obserwatorzy mają możliwość zetknięcia się z duchem historii. Wszyscy cieszą się ze zwycięstwa wojsk dowodzonych przez Władysława Jagiełłę pod żądnym władzy Zakonem Krzyżackim. Podziwiamy waleczność polskiego rycerstwa, a także zjednoczenie ludzi wszystkich stanów we wspólnym celu, jakim była Polska suwerenność. Chciejmy popatrzeć na tamte wydarzenia z perspektywy wiary. Rozważając słowa „Bogurodzicy” będącej wyrazem przywiązania naszego narodu do wartości religijnych. Jednak tam, gdzie przelewana jest ludzka krew, chociażby w najbardziej słusznej sprawie, szczególnie gdy po obu zwaśnionych stronach stają ci, którzy deklarują wierność Chrystusowi, powinno dochodzić do konfliktów sumienia. Przecież chrześcijanie są powołani do budowania pokoju, a nie da się osiągnąć tego celu poprzez walkę zbrojną. Każdemu z nas przychodzi staczać różnego rodzaju bitwy. W czasie duchowego wzrastania praktycznie nie ma mowy o odpoczynku. Walczymy wówczas o zbawienie swoje i bliźnich. Nasze pełne ufności i poświęceń podążanie za Chrystusem czyni nas Jego doborowymi żołnierzami. Dziś potrzeba ich może bardziej niż kiedykolwiek wcześniej w historii. Postawmy sobie pytanie: czy stać mnie na to, by być współczesnym Zawiszą Czarnym? W wymiarze moralnym, a tym bardziej religijnym będzie to o tyle trudniejsze, że dziś po nawet najbardziej zażartych bojach nie ma co liczyć na słowa czy gesty wdzięczności. Dlatego to co chwalebne dla nieba, spotyka się z pogardą tu – na ziemi. Jak mówił Cervantes: „Najgroźniejsi wrogowie, z którymi musimy walczyć są w nas”. Dziś potrzeba heroizmu wiary w stawianiu czoła postępującej obojętności religijnej, postawie aspołecznej. Choć w wymiarze społecznym możemy być postrzegani jako błędni rycerze, to jednak dla Boga i bliźnich, którzy doświadczyli naszej miłości, będziemy godni miana Zawiszy.

Przywoływanie chlubnych kart polskiej historii napawa nas dumą. Z tego powodu zwycięska bitwa pod Grunwaldem urosła do rangi narodowego symbolu.

 

Skalbmierz, 14 lipca 2013 rok                                                                                  Ks. Marian Fatyga

 

Plebiscyt Policjant Roku 2013

Trwa trzeci etap plebiscytu Policjant Roku 2013, do którego dostało się 25 wspaniałych policjantów z całej Małopolski.
Jednym z nich jest Aspirant Artur Cichy – Dzielnicowy Gminy Pałecznica.
Zachęcamy Wszystkich Państwa do oddania głosów na  naszego kandydata, wysyłając wiadomości SMS pod nr 72355 o treści POLICJANT.1

 

więcej informacji na stronie internetowej:
http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/904901,plebiscyt-policjant-roku-2013-rusza-iii-etap-plebiscytu,id,t.html

Niedzielne pielgrzymowanie Małopolską Drogą św. Jakuba Etap V: Probołowice – Czarnocin – Skalbmierz – Pałecznica (25 km)

Niedzielne pielgrzymowanie Małopolską Drogą św. Jakuba
Etap V: Probołowice – Czarnocin – Skalbmierz – Pałecznica (25 km)

 

Grupa ponad 50 pielgrzymów z różnych części Polski wyruszy w niedzielę, 21 lipca 2013 r. na V etap niedzielnego pielgrzymowania Małopolską Drogą św. Jakuba. Pątnicy pokonają 25-kilometrowy odcinek Camino de Santiago z Probołowic do Pałecznicy. Pielgrzymowanie rozpocznie się od Mszy św. odprawionej o godz. 8:00 w kościele pw. św. Jakuba w Probołowicach. Po specjalnym błogosławieństwie pątnicy wyruszą szlakiem muszli św. Jakuba do Czarnocina i Skalbmierza, a następnie do kościoła św. Jakuba w Pałecznicy, gdzie nastąpi zakończenie pielgrzymki. W trakcie pielgrzymki caminowicze modlić się będą w intencji papieża Franciszka i jego pontyfikatu, a także Kościoła katolickiego w Polsce.

Pielgrzymka Drogą św. Jakuba wpisuje się w wezwanie papieża Franciszka, które skierował do całego świata w pierwszym publicznym przemówieniu zaraz po zakończeniu konklawe: „A teraz zacznijmy ten wspólny szlak biskupa i ludu, ten szlak Kościoła Rzymu, pierwszego w miłości wśród wszystkich Kościołów. Szlak braterstwa, miłości i wzajemnego zaufania. Módlmy się zawsze za siebie, jedni za drugich. Módlmy się za cały świat, by było wielkie braterstwo”.

Niedzielne pielgrzymowania Małopolską Drogą św. Jakuba jest inicjatywą Bractwa św. Jakuba w Więcławicach Starych, a także parafii św. Jakuba i gmin przez które przebiega małopolski szlak Jakubowy. Patronat honorowy nad tą inicjatywą objęli ordynariusze trzech diecezji przez który przebiega szlak tj. krakowskiej, kieleckiej i sandomierskiej: ks. kard. Stanisław Dziwisz, ks. bp Kazimierz Ryczan i ks. bp Krzysztof Nitkiewicz.

Ostatni etap niedzielnego pielgrzymowania zostanie zakończony 20 października 2013 r. pod Oknem Papieskim w Krakowie. W tym dniu do Krakowa przybędą pielgrzymi, którzy od marca – raz w miesiącu – pielgrzymować będą innymi odcinkami Camino de Santiago w Polsce: Drogą św. Jakuba Via Regia, Warszawską Drogą św. JakubaBeskidzką Drogą św. Jakuba. Niedzielne pielgrzymowanie Małopolską Drogą św. Jakuba jest więc zasadniczą częścią Ogólnopolskiej Pielgrzymki Gwiaździstej Drogą św. Jakuba zakończonej w Krakowie.

Camino de Santiago – Droga św. Jakuba to jeden z najważniejszych, chrześcijańskich szlaków pielgrzymkowych. Istniejący od ponad 1000 lat szlak, na którym – jak pisał Johan Wolfgang von Goethe – rodziła się świadomość europejska, przebiega przez niemal całą Europę, kończąc się w katedrze w Santiago de Compostela przy grobie św. Jakuba Starszego Apostoła.

Małopolska Droga św. Jakuba jest jednym z 18 odcinków Camino de Santiago, której długość w Polsce wynosi już ponad 3500 km. Trasa Małopolskiej Drogi św. Jakuba nawiązuje do średniowiecznego traktu handlowego prowadzącego skrajem doliny Wisły od Sandomierza do Krakowa, a jej długość wynosi 206 km. Pierwszy odcinek Małopolskiej Drogi św. Jakuba w województwie małopolskim, prowadzący z Pałecznicy przez Więcławice Stare do Krakowa, otwarto w dniu 25 października 2008 roku w Więcławicach Starych. Odcinek szlaku w województwie świętokrzyskim z Sandomierza przez Kotuszów, Szczaworyż, Probołowice do Pałecznicy otwarto 23-25 lipca 2009 roku w Sandomierzu i w Kotuszowie. W ubiegłym roku szlakiem Małopolskiej Drogi św. Jakuba pielgrzymowało ponad 300 osób z różnych regionów Polski, w tym młodzież przygotowująca się do wyjazdu na XXVIII Światowe Dni Młodzieży, które odbędą się w 2013 r. w Rio de Janeiro.

Organizatorzy akcji mają nadzieję, że poprzez organizację niedzielnego pielgrzymowania Małopolską Drogą św. Jakuba przyczynią się do wzrostu kultu św. Jakuba w Małopolsce, a pielgrzymowanie to będzie także czasem owocnej ewangelizacji na Ziemi Sandomierskiej, Ponidziu i Ziemi Krakowskiej w Roku Wiary.

Serdecznie zapraszam i zachęcam do wybrania się na najpiękniejszą drogę świata – na Małopolskie Camino de Santiago i życzę wszystkim Buen Camino – Dobrej Drogi!

 

dr Franciszek Mróz
Prezes Bractwa św. Jakuba w Więcławicach Starych

Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Wyjazd z Pałecznicy o godzinie 7.00 spod remizy OSP Pałecznica.

Zarząd Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Pałecznica „Muszelka”

[singlepic id=492 w=320 h=240 float=] 

Gotycka kolegiata w Skalbmierzu

Letnie miesiące spontanicznie kojarzymy z wypoczynkiem, z wyjazdami, podróżami, wyprawami. Szczególnie mocno odzywa się tęsknota z odprężeniem na łonie przyrody – gdzieś nad morzem, jeziorami, rzekami, na górskich szlakach lub w leśnym zakątku. Przyroda wabi nas swoim spokojem, naturalnością. Ale przyroda może również ewangelizować. Patrząc więc na jej piękno zastanawiamy się często nad jej Stwórcą. Wędrując po różnych szlakach turystycznych, architektury drewnianej, średniowiecznej, kulinarnej w letnie miesiące zapraszam do urokliwego Skalbmierza w powiecie kazimierskim w województwie świętokrzyskim . Wielowiekowy kościół w Skalbmierzu należy do piękniejszych zabytków sakralnych ponidzkiej ziemi. Jego ciekawa architektura oraz bogate wyposażenie od dawien dawna przyciągają tu miłośników zabytków i historii. Sukcesywnie odnawiana i restaurowana świątynia jest prawdziwą chlubą Skalbmierza, miasta którego dzieje sięgają niemalże początków polskiej państwowości. Kościół w Skalbmierzu należy do „Szlaku architektury drewnianej i średniowiecznej „ . Pierwszy kościół w Skalbmierzu wzniesiono już w XII wieku . Była to kamienna świątynia romańska. Obecna świątynia gotycka powstała w XV wieku . Jest to okazała budowla trójnawowa w układzie bazylikowym, o niższym , węższym i zakończonym wielobocznie prezbiterium. Wnętrze jest bogato zdobione licznymi ołtarzami barokowymi i rokokowymi. Ołtarz główny stanowi wykonaną na początku XX wieku replikę pierwotnego z roku 1626 .Cennymi zabytkami są również epitafia z XVI ,XVIII i XIX wieku. Podczas ostatnich prac remontowych i konserwatorskich odkryte zostały elementy pierwotnego kościoła romańskiego. W nawie południowej znajduje się przywieziony 1903 roku z Petersburga obraz , przedstawiający scenę Pokłon Trzech Króli, namalowany przez Jakuba Jordensa , ucznia Rubensa. Ciekawa gotycka świątynia oraz jej bogate wyposażenie wymagają wciąż renowacji . W ramach projektu „Skarbiec Świętokrzyski .Szlak architektury drewnianej i średniowiecznej „ wyremontowany został kamienny cokół oraz poddano renowacji ołtarze boczne : św. Barbary, św. Grzegorza ,św. Jana Chrzciciela . Ocieplono sklepienie kościoła. Aktualnie prowadzone są prace konserwatorskie w zakrystii. Zachęcam do zwiedzenia kościoła podczas letnich wycieczek.

 

 

Skalbmierz, 7 lipca 2013 rok                             Ks. Marian Fatyga

 

Uroczyste Zakończenie Roku Szkolnego

W dniu 28 czerwca 2013 roku o godz. 17.00 odbyło się Uroczyste Zakończenie roku szkolnego w Szkole Muzycznej I stopnia w Pałecznicy. Po raz pierwszy rozdano świadectwa przy licznym udziale rodziców, całej społeczności szkolnej, Wójta Gminy Marcina Gawła. Dyrektor Szkoły Czesław Dołęga podziękował za cały rok pracy uczniom, nauczycielom i rodzicom i życzył dobrego wypoczynku na wakacje. W pierwszej klasie ukończyło naukę 67 uczniów, z tego promocję do klasy drugiej uzyskało 66 uczniów, w tym 30 otrzymało świadectwo z wyróżnieniem.
Uczniowie, którzy w ciągu roku uzyskali najlepsze wyniki w nauce otrzymali z rąk dyrektora i swych nauczycieli, świadectwa „z paskiem”, oraz pamiątkowe upominki.

 

[slideshow id=41]