30 maja – Dzień Rodziny Zastępczej

Współczesna rodzina narażona jest na liczne niebezpieczeństwa. Jesteśmy świadkami różnych przemian, które powodują niszczenie instytucji rodziny. Dostrzegamy coraz częściej ogromną ilość rozwodów. Jesteśmy świadkami dramatów rodzinnych, rodziców i ich dzieci. Największym dramatem dla dzieci jest utrata poczucia bezpieczeństwa, miłości jaką jest rodzina. 30 maja obchodzimy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego, zastanawiamy się nad cechami osób mogących zabiegać o stworzenie domu dla dzieci z różnych przyczyn opuszczonych, czy osieroconych. Rodzina zastępcza jest wspólnotą ludzi, pragnących dzielić się miłością. Powołanie do adopcji jest zaproszeniem do podążania drogą bezwarunkowej miłości. Adopcja powinna być przemyślanym wyborem, mającym rozszerzyć naturalne granice życia rodzinnego. Jednak, aby rodzina otworzyła się i przyjęła nową osobę potrzeba pracy. Kim są zastępczy rodzice? To osoby, które decydują się wziąć do siebie obce dzieci, które zazwyczaj mają góra 13 lat, a ich naturalni rodzice nadużywają alkoholu czy mają problemy z prawem. Opiekunowie otrzymują pieniądze na otrzymane dziecko i dają swoją miłość powierzonemu dziecku. W dniu dzisiejszym w szczególny sposób pamiętajmy o odważnych rodzinach, które podjęły się zadania bycia zastępczymi rodzicami. Wiemy doskonale ile trudu wymaga to zadanie i ta rola. Ostatnie wydarzenia, których byliśmy świadkami przez media, związane z pracą rodzin zastępczych pokazały nam brak odpowiedzialności i dramat jednej z rodzin zastępczych z Pucka. Ufajmy, że to jedno wydarzenie nie może przekreślić piękna i szlachetności tego co czynią rodzice zastępczy.

 

Skalbmierz, 26 maja 2013 rok                                Ks. Marian Fatyga

 

UWAGA ! ZMIANY W EWIDENCJI LUDNOŚCI

 

MIESZKAŃCY GMINY PAŁECZNICA

Uprzejmie informujemy,że w dniu 31 grudnia 2012 rok weszła w życie ustawa z dnia 07 grudnia 2012r o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U . z 2012 r.,poz.1407) na mocy której wprowadzono szereg ułatwień w realizacji obowiązku meldunkowego obejmujących między innymi:

zniesienie obowiązku zameldowania obywateli polskich ,obywateli UE,obywateli państwa EFTA,stron EOG oraz obywateli Konfederacji Szwajcarskiej na pobyt czasowy nie przekraczający trzech miesięcy, likwidację obowiązku meldunkowego wczasowiczów i turystów, likwidację obowiązku właścicieli ,dozorców,administratorów nieruchomości oraz zakładów pracy ,weryfikowania wypełniania obowiązku meldunkowego przez mieszkańców lub pracowników, wprowadzenie możliwości dopełnienia obowiązku meldunkowego przez ustanowionego pełnomocnika, wprowadzenie możliwości automatycznego wymeldowania przy zameldowaniu w nowym miejscu, wydłużenie terminu na realizację obowiązku meldunkowego z 4 do 30 dni oraz zniesienie sankcji karnych obywateli polskich,UE,EFTA stron EOG oraz obywateli Konfederacji Szwajcarskiej za niedopełnienie obowiązku meldunkowego, odstąpienie od konieczności zgłaszania przy dopełnianiu obowiązku meldunkowego informacji o wykształceniu,obowiązku wojskowym oraz przedkładania wojskowego dokumentu osobistego wydłużenie okresów wyjazdów zagranicznych podlegających zgłoszeniu w organie ewidencji ludności z 3 do 6 miesięcy

Miłość bezwarunkowa – Dzień Matki

26 maja to data, którą pamiętają wszystkie dzieci. Coraz częściej słyszymy w mediach o różnych tragicznych wypadkach z udziałem matek i dzieci. Świadczy to o kryzysie macierzyństwa .Wynika to z niedojrzałości młodych ludzi do bycia rodzicami. Naturalne jest , że matka jest najbliższą osobą dla dziecka. Matka potrafi o wiele bardziej współodczuwać ze swoim dzieckiem niż ojciec.  Znamy ręce swojej mamy, które zawsze błogosławią, znamy oczy, które się śmieją, gdy ktoś jest w pobliżu, płaczą kiedy nikt nie widzi. To ręce, oczy i serce matki. Nie jest przesadą stwierdzenie, że wszystko co posiadamy najcenniejszego w naszej osobowości zawdzięczamy swej matce. Ona z miłości nas poczęła i urodziła. Matka pierwsza przyjęła nas otwartym sercem i całkowicie zaakceptowała. To ona zasłania przed dzieckiem negatywne strony życia: bóle, braki, niewygody. Odsłania natomiast to co najpiękniejsze w życiu. Piękna i wzniosła jest rola matki w życiu każdego człowieka. „Jest jedno imię pośród imion świata, jedno jedyne promieniste imię, to imię naszej mamy” . Matka jest po to, aby uśmiech nie wygasł w naszych domach, żeby ciebie przed nocą osłaniać, kiedy mówisz nikt nie jest ze mną, żeby twoje drogi upraszczać i wołać miłość wtedy, gdy wokoło ciemno. Na kartach Pisma Świętego i w historii Kościoła mamy przykłady świętych matek. W naszej polskiej rzeczywistości taką piękną rolę pełni kobieta-matka, matka Polka. Pieczołowicie pielęgnuje wartości tradycji, kultury i religii. Jest rozmodlona i troskliwa. Zasługuje na głęboki szacunek i miłość. Ten ideał matki prze wiele lat ośmieszano. Dzisiaj z matki chce się zrobić kobietę nowoczesną, która poza opieką nad dziećmi i domem została zmuszona do podjęcia pracy zawodowej, często ponad siły. Dlatego dzisiaj nasze mamy są przemęczone, znerwicowane i niedoceniane. W święto matki całujemy jej spracowane ręce i składamy życzenia: kochane mamy dzisiaj wasze święto, ogarniamy was miłością i życzliwością, dziękując wam za poświęcenie, uśmiech, miłość i matczyne serce. Ważne jest , aby nie tylko w dniu dzisiejszym okazywać szacunek swojej mamie , ale aby codziennie pamiętać o niej i wyrażać wdzięczność. Miłość , którą nas otoczyła , stanowi naszą zbroję przed wszystkimi ciosami , które nam wymierza życie.

 

Skalbmierz, 19 maja 2013 rok                                                Ks. Marian Fatyga

 

Moja Pierwsza Komunia święta

Zbliża się czas, kiedy wielu drugoklasistów przystąpi do Pierwszej Komunii świętej. Wcześniej próby, przygotowania, kreacje, zaangażowanie całej rodziny. Ach, jak te dzieci wyrosły, a tak nie dawno przyniesiono je do chrztu świętego. Teraz przygotowani przez katechetów, rodziców otwierają serca aby przyjąć Jezusa. Rodzice często toczą spory o ubrania, sukienki, operatorów filmowych, fotografów. Zatrzymują się na tym co jest zewnętrzne i mało istotne. Pierwsza Komunia święta ma mieć przede wszystkim wymiar duchowy, a ten wymiar można osiągnąć drogą prostoty i skromności środków zewnętrznych. Czas przygotowania do Pierwszej Komunii świętej powinien uświadomić rodzicom , że są oni powołani do tego , aby umożliwić dzieciom odkrycie jak wielkie znaczenie duchowe ma ten dzień dla całej rodziny. Stawiam w tym miejscu pytanie : jak sprawić , by Pierwsza Komunia święta była radosnym spotkaniem dziecka z Panem Jezusem , a nie paradą strojów i licytacją prezentów?

Ojciec Święty bł. Jan Paweł II w 1994 roku napisał w liście do dzieci: „Niezapomnianym spotkaniem jest dzień, w którym przyjęliście do swoich serc Chrystusa w Komunii świętej”. Pierwsza Komunia święta jest wielkim wydarzeniem rodzinnym i świętem dla całej rodziny. Jeszcze 100 lat temu dzieci musiały czekać Na Pierwszą Komunię świętą do 12tego roku życia. Dzisiaj 9latki otwierają swoje serca Chrystusowi, w tajemnicy Eucharystii. Niech więc najpiękniejszy miesiąc roku i wiosny będzie okazją do spotkań z Chrystusem w Komunii świętej. Mała Marlenka tak napisała po swojej Pierwszej Komunii świętej: „Nie mogłam się doczekać, kiedy nadejdzie ten wielki dla mnie dzień. I wreszcie nadszedł. Pragnęłam aby Pan Jezus pozostał na zawsze w moim sercu”. Po tamtym wydarzeniu wiszą w pokojach naszych dzieci pamiątkowe fotografie komunijne. Jak szczere i wzruszające są ich wspomnienia. Czasem jednak po kilku latach od naszej pierwszej Komunii świętej okazuje się że zeszliśmy z drogi, którą wskazał nam Chrystus. On jednak zawsze na nas czeka, tak jak wtedy w dniu Komunii świętej. Dla wielu dzieci w dziejach Kościoła Eucharystia była źródłem duchowej siły, czasem wręcz bohaterskiej. Wystarczy wspomnieć św. Agnieszkę, św. Agatę, św. Łucję, św. Franciszka, św. Hiacyntę. Może dla wielu czytelników tego felietonu, którzy odeszli od gorliwości i prostoty małego dziecka przyjmującego Pierwszą Komunię świętą będzie to okazja do nawrócenia i powrotu do Boga.

Skalbmierz, 12 maja 2013 rok                                                                 Ks. Marian Fatyga

 

JAK ODBIERAĆ TELEWIZJĘ CYFROWĄ

 

Kolejne wyłączenia sygnału analogowego telewizji naziemnej są w Małopolsce planowane na 20 maja. Do końca lipca cała Polska przejdzie na odbiór cyfrowy.

Wszyscy posiadacze starszych odbiorników powinni sprawdzić, czy ich sprzęt jest gotowy do odbioru cyfrowego. Szczegółowe informacje można znaleźć w zamieszczonym poniżej poradniku. Zachęcamy też do odwiedzenia stron: www.cyfryzacja.gov.pl oraz www.tvp.pl/krakow/cyfryzacja-w-regionie . Można również skorzystać z bezpłatnej infolinii pod nr tel. 800 007 788 (od 18 do 24 maja infolinia działa w godz. 8.00 – 22, w dniu wyłączenia, czyli 20 maja w godz. 6.00 – 24.00)

Wszelkie uwagi dotyczące odbioru naziemnej telewizji cyfrowej, jak również inne problemy techniczne związane z techniką telewizyjną, można kierować na adres: dvbt.malopolska@tvp.pl

 

Pomocą służy także Urząd Komunikacji Elektronicznej Delegatura w Krakowie – 12 634 00 84 (pon. – pt., godz. 8.00 – 16.00, a w dniach 20, 21, 22. 05. 2013 w godz. 8.00 – 20.00). CO TO JEST NAZIEMNA TELEWIZJA CYFROWA I DLACZEGO JĄ WPROWADZAMY Naziemna telewizja cyfrowa to telewizja odbierana za pomocą tradycyjnych, indywidualnych anten naziemnych, np. kierunkowych lub popularnych siatkowych czy też anten zbiorowych przystosowanych do jej odbioru. Zmiana techniki nadawania telewizji naziemnej z dotychczasowej analogowej na cyfrową pozwala na znaczne zwiększenie oferty programowej, za sprawą oszczędniejszego wykorzystania częstotliwości. Dzięki temu na jednym kanale można nadawać kilka programów w miejsce jednego – analogowego, jak miało to miejsce do tej pory.

Wprowadzanie naziemnej telewizji cyfrowej wynika z postanowień Regionalnej Konferencji Radiokomunikacyjnej, której członkiem jest Polska. Zwolnione po naziemnej telewizji analogowej częstotliwości będą wykorzystane w przyszłości, m.in. do nadawania kolejnych programów telewizji naziemnej lub Internetu.

CO JEST POTRZEBNE, ABY ODBIERAĆ NAZIEMNĄ TELEWIZJĘ CYFROWĄ

Do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej potrzebny jest specjalny dekoder zgodny ze standardem DVB-T MPEG-4, wbudowany w telewizor lub zewnętrzny w formie przystawki (tzw. set-top-box) podłączony do telewizora oraz tak jak dotychczas antena naziemna. Widzowie korzystający ze starszych typów telewizorów, np. kineskopowych, aby odbierać nowoczesną naziemną telewizję cyfrową, powinni zakupić w sklepie RTV dekoder DVB-T MPEG-4, a następnie podłączyć go do telewizora za pomocą dostępnych z tyłu obudowy gniazd. Najpopularniejszym sposobem podłączenia dekodera w tym przypadku jest użycie gniazda EURO. Posiadacze telewizorów z wbudowanym dekoderem DVB-T MPEG-4 nie muszą się martwić, gdyż ich telewizor jest przystosowany do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej. W obu przypadkach należy pamiętać o antenie, którą podłączamy do gniazda antenowego dekodera – jeżeli używamy telewizora starszego typu – lub do gniazda antenowego telewizora – dotyczy telewizorów z wbudowanymi fabrycznie dekoderami. Posiadacze kilkuletnich nowoczesnych telewizorów cyfrowych, np. LCD i Plazma powinni upewnić się, czy ich telewizor odbierze naziemną telewizję cyfrową. Nieco starsze modele telewizorów cyfrowych posiadają bowiem wbudowany dekoder DVB-T MPEG-2, który niestety nie umożliwia poprawnego odbioru naziemnej telewizji cyfrowej nadawanej w Polsce. W tym wypadku konieczne jest dokupienie do telewizora zewnętrznego dekodera DVB-T MPEG-4 i podłączenie go np. używając cyfrowe gniazdo HDMI.

Zamiast dekodera można także dokupić specjalny moduł DVB-T MPEG-4 i podłączyć to do gniazda CI telewizora. Jednakże nie wszystkie telewizory posiadają takie gniazdo więc przed zakupem należy się o tym upewnić. Naziemną telewizję cyfrową można odbierać także na komputerze używając zewnętrznego dekodera DVB-T MPEG-4, który należy podłączyć np. do gniazda USB komputera.

We wszystkich wymienionych przypadkach należy pamiętać o właściwej antenie. Do odbioru potrzebna jest antena naziemna, np. kierunkowa, popularna siatkowa czy też zbiorowa pod warunkiem jej prawidłowego dostosowania. Należy pamiętać, że anteny pokojowe sprawdzają się tylko w dogodnych warunkach lokalnych, tj. w bliskich odległościach od nadajnika, korzystnym ukształtowaniu terenu itp. Antena powinna obsługiwać pasmo UHF, tj. kanały 21 – 69. Jeżeli obecnie posiadana antena zapewnia dobrą jakość obrazu i dźwięku, to prawdopodobnie nie ma potrzeby wymieniać anteny.

Koszt zakupu dekodera, to wydatek około 100-250 zł. Natomiast ceny anten kształtują się pomiędzy 50-200 zł.

Anteny satelitarne nie umożliwiają odbioru naziemnej telewizji cyfrowej.

OBOWIĄZKI SPRZEDAWCÓW

Dzięki ustawie o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej obecnie nie trzeba się martwić, o to czy kupowany przez nas telewizor lub dekoder jest przystosowany do poprawnego odbioru telewizji cyfrowej. Zgodnie z tą ustawą sprzedawca będzie musiał poinformować klienta przez zakupem, o tym że oferowany przez niego sprzęt nie służy do odbioru cyfrowej telewizji.

Gdyby mimo wszystko zdarzyło się, że kupiony przez nas sprzęt nie spełnia wymogów technicznych do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej i nie zostaliśmy o tym fakcie uprzednio poinformowani, należy zgłosić sprawę do Inspektoratu Inspekcji Handlowej i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

UWAGA NA NACIĄGACZY I OSZUSTÓW

W związku z trwającym procesem cyfryzacji telewizji naziemnej niektórzy nieuczciwi akwizytorzy i sprzedawcy, powołując się na nieprawdziwe informacje, namawiają do kupna odbiorników satelitarnych i podpisywania umów abonamentowych, strasząc, że są one niezbędne do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej. Nieuczciwi sprzedawcy, aby przekonać do zakupu swojej oferty, informują np. że jeżeli konsument nie kupi oferowanego przez nich dekodera satelitarnej platformy cyfrowej, nie będzie miał dostępu do telewizji. Niektórzy podając się za przedstawicieli Telewizji Polskiej wmawiają np., że już niedługo za korzystanie z analogowej telewizji trzeba będzie płacić dziesięciokrotnie wyższy niż obecnie abonament radiowo-telewizyjny.

Informacje te są rzecz jasna nieprawdziwe. Trzeba zatem dokonywać przemyślanych zakupów. Zaleca się dokonywanie zakupów w zaufanych punktach sprzedaży. Warto także pamiętać, że konsument, który zawarł umowę na odległość (np. kupił dekoder i podpisał umowę abonamentową), ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny. Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje jedynie przez 10 dni. W razie zaistnienia takiej sytuacji zalecany jest także kontakt z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

OFERTA PROGRAMOWA

W ofercie naziemnej telewizji cyfrowej, w zależności od obszaru, są dzisiaj dostępne następujące programy TV nadawane w tzw. multipleksach (MUX), czyli cyfrowych pakietach programowych:

 w– multipleksie MUX-1: TVP1 HD, TVP2, TVP INFO, Polo TV, ESKA TV, ATM Rozrywka TV, T-TV;

 w multipleksie MUX-2: Polsat, Polsat Sport News, TVN, TVN7, TV Puls, Puls 2, TV4, TV6;  w multipleksie MUX-3: TVP1, TVP2 HD, TVP INFO,- TVP Kultura, TVP Historia, TVP Polonia. Oprócz bogatszej oferty programowej, widz otrzyma także dostęp do dodatkowych usług, takich jak: możliwość wyboru kilku ścieżek dźwiękowych, np. w kilku językach, w tym także audiodeskrypcji dla osób niewidomych i niedowidzących oraz dźwięku przestrzennego, a także napisów.

Naziemna telewizja cyfrowa jest wdrażana stopniowo, w związku tym wymienione programy i usługi nie są jeszcze dostępne w całej Polsce.

Oferta programowa naziemnej telewizji cyfrowej jest bezpłatna. Poza abonamentem RTV z tytułu posiadania odbiornika nie istnieją dodatkowe opłaty abonamentowe, tak jak w przypadku płatnych platform kablowych lub satelitarnych.

WYŁĄCZENIE NAZIEMNEJ TELEWIZJI ANALOGOWEJ

Naziemna telewizja cyfrowa zastąpi docelowo telewizję analogową. Oznacza to, że widzowie, którzy nie wyposażą się we właściwy sprzęt do jej odbioru, utracą możliwość odbierania telewizji naziemnej. Proces wyłączeń przebiega etapami – rozpoczął się 7 listopada 2012 roku i potrwa do 23 lipca br. Zgodnie z ustawą o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej ostateczny termin wyłączenia emisji analogowej to 31 lipca 2013 r.

Tegoroczne wyłączenia emisji analogowej obejmą następujące obszary rezerwacyjne (wg nadajników): • 19 marca 2013 r.: Elbląg/Jagodnik, Rzeszów/Sucha Góra, Szczecin/Kołowo, Warszawa/Raszyn i PKiN, Wisła/Skrzyczne.

• 22 kwietnia 2013 r.: Częstochowa/Wręczyca Wlk, Gorlice, Kłodzko/Czarna Góra, Opole/Chrzelice, Rabka/Luboń Wielki, Szczawnica/g. Przechyba, Tarnów/g. Św. Marcina, Wrocław/Ślęża, Zakopane/Gubałówka.

• 20 maja 2013 r.: Białogard/Sławoborze, Bydgoszcz/Trzeciewiec, Gniezno/Chojna, Kalisz/Mikstat, Katowice/Kosztowy, Konin/Żółwieniec, Koszalin/Gołogóra, Kraków/Chorągwica, Lębork/Skórowo Nowe, Łódź/Komin EC-4, Piła/Rusinowo, Świnoujście/ul. Chrobrego.

• 17 czerwca 2013 r.: Białystok/Krynice, Bieszczady/g. Jawor, Dęblin/Ryki, Kielce/Św. Krzyż, Lublin/Piaski, Olsztyn/Pieczewo, Opoczno, Płock/Rachocin, Przemyśl/Tatarska góra, Siedlce/łosice, Suwałki/Krzemianucha, Zamość/Tarnawatka.

• 23 lipca 2013 r.: Giżycko/Miłki, Jelenia Góra/Śnieżne Kotły, Leżajsk/Giedlarowa, Ostrołęka. Należy pamiętać, że wyłączenia będą dotyczyć będą także tych mniejszych nadajników, które retransmitują sygnał z nadajników głównych, z których odbiór jest w danych miejscach utrudniony.

KOGO DOTYCZY ZMIANA NADAWANIA ANALOGOWEGO NA CYFROWE? Kogo dotyczy zmiana nadawania analogowego na cyfrowe? Proces cyfryzacji telewizji naziemnej dotyczy przede wszystkim użytkowników, którzy korzystają z naziemnych anten telewizyjnych. W zależności od warunków lokalnych, tj. odległości od nadajnika, ukształtowania terenu, wysokości zabudowań w pobliżu itp. mogą to być anteny pokojowe, zewnętrzne montowane na elewacjach budynków lub balkonach albo też zbiorcze anteny umieszczane na dachach budynków wielorodzinnych. Telewizją naziemną jest też sygnał odbierany przez anteny przenośne i mobilne (np. w przyczepach kempingowych). Nie są natomiast telewizją naziemną sygnały odbierane za pomocą anten satelitarnych, TV kablowej oraz IPTV, czyli odbiór oparty na protokole IP (Internet). Abonenci korzystający wyłącznie z satelitarnych platform cyfrowych lub kablówki, którzy nie są zainteresowani odbiorem programów za pośrednictwem telewizji naziemnej, nie muszą martwić się o cyfryzację, ponieważ ten proces ich nie dotyczy (nie muszą dokonywać żadnych zmian).

Wykaz gmin objętych V etapem wyłączania telewizji analogowej

 

Gmina

Powiat

Województwo

Bochnia

bocheński

małopolskie

Drwinia

bocheński

Lipnica Murowana

bocheński

Łapanów

bocheński

Nowy Wiśnicz

bocheński

Rzezawa

bocheński

Trzciana

bocheński

Żegocina

bocheński

Borzęcin

brzeski

Brzesko

brzeski

Czchów

brzeski

Dębno

brzeski

Gnojnik

brzeski

Iwkowa

brzeski

Szczurowa

brzeski

Alwernia

chrzanowski

Babice

chrzanowski

Chrzanów

chrzanowski

Libiąż

chrzanowski

Trzebinia

chrzanowski

Gręboszów

dąbrowski

Olesno

dąbrowski

Czernichów

krakowski

Igołomia-Wawrzeńczyce

krakowski

Iwanowice

krakowski

Jerzmanowice-Przeginia

krakowski

Kocmyrzów-Luborzyca

krakowski

Krzeszowice

krakowski

Liszki

krakowski

Michałowice

krakowski

Mogilany

krakowski

Skała

krakowski

Skawina

krakowski

Słomniki

krakowski

Sułoszowa

krakowski

Świątniki Górne

krakowski

Wielka Wieś

krakowski

Zabierzów

krakowski

Zielonki

krakowski

Kraków

Kraków

Dobra

limanowski

Jodłownik

limanowski

Laskowa

limanowski

Limanowa

limanowski

Łukowica

limanowski

Mszana Dolna

limanowski

Słopnice

limanowski

Tymbark

limanowski

Charsznica

miechowski

Gołcza

miechowski

Kozłów

miechowski

Książ Wielki

miechowski

Miechów

miechowski

Racławice

miechowski

Słaboszów

miechowski

Dobczyce

myślenicki

Lubień

myślenicki

Myślenice

myślenicki

Pcim

myślenicki

Raciechowice

myślenicki

Siepraw

myślenicki

Sułkowice

myślenicki

Tokarnia

myślenicki

Wiśniowa

myślenicki

Chełmiec

nowosądecki

Gródek nad Dunajcem

nowosądecki

Grybów

nowosądecki

Kamionka Wielka

nowosądecki

Korzenna

nowosądecki

Łososina Dolna

nowosądecki

Piwniczna Zdrój

nowosądecki

Rytro

nowosądecki

Stary Sącz

nowosądecki

Bolesław

olkuski

Bukowno

olkuski

Klucze

olkuski

Olkusz

olkuski

Trzyciąż

olkuski

Wolbrom

olkuski

Brzeszcze

oświęcimski

Chełmek

oświęcimski

Kęty

oświęcimski

Osiek

oświęcimski

Oświęcim

oświęcimski

Polanka Wielka

oświęcimski

Przeciszów

oświęcimski

Zator

oświęcimski

Koniusza

proszowicki

Koszyce

proszowicki

Nowe Brzesko

proszowicki

Pałecznica

proszowicki

Proszowice

proszowicki

Radziemice

proszowicki

Budzów

suski

Bystra-Sidzina

suski

Jordanów

suski

Maków Podhalański

suski

Stryszawa

suski

Zawoja

suski

Zembrzyce

suski

Ciężkowice

tarnowski

Gromnik

tarnowski

Pleśna

tarnowski

Wietrzychowice

tarnowski

Wojnicz

tarnowski

Zakliczyn

tarnowski

Andrychów

wadowicki

Brzeźnica

wadowicki

Kalwaria Zebrzydowska

wadowicki

Lanckorona

wadowicki

Mucharz

wadowicki

Spytkowice

wadowicki

Stryszów

wadowicki

Tomice

wadowicki

Wadowice

wadowicki

Wieprz

wadowicki

Biskupice

wielicki

Gdów

wielicki

Kłaj

wielicki

Niepołomice

wielicki

Wieliczka

wielicki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Próba ognia – 4 maja Dzień Strażaka

Każdego dnia, w różnych zakątkach kraju ktoś staje w obliczu niebezpieczeństwa utraty życia, zdrowia, bądź mienia. Do niesienia pomocy w tych trudnych sytuacjach powołani są strażacy, których praca jest służbą człowiekowi w potrzebie. To niezwykle szlachetne i ryzykowne zadanie. Wymaga podejmowania błyskotliwych i odpowiedzialnych decyzji w ekstremalnych okolicznościach. Liturgiczne wspomnienie św. Floriana, patrona strażaków, przypada 4 maja. W tym roku przypadła ta uroczystość w sobotę. Wczoraj strażacy, hutnicy, kominiarze, garncarze w szczególny sposób obchodzili swoje święto, ponieważ św. Florian to ich patron. Obchodząc Dzień Strażaka modlimy się za ludzi zawodowo i ochotniczo niosących pomoc ofiarom pożarów, wypadków i kataklizmów. Za wstawiennictwem św. Floriana – patrona strażaków, prosimy Boga o opiekę nad ludźmi, którzy stale narażają się na niebezpieczeństwa. Żył w latach 250-304. Jest świętym Kościoła Katolickiego. Jego życie przypadło na okres prześladowań chrześcijan. W młodym wieku został powołany do armii cesarza rzymskiego Dioklecjana. W roku 304 ujął się za prześladowanymi legionistami chrześcijańskimi, za co został skazany na śmierć. 4 maja 304 roku poniósł śmierć męczeńską w nurtach rzeki Enns na terenie dzisiejszej Austrii. Według tradycji ciało Floriana odnalazła wdowa Waleria. Nad jego grobem z czasem wybudowano kościół i klasztor ojców Benedyktynów. W roku 1184 Idzi, biskup Modeny na prośbę księcia Kazimierza Sprawiedliwego, sprowadził relikwie św. Floriana do Krakowa. W dzielnicy Krakowa Kleparz znajduje się kościół pod wezwaniem św. Floriana, fundacji biskupa krakowskiego Getki, gdzie według legendy zatrzymały się konie wiozące relikwie świętego na Wawel. Konie tak długo nie chciały się ruszyć z miejsca, aż zadecydowano o wybudowaniu świątyni. Św. Florian w ikonografii przedstawiany jest najczęściej w stroju rzymskiego oficera z naczyniem z wodą do gaszenia ognia lub wprost gaszącego pożar. Taką odwagą i konsekwencją jaką żył św. Florian muszą wykazywać się strażacy narażając swoje życie dla innych. Św. Floriana obrali sobie na patrona ludzie trudnej posługi i wielkiej odwagi jakimi są strażacy. W dniu ich patronalnego święta chylimy czoło przed wszystkimi strażakami, którzy dziś pod hasłem: „Bogu na chwałę – ludziom na ratunek!” czuwają nad życiem i mieniem ludzkim. W dobie dzisiejszego rozwoju cywilizacji widzimy ich nie tylko przy pożarach, ale podczas wypadków, klęsk żywiołowych, pełnią honorową służbę podczas uroczystości  patriotycznych i religijnych. Niech św. Florian ma ich wszystkich w swej pieczy.

Skalbmierz, 5 maja 2013 rok                                                                                                                Ks. Marian Fatyga