ZMIANA USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH

Szanowni mieszkańcy Gminy Pałecznica

1 stycznia 2012 roku weszła w życie  ustawa  z dnia 1 lipca 2011 r o zmianie ustawy o utrzymaniu i czystości i porządku w gminach. Ustawa ma na celu wypracowanie takiego systemu, który byłby najlepszy dla środowiska i pozwoliłby na pozbycie się „dzikich wysypisk śmieci” z naszych lasów, rzek, dróg. Ma ona także dopingować mieszkańców do segregacji śmieci , co pozwoli na składowanie tylko tych odpadów, których nie można już dalej wykorzystać.  Wszystkie gminy zostały bezwzględnie zobowiązane do wprowadzenie zmian ustawowych w życie.
Read more