Drewniane wiejskie kościoły

Przed nami miesiąc lipiec. Kwitną wszystkie krzewy i drzewa. W ogrodach pojawiają się kwiaty: aksamitki, goździki, nasturcje, lwie paszcze. Kończą się truskawki, ale dojrzewają maliny, porzeczki, czereśnie. W kościołach tak mało mówi się o przyrodzie, a przecież całe jej piękno jest wyrazem miłości Boga. Cała przyroda została powierzona człowiekowi. My ludzie, jesteśmy odpowiedzialni za całą naszą planetę, by kolejne pokolenia potrafiły korzystać z tego daru stworzenia. Św. Franciszek, który jest patronem chrześcijańskich ruchów ekologicznych wzywa nas do zachwytu i odpowiedzialności za otaczający świat. Lipiec to czas wakacji, poznawania piękna Boga w otaczającej nas naturze. Dlatego zachęcam do otwarcia oczu i serca w miesiącu lipcu na: cud ziół, cud źródeł, cud kwitnącego lipca. Przyroda może być także tematem adoracji ukrytego w niej Pana Boga. Zachwyćmy się otaczającym nas światem, jego kolorem, dźwiękiem, zapachem. Piękno i dziedzictwo kulturowe Ziemi Świętokrzyskiej jest wspaniałe. Murowane zamki, romańskie i gotyckie kościoły , opactwa, pałace i dwory, niespotykane  gdzie indziej rezerwaty przyrody. Do dnia dzisiejszego zachowały się nieliczne zabytki drewnianej architektury sakralnej i świeckiej. Drewniane kościoły ., dzwonnice, pałace i dworki chałupy i zagrody , to prawdziwe perły regionu świętokrzyskiego  zadziwiające wszystkich turystów i pielgrzymów. Jedne z obiektów sakralnych służą wiernym do dziś , inne nieco zapomniane i sporadycznie otwierane , pragną powrócić do lat świetności. Szczególnie Ponidzie, kraina naszej małej ojczyzny, wzywa do jej poznania. Wybierzmy się na Świętokrzyski Szlak Architektury Drewnianej, gdzie możemy zobaczyć wspaniałe drewniane kościoły w Busku-Zdroju, Chotelku, Stradowie, Topoli, Cudzynowicach, Zborówku. Drewniane kościoły i kapliczki ukazują miłość do Boga wyrażoną w przepięknych budowlach sakralnych.

„Cudze chwalicie swego nie znacie, sami nie wiecie co posiadacie” to powiedzenie niech nas zmobilizuje do wakacyjnych wędrówek i poznawania piękna naszego Ponidzia.

Skalbmierz, 30 czerwca 2013 rok.

 

Ks. Marian Fatyga

23 czerwca – Dzień Ojca

Jaka byłaby odpowiedz na pytanie  o zadania ojca w dzisiejszym świecie ? Wiele osób by odpowiedziało: utrzymać rodzinę. I to jest prawda. To bardzo ważne zadanie , ale dzieci potrzebują obecności fizycznej ojca . Ojciec jest potrzebny by dać dzieciom  wzór męskości . Dla synów jest wzorem do naśladowania, nauczycielem, który ich utwierdza w przekonaniu , że są dobrymi  ludzmi i dadzą  w życiu sobie radę .Dla córek relacja z ojcem będzie naturalnym wzorem przyszłych  relacji z mężczyznami. Niech ojcowie nie próbują zrzucać odpowiedzialności  za wychowanie dzieci na żony. Mężczyzna jest powołany do tego ,żeby stawiać  czoło sytuacjom trudnym ,sytuacjom ,które go wiele kosztują. Dzieci w głębi serca potrzebują ojcowskiej obecności ,bliskości i akceptacji. Potrzebują dużo bardziej ojca od najnowszych elektronicznych gadżetów, którymi próbują ojcowie zapełnić pustkę spowodowaną  brakiem bliskiej więzi z rodzicami.  23 czerwca, obchodzimy Dzień Ojca. Na temat ojcostwa powiedziano już tak wiele, że naprawdę trudno dziś o jakąś odkrywczą myśl. Jednak nieskończoność wyzwań wiążących się  z tym powołaniem wciąż rodzi kolejne pytania i wątpliwości. Są one wyrazem troski i odpowiedzialności mężczyzn, którzy z miłości do rodziny pragną stawać się coraz lepszymi jej członkami. Współczesność zaś niejako wymusza na nich wzniesienie się na szczyty własnych możliwości. Jaki powinien być dobry tata? Zapewne taki, który się za takiego nie uważa. Dostrzega swoje ułomności i potrafi wymagać przede wszystkim od samego siebie.  Autorytet buduje się poprzez dawanie świadectwa, a nie tylko formułowanie zasad i egzekwowanie ich przestrzegania u swoich dzieci. W znacznym stopniu dzięki nim zostaliśmy wychowani i przygotowani do samodzielnego życia. Ojcowski autorytet został w naszej świadomości bardzo mocno zapisany.

Lata szybko mijają, a tym samym bezpowrotnie odchodzą do przeszłości chwile w których ojciec tuli swoje ukochane dziecko. Warto w Dniu Ojca, przywołać na pamięć to szczególne poczucie bezpieczeństwa, pewności, które gwarantował ojciec. Uczmy się doceniać jak najlepiej wykorzystać czas budowania wspólnoty osób, obdarzających się miłością. Ojcowie miejcie czas dla waszych dzieci. Twórzcie z nimi więzi.

Św. Józef jest patronem ojców. Przez jego wstawiennictwo prośmy ,by ojcowie potrafili dobrze realizować swoją odpowiedzialną misję.

 

Skalbmierz, 23 czerwca 2013 rok.

Ks. Marian Fatyga

„Europa to my” – Gmina Pałecznica w drugim etapie konkursu

Dzięki inicjatywie jednej z mieszkanek naszej gminy (Katarzynie Mierzwie), która wzięła udział w  ogólnopolskim konkursie „Europa to my”, Gmina Pałecznica znalazła się w drugim etapie konkursu organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
Kapituła Konkursowa wyłoniła zgłoszenie Gminy Pałecznica, jako jedno z najciekawszych zgłoszeń z terenu całej Polski i tym samym znalazła się w 10-tce najlepszych. Read more

Jak szukać radości?

Być może masz wiele, a wciąż jesteś smutny. Wznosisz się na wyżyny, a ogarnia cię niezadowolenie. Jesteś podziwiany, stajesz się człowiekiem sukcesu. Sięgasz po cel życia, spełniasz swoje najskrytsze marzenia, a jednak jesteś smutny. Jeśli wierzyć kampaniom reklamowym , życie powinno być ciągiem ulotnych , pełnych przyjemności chwil. Rosną nowe pokolenia , wychowane na grach komputerowych , w których da się wszystko cofnąć i zrobić jeszcze raz . Stąd z jednej strony trudno dziś ludziom podjąć decyzję na całe życie , z drugiej rodzi się przeświadczenia , że wszystko można najpierw zrobić na próbę . A zatem , jak żyć by doświadczać wewnętrznej radości?  Można wtedy zadać sobie pytanie, gdzie podziała się radość, zwyczajna ludzka radość. Czym jest, skoro tak trudno ją uchwycić, zatrzymać. Na początku wakacji i zbliżającego się lata trudno jest mi pisać o radości, bo należę do tych, którzy lubią rozkoszować się romantycznym smutkiem padającego deszczu, którzy lubią zamyślać się w nostalgicznej atmosferze, których przyjaciółką jest sentymentalna melancholia. Nie oznacza to jednak, że stronię od radości, że za nią nie tęsknię. Anna Jantar w jednej z piosenek śpiewała: „Tak wiele jest radości, trzeba ją tylko umieć dostrzec.” Proponuję więc wysiłek cieszenia się z prostych spraw, zwyczajnych, które wypełniają naszą codzienność. Towarzyszem radości jest smutek, myślę, że słodki smutek wcale radości nie wyklucza. Wręcz przeciwnie, głębokie przeżycie smutku jest pewnego rodzaju oczyszczeniem, zabierającym z serca zamęt i niepokój. Najtrafniej wyraził te myśl Leopold Staff, który w jednym ze swoich wierszy pisze: „Pochwalam tajń życia w pieśni milczenia, Pogodny mądrym smutkiem i wprawny w cierpieniu.” Mądry smutek nie jest rozpaczą, lecz płynie z głębokiego przeżycia tajemnicy cierpienia. Wydaję mi się, że jeżeli nie przeżyjemy naprawdę tajemnicy spotkania z krzyżem Chrystusa, nie doświadczymy prawdziwej radości. Możemy wówczas zatrzymać się na głupkowatym uśmiechu, kiepskim kawale czy też głośnym i wulgarnym śmiechu pełnym obłudy i fałszu. Święci to ci, którzy niosą ochoczo i z pokorą ciężkie krzyże ziemskiej niedoli i są apostołami prawdziwej radości. Ich życie jest dla nas pod tym względem pewnym drogowskazem.

Na czas wakacyjnych wędrówek, poznawania ludzi, życzę otwartości i radości z głębokich spotkań z Bogiem i z drugim człowiekiem.

 

Ks. Marian Fatyga

Skalbmierz, 16 czerwca 2013 rok

 

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pałecznica

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), w związku z art. 39 ust. 1 pkt 2, art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz w wykonaniu uchwały Rady Gminy Pałecznica Nr VI/108/2012 z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pałecznica.

zawiadamiam

 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pałecznica,

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 17 czerwca 2013 r. do 19 lipca 2013 r., w siedzibie Urzędu Gminy Pałecznica,

ul. Św. Jakuba 11,  32 – 109 Pałecznica.

 

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się  w dniu 16 lipca 2013 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Pałecznica, ul. Strażacka 5, 32 – 109 Pałecznica, o godz. 1100.

Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 2 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) informuję, że z projektem planu oraz prognozą oddziaływania
na środowisko można zapoznać się
w dniach od 17  czerwca 2013 r. do 19 lipca 2013 r., w siedzibie Urzędu Gminy Pałecznica, ul. Św. Jakuba 11, 32 – 109 Pałecznica, pok. nr 9, w godzinach pracy tut. Urzędu.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy,  kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi do projektu planu należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Pałecznica lub drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Pałecznica, ul. Św. Jakuba 11, 32 – 109 Pałecznica,
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 sierpnia 2013 r.

 Uwagi w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 sierpnia 2013 r. w siedzibie Urzędu Gminy Pałecznica lub na podany wyżej adres Urzędu.

 Uwagi do planu oraz uwagi w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Wójta Gminy Pałecznica w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania.

Wójt Gminy Pałecznica

mgr inż. Marcin Gaweł

 

 

Z serca pochodzi wszelkie dobro

Miesiąc czerwiec w szczególny sposób poświęcony jest Sercu Pana Jezusa. Kult Serca Jezusowego rozwinął się w średniowieczu , głównie we Francji i w Niemczech. Codziennie śpiewamy Litanię do Serca Pana Jezusa. Dla nas to znak miłości, o którą walczymy, zdobywamy, znak, który młodzi zostawiają w różnych miejscach z napisem np. „Kocham  Julię”. Serce to ognisko miłości, przebaczenia, ale i nienawiści. To w sercu człowieka rodzą się dobre i złe myśli. To ono jest początkiem wojen i pokoju. O sercu jako siedlisku miłości śpiewają piosenkarze, poeci układają wiersze, a zakochani winni wiedzieć, że miłość jest czasami ślepa. Serce Jezusa czczone jest w naszej chrześcijańskiej kulturze dzięki objawieniom świętej Małgorzaty które miały miejsce 16 czerwca 1675 roku .Treścią święta jest miłość Chrystusa do ludzi. Obchodzi się je w piątek po oktawie Bożego Ciała. To w pierwsze piątki miesiąca spotykamy się w świątyniach aby czcić serce Jezusa, a w czerwcu codziennie pochylamy się nad litanią do Jego Serca.

Miłość jest siłą twórczą. Miłość Serca Jezusa jest miłością ofiarną, ponieważ oddaje się całkowicie i nie cofa przed krzyżem. Nie jest to miłość letnia czy sentymentalna. Warto wejść w taką miłość, która przekształca i oczyszcza to wszystko z czym, się zetknie. W sercu Jezusa jest miejsce dla wszystkich, a szczególnie dla zagubionych i grzeszników.

Antoine de Saint- Exupery w „Małym Księciu”  mówi , że najlepiej widzi się sercem. Bądźmy odpowiedzialni za tych, którym otworzyliśmy swoje serca, a oni otworzyli swoje przed nami. Prawdziwa miłość nie wyczerpuje się nigdy. Im więcej dajesz tym więcej ci jej zostaje. Nasze dzieci śpiewają popularną piosenkę, „Sercem kocham Jezusa, zawsze będę go kochał, bo On pierwszy ukochał mnie”. A słowa wieszcza: „Miej serce i patrzaj w serce”- niech będą naszym codziennym wezwaniem do rozwoju miłości.

Skalbmierz , 9 czerwca 2013 rok                                                                                                                                          ks. Marian Fatyga

NIEDZIELNE PIELGRZYMOWANIE MAŁOPOLSKĄ DROGĄ Św. JAKUBA W ROKU WIARY

Bractwo Św. Jakuba w Więcławicach Starych , Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i  Promocji Gminy Pałecznica „MUSZELKA” oraz Parafia pw. Św. Jakuba w Kotuszowie

serdecznie zapraszają na NIEDZIELNE PIELGRZYMOWANIE MAŁOPOLSKĄ DROGĄ Św. JAKUBA  W ROKU WIARY . Organizatorzy zapewniają przejazd. Po spotkaniu pielgrzymi będą mieli zapewniony powrót  do Pałecznicy. Etap IV:  Szczaworyż-Wiślica-Probołowice  (27 km),  16 czerwca 2013  r.  Pielgrzymowanie  rozpoczynamy po Mszy św. odprawionej w Kościele w Szczaworyżu 8.00 . Odjazd  o  godz. 6.30 spod Remizy OSP Pałecznica. Udział w  pielgrzymce jest dobrowolny. Każdy uczestnik bierze udział w wędrówce na własną odpowiedzialność. Zgłoszenia  udziału prosimy kierować telefonicznie  lub na adres  e-mailowy: stowarzyszeniemuszelka@interia.pl do dnia 13 czerwca do godziny 15.30  Szczegółowych  informacji udziela:  Pani Bożena Depta.

Drogi Św. Jakuba Ap. przeznaczone są dla tych , którzy poszukują samotności i ciszy, by móc się modlić, przemyśleć swoje życie, odetchnąć od zabiegania, odkryć pierwotną spójność naszego kontynentu albo po prostu – zwiedzać ciekawe miejsca, poznać nowych ludzi czy zażyć ruchu. Przeżycie duchowe jest najważniejsze na tym szlaku. Nie jest to więc szlak turystyczny: jest to raczej szansa na „rekolekcje w drodze” na odkrycie siebie w otaczającym świecie. Każdy Pielgrzym wyruszający Małopolską Drogą św. Jakuba Ap.  wyrusza od progu własnego domu do Santiago de Compostela: do miejsca , gdzie narody Europy od ponad tysiąca lat spotykają się przy grobie św. Jakuba , pierwszego męczennika z grona apostołów. Gdyby – z różnych przyczyn – Pielgrzym nie osiągnął tego widzialnego celu Santiago de Compostela z każdym krokiem przybliża się jednak do celu duchowego:

– spotkania z Tym, który nazwał się Drogą, Prawdą i Życiem

– odkrycia Go w każdej napotkanej osobie

– pokonywania barier kulturowych i językowych dla odnowienia wspólnych źródeł Europy

– wyrzeczenia się tego co zbędne poprzez trud i radość bycia w drodze

– powrót do pierwotnej harmonii przez ciszę i kontakt z naturą

[singlepic id=454 w=320 h=240 float=]

1 czerwca – Międzynarodowy Dzień Dziecka

Międzynarodowy Dzień Dziecka – święto wszystkich dzieci na całym świecie , obchodzone jest w różnych terminach. W Polsce i krajach słowiańskich obchodzone jest 1 czerwca od 1952 roku. Od 1994 roku w  Dzień Dziecka , w Warszawie , obraduje Sejm Dzieci i Młodzieży. Organizacja Narodów Zjednoczonych obchodzi „swój” Dzień Dziecka 20 listopada , w rocznicę uchwalenia Deklaracji Praw Dziecka z 1959 roku . Wielokrotnie zastanawiamy się nad tym, co chcielibyśmy i możemy podarować naszym dzieciom. Wymarzone zabawki, słodycze, wspólne wyjście do kina czy parku rozrywki. Mamy do dyspozycji bardzo wiele ofert, przez co nasze dzieci nazbyt szybko się nimi nudzą. Ale jednego z pewnością wciąż od nas oczekują, a może nawet czasem  za tym tęsknią. Chodzi o naszą obecność, na którą niestety czasem brakuje nam czasu, siły i ochoty. Warto w wyjątkowy sposób pomyśleć w przededniu wakacji o dochowaniu obietnic, które składaliśmy naszym dzieciom. Każdy człowiek potrzebuje, by kochać i być kochanym, ale ten najmłodszy w szczególności. Chrystus napominał swoich uczniów, by nigdy nie bronili dostępu do niego najmniejszym słuchaczom Słowa Bożego. Ponadto powtarzał, że do takich jak oni należy królestwo niebieskie. Warto sobie uprzytomnić, że każdy z nas nosi coś z dziecka, że dojrzałość nie oznacza całkowitego wyzbycia się cech dziecięcych. Spontaniczność, szczerość, otwartość na otaczającą rzeczywistość winny nam towarzyszyć przez całe życie, abyśmy mogli wciąż się rozwijać. Tylko dziecko potrafi kochać całym sercem. Pielęgnujmy w sobie dzięcięctwo, a w szczególności otwartość, ufność wobec drugiego człowieka. Kilka dni temu obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Dziecka , warto także w tym dniu pomyśleć o dzieciach niekochanych, odrzuconych. Jan Paweł II, 1 stycznia 1996 roku mówił: „Dzieci, jeśli otrzymają stosowną pomoc i zaznają miłości potrafią same stawać się twórcami pokoju. Ich entuzjazm i szczere zaangażowanie pozawala im uczyć nas – dorosłych, czym jest prawdziwy pokój”. Otwierając serce na tych najmniejszych i najmłodszych stawajmy się jak dzieci w relacjach ludzi dorosłych.

Drodzy rodzice próbujcie odkryć coś dla siebie z niepowtarzalnej , jedynej relacji z własnym dzieckiem i nie tylko z okazji dnia dziecka. Nie wystarczy „mieć dziecko”, trzeba z nim „być”.

Skalbmierz, 2 czerwca 2013 rok

Ks. Marian Fatyga